Referatai Kursiniai Diplominiai

Pitagoro teorema ir jos įrodymo būdai. Kiti garsūs matematikai
Įvadas. Pitagoro biografija. Nealgebriniai teoremos įrodymai: paprasčiausias įrodymas; senovės kiniečių įrodymas; senovės indų įrodymas; Euklido įrodymas. Algebriniai teoremos įrodymai: įžanga; pirmasis įrodymas; antrasis įrodymas. Pabaiga
Matematikos referatas (5 pus.)


Apie pasaulio matematikus
Žymių matematikų biografijos. ARCHIMEDAS. LEONARDAS OILERIS. NIKOLAJUS LOBAČEVSKIS. PITAGORAS. ŽANAS FURJE. ŽANAS DALAMBERAS. LITERATŪRA.
Matematikos referatas (9 pus.)


Apskritimas ir skritulys
Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikros reikalavimai. Sąvokos. Apskritimo ilgis ir skritulio plotas. Apskritimo kirstinės ir liestinės sąryšis. Įbrėžtiniai ir centriniai kampai. Lanko ilgis, skritulio išpjovos ir nuopjovos plotas. Įbrėžtas į trikampį apskritimas ir apibrėžtas apie trikampį apskritimas. Įbrėžtas į apskritimą daugiakampis ir apibrėžtas apie apskritimą daugiakampis. Naudota literatūra.
Matematikos referatas (10 pus.)


Archimedas
Ištrauka iš darbo. Archimedas buvo įžymiausias senovės matematikas ir fizikas. Jis gimė Sirakūzuose (Sicilijoje). Archimedo tėvas, astronomas Ficlijas, buvo artimas Sirakūzų dvarui ir, kaip manoma, Sirakūzų valdovo Hierono giminaitis. Iš pradžių Archimedas daugiausia dirbo inžinieriaus mechaniko darbus, konstravo karines mašinas ir statė įtvirtinimus, reikalingus tėvynės gynybai. Kurį laiką Archimedas gyveno Aleksandrijoje, bendravo su įžymiais mokslininkais – matematiku ir geografu Eratostenu, astronomu Konanu ir kitais. Grįžęs į tėvynę, Archimedas parašė keletą garsių matematikos ir mechanikos veikalų.
Matematikos referatas (2 pus.)


Artimetiniai ženklai ir jų istorija
SUDĖTIS. ATIMTIS. DAUGYBA.DALYBA. LYGYBĖ. PROCENTAI. SKLIAUSTAI. NELYGYBĖS ŽENKLAI. LAIPSNIO RODIKLIS. ŠAKNIES ŽENKLAS.
Matematikos referatas (5 pus.)


Aukštoji matematika koliokviumas
LAUKO TEORIJA. SKALIARINIAI IR VEKTORINIAI LAUKAI. SKALERINIO LAUKO KRYPTINĖ IŠVESTINĖ. SKALIARINIO LAUKO GRADIENTAS. DIVERGENCIJA. ROTORIUS. PAVIRŠINIAI INTEGRALAI. PAVIRŠIUS IR PLOTAS. PAVIRŠINIAI INTEGRALAI. INTEGRALINĖS LAUKŲ CHARAKTERISTIKOS. VEKTORINIO LAUKO SRAUTAS. VEKTORINIO LAUKO CIRKULIACIJA. SOLENOIDINIAI IR POTENCIALINIA LAUKAI. SOLENOIDINIS LAUKAS. POTENCIALINIS LAUKAS. SKAICIU IR FUNKCIJU EILUTES KONVERGUOJANČIŲ EILUČIŲ SAVYBĖS. EILUČIŲ ABSOLIUTUS BEI REALIATYVUS KONVERGAVIMAS. TEIGIAMŲ SKAIČIŲ EILUČIŲ KONVERGAVIMO POŽYMIAI. TEIGIAMŲ SKAIČIŲ EILUČIŲ PALYGINIO POŽYMIS. DALAMBERO RIBINIS KONVERGAVIMO POŽYMIS. KOŠI RADIKALINIS KONVERGAVIMO POŽYMIS. KOŠI INTEGRALINIS KONVERGAVIO POŽYMIS. ALTERNUOJANČIOS EILUTĖS. FUNKCIJŲ EILUTĖS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS. TOLYGUS KONVERGAVIMAS. TOLYGIAI KONVERGUOJANČIŲ EILUČIŲ SAVYBĖS. LAIPSNINĖS EILUTĖS. LAIPSNINIŲ EILUČIŲ SAVYBĖS. TEILORO EILUTĖ. ELEMENTARIŲJŲ FUNKCIJŲ REIŠKIMAS LAIPSNINĖMIS EILUTĖMIS. EILUČIŲ TAIKYMAS. SKAIČIŲ EILUČIŲ TAIKYMAS APSKAIČIUOJANT RIBAS. DIF LYGČIŲ SPRENDIMAS EILUČIŲ PAGALBA. KONVERGAVIMO GREITIS.
Matematikos špera/ paruoštukė (2 pus.)


