Referatai Kursiniai Diplominiai

Matricų sprendimas
Savarankiškas namų darbas. Matricų sprendimas. Išspręskite tiesinių lygčių sistemą Gauso metodu. Apskaičiuokite matricos determinantą. Išspręskite tiesinių lygčių sistemą. atvirkštinės matricos metodu. taikydami Kramerio formules..
Matematikos pavyzdys (6 pus.)


Modifikuotas Simplekso metodas. Transporto ir paskyrimo uždaviniai.
Uždavinių sprendimas.
Matematikos namų darbas (8 pus.)


Neapibrėžtinis integralas
PAGRINDINĖS NEAPIBĖŽTINIO INTEGRALO FORMULĖS. DAŽNIAUSAI NAUDOJAMOS FORMULĖS. DAŽNIAUSI KINTAMOJO KEITIMAI. BINOMŲ INTEGRAVIMAS. FORMULĖS, KURIŲ NELEIS NAUD. (IŠVEDIMAS). DIFERENCIJAVIMO TAISYKLė. INTEGRAVIMO METODAI: TIESIOGINIS, KINTAMOJO KEITIMO. DALINIO INTEGRAVIMO METODAS. REIKALINGOS TRIGONOMETRINĖS FORMULĖS. TO PATIES ARGUMENTO TARPUSAVIO SĄRYŠIAI. DVIGUBO ARGUMENTO.
Matematikos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Paruoštukė matematikos kolioviumui
Cilindriniai paviršiai. Sukimosi paviršiai. Erdvinės kreivės liestinės ir normalinės plokštumos lygtys. Sudėtinės f-jos išvestinė. Neišreikštinės f-jos išvestinės. Kelių kintamųjų f-jos ekstremumai, būtina ekstremumų sąlyga. Kelių kintamųjų f-jos riba ir tolydumas.
Matematikos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Pirmieji matematikos žingsniai
Matematikos Gimimas. Kada atsirado matematika. Kaip matematika gimė. EGIPTAS. Visuomenė. Senovės Egipto skaičiavimo ypatumai. Senovės Egipto geometrija. Helenistinių ir Romos laikų matematika. Helenizmo laikotarpio svarbiausieji bruožai. EUKLIDO “PRADMENYS”. Euklido v postulato problema. Archimedas: klasikinės graikų matematikos pabaiga. Romos imperijos laikų matematika. Logistika. Diofanto algebra. SENOVĖS GRAIKIJA. Ankstyvoji senovės graikijos matematika. Pitagoriečių skaičių fetišizmas. Pitagoro teorema ir pirmoji matematikos krizė. Geometrinės algebros suklestėjimas. Zenono elėjiečio aporijos. Demokrito atomizmas. Platono matematinė programa.
Matematikos referatas (27 pus.)


Slopinamųjų svyravimų tyrimas
Laboratorinis darbas Nr. M–6. Darbo tikslas: Nustatyti spyruoklės svyravimų logaritminį slopinimo dekrementą δ. Apskaičiuoti svyruoklės slopinimo koeficientą β ir vandens pasipriešinimo koeficientą r. Nubrėžti grafikus xmt=f(t) ir x=f(t). Darbo priemonės. Eksperimento teorinis pagrindas. Diferencialinės lygties sprendinys. Slopinamųjų svyravimų ciklinis dažnis. Darbo rezultatai. Darbo išvados.
Matematikos laboratorinis (3 pus.)


Statistinis tyrimas: kiek laiko mokiniai keliauja iki mokyklos
Statistinis tyrimas. Apklausos anketa. Apklausa žodžiu. Kiek laiko moksleiviai eina iki mokyklos? Variacinė eilutė. Dažnių lentelė. Imties plotis. Mediana. Vidurkis. Taškinė diagrama. Daugiakampis. Histograma. Tyrimo išvados.
Matematikos tyrimas (4 pus.)


Taikomoji matematika: individualus savarankiškas darbas
Apskaičiuoti determinantą. Išspręskite lygčių sistemą Gauso metodu. Išspręsti lygčių sistemą determinantų ir atvirkštinės matricos metodu. Sudarykite gamybos planą. Sudarykite gamybos planą, kad juos realizavus gautume didžiausią pelną. Pateikite 2 funkcijų atvirkštinių funkcijų radimo pavyzdžius.
Matematikos uždavinys (11 pus.)


Talis Miletietis
Talis Miletietis buvo antikinės ir kartu Europos filosofijos ir mokslo pradininkas, vienas iš Mileto mokyklos įkūrėjų. Mileto mokykla buvo pati pirmoji graikų filosofijos mokykla. Talis dalyvavo Mileto politinėje ir ūkinėje veikloje, daug keliavo, buvo susipažinęs Egipto, Babilonijos, Finikijos mokslu, ypač matematika ir astronomija. Remdamasis šešėliu išmatavo piramidžių aukštį. Talis pirmasis mėgino paaiškinti gamtą ne mitologiškai, bet remdamasis ja pačia. Jis teigė, kad visa tikrovės įvairovė turi vieną pradą – vandenį, todėl visa, kas egzistuoja, yra tarp savęs susiję. Talis filosofiškai aiškino, kad pasaulio reiškiniai nėra atsitiktiniai, kad pasaulis ne chaotiškas, o dėsningas.
Matematikos referatas (2 pus.)


Teiginių logika
Istorija. TEIGINIŲ LOGIKA. TEIGINIAI IR LOGINĖS OPERACIJOS. Neigimas. Implikacija. Disjungcija. Konjunkcija. Ekvivalencija. Formalizavimo procedūra. Skliaustų rašymo taisyklės. Kalba ir metakalba. Formulių teisingumo lentelių sudarymas. Formulių ekvivalentiškumas. Teisingumo funkcijos. Formulių klasifikacija. Svarbiausios tapačiai teisingų formulių savybės. Loginio operatoriaus ivedimo ir pasalinimo schemos. Loginiu operaciju isreiskimas kitomis. Perstatomumo (komutatyvumo) desnis. Jungiamumo (asociatyvumo) desnis. Idempotentumo desnis. Absorbcijos desnis. Loginiu operaciju neigimo desnis. Tradicines logikos tapatybes. Suklijavimo desniai. Kiti dazniau naudojami logikos desniai. TEISINGUMO FUKCIJU TOBULOSIOS IR NORMALIOSIOS FORMULES. PILNOSIOS TEISINGUMO F-JU SISTEMOS. IMPLIKACIJOS IR EKVIVALENCIJOS SAVYBES. Tapačiai teisingų formulių nustatymo metodai. Modelių teorija – dualumas. T. Dualumo dėsnis. Dualių formulių savybės. Sutrumpintos teisingumo lentelės. Pagrindinės išplaukimo taisyklės. Teiginių logikos taikymas natūraliai kalbai. Natūralios kalbos sakinių užrašymas matematinės logikos kalba. Samprotavimų analizė.
Matematikos špera/ paruoštukė (2 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 |