Referatai Kursiniai Diplominiai

Tikimybių teorijos paruoštukė
Kovariacijos apibrėžimas ir savybės. Koreliacijos koeficiento apibrėžimas ir savybės. Sąlyginiai vidurkiai: apib. disk ir tolydž atveju. Regresijos lygtis (apibrėžimas teoremos). Binominio skirstinio apibrėžimas ir savybės. Puasono skirstinio apibrėžimas ir savybės. Paprasčiausias srautas (apibrėžimas ir teorema). Geometrinio skirstinio apibrėžimas ir savybės. Hipergeometrinis skirstinio apibrėžimas. Normaliojo skirstinio apibrėžimas ir savybės. Sigmų taisyklė. Gama skirstinio apibrėžimas ir savybės. Eksponentinio skirstinio apibrėžimas ir savybės. Tolygiojo skirstinio apibrėžimas ir savybės. Didžiųjų skaičių dėsnis (apibrėžimas teoremos). Bernulio teorema. Centrinė ribinė teorema (apibrėžimas teoremos). Monte karlo metodas. STATISTIKA. Suderintieji įverčiai. Nepaslinktieji įverčiai. Momento metodas. Didžiausio tikėtinumo metodas. Pasikliautinojo intervalo sąvoka. Pasikliautinojo intervalo konstravimo algoritmas. Tikimybės pasikliautinasis intervalas. Statistinės hipotezės.
Matematikos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Trigonometrija
Kai kurių trigonometrinių funkcijų reikšmės. Trigonometrinių funkcijų ženklai ketvirčiuose. Formulės, siejančios to paties argumento tigonometrines funkcijas. Redukcijos rormulės. Argumentų sudėties formulės. Vienų trigonometrinių funkcijų išreiškimas kitomis. Kartotinio argumento formulės. Trigonometrinių funkcijų išreiškimas pusės argumento tangentu. Trigonometrinių funkcijų sumos bei skirtumo keitimo sandauga formulės. Laipsnio žeminimo formulės. Trigonometrinių funkcijų sandaugos keitimo suma formulės. Pusės argumento tigonometrinės funkcijos. Kitos formulės. Trigonometrinės lygtys.
Matematikos konspektas (7 pus.)


Trigonometrijos formulės
To paties argumento funkcijos. Kartotinio argumento funkcijos. Pusės argumento funkcijos. Sumos ir skirtumo formulės. Pusės argumento tangentas. Funkcijų suma. Funkcijų sandauga. Laipsnio mažinimas. Kitos formulės.
Matematikos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Trikampių sferoidiškumo vertinimas
Ištrauka iš darbo. Randamas trikampio sferinis perteklius. Randame trikampio kampų nesąryšius. Išlyginami sferinio trikampio kampai. Pataisomi išlyginti sferiniai kampai 1/3 sferinio pertekliaus...
Matematikos laboratorinis (3 pus.)


Žymiausi matematikai: R. Dekartas, E. Galua, T. Miletieti
Įvadas. Renė Dekartas. Biografija. X ir Y Dekarto sandauga. Evaristas Galua. Biografija. Galua grupių teorija. Talis Miletietis. Biografija. Antrasis trikampių lygumo požymis. Išvados. Literatūros sąrašas. Matematika yra mąstymo būdas. Tai simbolių logika – visada tiksli, griežta ir negailestinga. Turėdami prielaidų aibę, matematikai gali daryti įvairias išvadas, pavyzdžiui, ar tos prielaidos nėra prieštaringos. Matematika užsiima būtent tuo. Tačiau taikomojoje matematikoje yra reikalaujama, kad tiek prielaidos, tiek išvados būtų pagrįstos moksliniais stebėjimais ir eksperimentais. Beveik visų sričių mokslininkai taiko matematiką kurdami, spręsdami ir vertindami savo srities modelius ir analizuodami hipotezes bei išvadas.
Matematikos referatas (17 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 |