Aukštosios matematikos formulynas
Dalinės išvestinės. Sudėtinės funkcijos pilna išvestinė. Neišreikštinių funkcijų išvestinės. Apytikris skaičiavimas diferencialais. Kryptinė išvestinė. Gradientas. Liečiamoji plokštuma ir normalė. Teiloro formulė. Diferencialai. Sudėtinių funkcijų aukštesnių eilių diferencialai. Neišreikštinių funkcijų aukštesnių eilių išvestinės ir diferencialai. Ekstremumai. Funkcijos didžiausios ir mažiausios reikšmės. Sąlyginio ekstremumo radimo taisyklė.
Matematikos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Aukštosios matematikos koliokviumas
13. FURJE EILUTĖS IR FURJE INTEGRALAS. ORTONORMUOTOS SISTEMOS IR APIBENDRINTOJI FURJE EILUTĖ. FURJE EILUTĖS. UŽDAROSIOS IR PILNOSIOS ORTONORMUOTOSIOS SISTEMOS. TRIGONOMETRINIŲ FURJE EILUČIŲ KONVERGAVIMAS. TRIGONOMETRINĖS FURJE EILUTĖS KOMPLEKSINĖ FORMA. FURJE INTEGRALAS IR FURJE TRANSFORMACIJA. FURJE COS IR SIN TRANSFORMACIJOS. KOMPLEKSINĖ DVILYPIO FURJE INTEGRALO FORMA. SPEKTRO SĄVOKA. MATEMATINĖS FIZIKOS LYGČIŲ SPRENDIMAS FURJE METODU. KOMPLEKSINIO KINTAMOJO F-JOS. KOMPLEKSINIO SKAIČIŲ ALGEBRINĖ FORMA. KOMPLEKSINIO SK. TRIGONOMETRINĖ FORMA IR VAIZDAVIMAS PLOKŠTUMOJE. KOMPLEKSINIŲ SKAIČIŲ AIBĖ. KOMPLEKSINIO KINTAMOJO FUNKCIJOS. KOMPLEKSINIO KINTAMOJO FUNKCIJOS SĄVOKOS. RIBA. TOLYDUMAS. DIFERENCIJUOJAMUMAS. HARMONINĖS FUNKCIJOS. PAGRINDINĖS ELEMENTARIOSIOS FUNKCIJOS. LAIPSNINĖ FUNKCIJA. RODIKLINĖ (EKSPONENTINĖ) FUNKCIJA. TRIGONOMETRINĖS IR HIPERBOLINĖS FUNKCIJOS. LOGORITMINĖ IR BENDROJI LAIPSNINĖ FUNKCIJOS. ATVIRKŠTINĖS TRIGONOMETRINĖS FUNKCIJOS. KOMPLEKSINIO KINTAMOJO FUNKCIJOS INTEGRALAS. KOMPLEKSINIO KINTAMOJO FUNKCIJOS KREIVINIS INTEGRALAS. INTEGRALAS SU KINTAMAISIAIS VIRŠUTINIAIS RĖŽIAIS. KOŠI INTEGRALINĖ FORMA. EILUTĖS. KOMPLEKSINIŲ SKAIČIŲ EILUTĖS. FUNKCIJŲ EILUTĖS. LORANO EILUTĖS. LORANO EILUTĖS DALIS. ANALIZINĖS FUNKCIJOS NULIAI IR YPATINGI TAŠKAI. REZIDIUMAI IR JŲ TAIKYMAS. PAGRINDINĖS REZIDIUMŲ TAISYKLĖS. OPERACINIS SKAIČIAVIMAS. LAPLASO TRANSFORMACIJA. PIRMAVAIZDIS (ORIGINALAS) IR VAIZDAS. SVARBIAUSIOS LAPLASO TRANSFORMACIJOS SAVYBĖS. PIRMAVAIZDŽIŲ SĄSUKA. VAIZDŲ SANDAUGOS TEOREMA. DEONELIO FORMULĖ. FURJE IR LAPLASO TRASFORMACIJŲ RYŠYS ATVIRKŠTINĖ LAPLASO TRANSFORMACIJA. FURJE IR LAPLASO TRASFORMACIJŲ RYŠYS. PAGRINDINĖ VAIZDŲ IR PIRMAVAIZDŽIŲ ATITIKTIES TEOREMA. TAISYKLINGŲ RACIONALIŲJŲ TRUPMENŲ PIRMAVAIZDŽIAI. LAPLASO TRANSFORMACIJŲ TAIKYMAS DIF. LYGT. SPRENDIMUI. TIESINIŲ DIF. LYGČIŲ SU PASTOVIAIS KOEFICIENTAIS SPRENDIMAS. DUAMELIO FORMULĖS TAIKYMAS SPRENDŽIANT TIESINĖS DIF. LYGT. SU NULINĖMIS PRADINĖMIS SĄLYGOMIS. INTEGRALINIŲ SĄSUKOS TIPO LYGČIŲ SPRENDIMAS. ELEKTROS GRANDINIŲ SKAIČIAVIMAS.
Matematikos špera/ paruoštukė (3 pus.)


Aukštosios matematikos koliokviumas
Lauko teorija. Skaliariniai ir vektoriniai laukai. Diferencialines lauku charakteristikos. Skaliarinio lauko kryptinė išvestinė. Gradientas ir jo savybės. Divergencija. Rotorius. Paviršiniai integralai bei integralines lauko charakteristikos. Paviršius ir jo plotas. Paviršiniai integralai. Vektorinio lauko srautas. Gauso-Ostrogradskio formulė. Vektorinio lauko cirkuliacija. Solenoidiniai ir potencialiniai laukai. Solenoidinis laukas. Potencialinis laukas. Skaičių eilutės. Teorema (koši konvergavimo kriterijus). Teigiamų skaičių eilučių konvergavimo požymiai(pakankami). Koši radikalinis konvergavimo požymis. Alternuojančios eilutės. Leibnico reliatyvaus konvergavimo požymis. Funkcijų eilutės. Koši tolygaus konvergavimo kriterijus. Vejerštraso tolygaus konvergavimo požymis. Tolygiai konverguojančių eilučių savybės. Teorema, Abelio pirmoji. Teorema Abelio antroji. Teorema, apie konvergavimo spindulį. Laipsninių eilučių savybės. Teiloro eilutė. Ortonormuotos sistemos ir apibendrintoji Furje eilute. Ortonormuotos sistemos.
Matematikos špera/ paruoštukė (2 pus.)


Begalinės skaičių aibės
Darbo tikslas. Kas yra aibų teorija? Aibiės ir jų elementai. Begalybė matematikoje. Legendos apie begalybę. Kantoras ir begalinės aibės teorema. Darbo apibendrinimas. Naudota literatūra. Šio darbo tikslas išanalizuoti skaičių aibes vadovaujantis pavyzdžiais iš įvairios literatūros. Aibių teorijos kūrėjas vokiečių matematikas G. Kantoras (1845 – 1918 ) sakė, kad aibė - tai objektų, kuriems būdingas tam tikras požymis, visuma. Mūsų darbo tikslas yra begalinės aibės: kuo jos ypatingos, kuo skiriasi nuo kitų aibių ir kokia reikšmę jos turi matematikoje.
Matematikos referatas (17 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |