Referatai Kursiniai Diplominiai

Rėminių pjovimo staklių skriemulio ašies remonto procesas
Gaminio, junginio ir remontuojamos detalės aprašymas.Remontuojamos detalės medžiagos mechaninės, fizikinės ir technologinės charakteristikos bei cheminė sudėtis.Remonto technologinė dalis: Remonto gamybinio proceso organizavimo tipo parinkimas ir pagrindimas. Detalės remonto techninės sąlygos. Detalės defektavimo priemonių parinkimas. Detalės defektavimas. Detalės defektuotų paviršių remonto būdų parinkimas. Detalės remonto technologinis kelias. Užlaidų mechaniniam apdirbimui parinkimas. Technologinių įrenginių detalės remonto darbams parinkimas. Remonto operacijų projektavimas. Remonto technologinė dokumentacija.Grafinė dalis: Detalės darbo brėžinys. Defektuotos detalės brėžinys. Detalės technologinis darbo brėžinys. Restauruotos detalės ruošinio darbo brėžinys.Remonto technologiniai eskizai.Dalyko "Įrenginių remonto technologija" teoriniame kurse išnagrinėjome technologinių įrenginių ardymą, jų agregatų ir detalių plovimą bei defektavimą; detalių defektuotų paviršių restauracinio atnaujinimo būdus ir jų vykdymo technologiją; technologinių įrenginių tipinių agregatų ir jų detalių remonto technologijas; suremontuotų technologinių įrenginių dažymą, jų išbandymą ir perdavimo eksploatacijai tvarką; remonto technologinės dokumentacijos rengimą.
Mechanikos kursinis darbas (36 pus.)


Rotorinis degimo variklis
Įvadas. Rotorinio variklio dalys. Kaip dalys sujungtos. Galios sukūrimas. Rotorinis variklis turi uždegimo ir kuro padavimo sistemas kurios yra analogiškos(bet ne tokios pačios) kaip ir variklyje su stūmokliais. Rotorius turi tris išgaubtas plokštumas, kiekviena iš jų veikia kaip stūmoklis. Kiekviena rotoriaus plokštuma turi po įdubimą, kuris padidina "variklio" tūrį, taip suteikiama daugiau vietos kuro ir oro mišiniui.
Mechanikos referatas (10 pus.)


Sankaba
Sankaba. Sankabos klasifikacija. Frikcinės sankabos. Fizikos pagrindai. Viendiskės sankabos su cilindrinėmis spyruoklėmis. Viendiskė sausa sankaba su membranine spyruoklė. Dvidiskė sausa sankaba. Sausų sankabų diskai. Daugiadiskės sankabos. Valdymo įrenginiai. Sankabos valdymas lynu. Hidraulinė sankabos valdymo pavara. Valdymas išretėjimu. Išjungiklis. Automatinės sankabos. Išcentrinės sankabos. hidrodinaminė sankaba. Elektromagnetinė sankaba. Diagnostika ir priežiūra. Pagrindinių duomenų skaičiavimas. Prispaudimo jėgos skaičiavimas. Spaudimas veikiantis į frikcinius antdėklus. Prispaudimo disko eiga. Sankabos krūvio parametrų skaičiavimas. Santykinio buksavimo darbo skaičiavimas. Sankabos disko masės skaičiavimas. Detalių skaičiavimas. Sankabos plokštelinės prispaudimo spyruoklių skaičiavimas. Varomasis diskas. Varomojo disko ir frikcinių antdėklų jungimo elementų skaičiavimas. Veleno skaičiavimas. Dempferinių spyruoklių skaičiavimas. Pavaros skaičiavimas. Sankaba skirta trumpam laikui atjungti transmisiją nuo veikiančio variklio ir po to sklandžiai juos sujungti. Transmisija atjungiama sustabdant automobilį arba perjungiant pavaras. Veikiantis variklis sklandžiai sujungiamas su transmisija, kad automobilis pradėtų lėtai važiuoti. Be to, sankaba slopina sukamuosius švytavimus ir saugo transmisiją, kad nesulūžtų, kai perduodamas labai didelis sukimo momentas. Tada sankaba praslysta. Didžiausias sankabos perduodamas sukimo momentas MS didesnis už didžiausią variklio sukimo momentą.
Mechanikos kursinis darbas (24 pus.)


Skersinio drožimo staklės
Skersinio drožimo staklėse pjovimo judesys suteikiamas šliaužikliui, prie kurio galinio paviršiaus yra įtaisytas suportas su jame įtvirtintu drožimo peiliu. Periodinę pastūmą gauna stalas su pritvirtintu prie jo ruošiniu. Šiose staklėse drožimo peiliu formuojami smulkių ir vidutinių gabaritų detalių blokštieji arba fasoniniai išklotinai paviršiai.
Mechanikos konspektas (1 pus.)


Spyruoklių defektavimas
Įrenginių remonto technologija. LABORATORINIS DARBAS Nr.3. DARBO TIKSLAS: įsisavinti spyruoklių defektavimo metodiką. PRADINIAI DUOMENYS. DARBO EIGA. Spyruoklės bandymo schema. Defektavimo rezultatai ir išvados. PASTABA. Defektuojamų spyruoklių duomenys ir jų bandymo charakteristikos.
Mechanikos laboratorinis (3 pus.)


Standartizacijos ir techninių matavimų kursinis darbas
Įvadas. Atsižvelgiant į detalių jungimo paskirtį ir darbo sąlygas, nurodytoms cilindrinėms jungti. Parenku vardinius matmenis. Parenku sklaidas ir tikslumą. Apskaičiuioju pagrindinius matmenis trims skirtingoms jungtims. Skylės ir veleno leidžiamų nuokrypių laukų išsidėstymo schemos. Apskaičiuoju tarpų ir įvaržų skaitines reikšmes. Apskaičiuoju jungimo leidžiamąją nuokrypą. Nurodytai jungčiai paskaičiuoti ribinius kalibrus. Apskaičiuoju ribinių kalibrų kamščio ribinius ir darbinius matmenis. Apskaičiuoju ribinių kalibrų šakutės ribinius ir darbinius matmenis. Rezultai suvesti į lentelę. Ribinių kalibrų leidžiamųjų nuokrypių laukai. Ribinių kalibrų darbiniai matmenys. Nurodytai jungčiai parinkau universalias matavimo priemones. Nurodytiems riedėjimo guoliams. Nubraižiau leidžiamųjų nuokrypių laukų išsidėstymo schemas. Nubraižiau jungiamų detalių su guoliais eskizus. Nurodytai pleištiniai jungčiai. Pasirinkau pagrindinius matmenis ir sąlaidas. Nuraižiau leidžiamųjų nuokrypių laukų išsidėstymo schema. braižau pleištinio ir išdrožinio sujungimo detalių eskizus, nurodydamas matmenis su ribiniais nuokripiais. Nurodytai srieginiai jungčiai. Parinkau pagrindinius matmenis. Apskaičiavau ribinius matmenis ir rezultatus suvedžiau į lentelę. Nubraižiau leidžiamųjų nuokrypių laukus. Nubraižiau srieginę jungtį nurodydamas visus pagrindinius matmenis. Išvadas. Literatūros sąrašas.
Mechanikos kursinis darbas (22 pus.)


Standus apkrovimas
Taip pat kaip ir esant mažacikliniam apkrovimui retai detalės apkraunamos eksplotacijos metu pastoviais įtempimais arba deformacijomis. Laikui bėgant apkrovimas kinta ir tuo pačiu keičiasi įtempimai ir deformacija detalėse. Esant nuovargiui tokiu atveju įtempimams sumuoti buvo naudojamas linijinis sumavimo dėsnis naudojant apkrovimo ciklus. Esant mažacikliam apkrovimui kaip jau minėta kiekvienas apkrovimo ciklas arba pusciklis geriau yra charakterizuojamas lesterezės kilpa, t.y. jos plotu, pločiu ar kita.
Mechanikos konspektas (4 pus.)


Stirlingo variklis
Stirlingo variklis. Istorija ir perspektyvos. R. Stirlingo užpatentuoto variklio brėžinys. Stirlingo variklio veikimo shema. Stirlingo variklio atsiradimo priežastys. Priežastys lėmusios šio variklio nepopuliarumą. Perspektyvos.
Mechanikos pristatymas (12 pus.)


Stūmoklinio siurblio mechaninė pavara
Įvadas. Kinematiniai ir energetiniai skaičiavimai. Reduktoriaus skaičiavimas. Orientacinis reduktoriaus velenų skaičiavimas. Reduktoriaus korpuso ir dangčio elementų matmenys. Grandininės pavaros skaičiavimas. Guolių parinkimas. Patikslintas velenų skaičiavimas. Pleištų stiprumo patikrinimas. Movos parinkimas. Tepimas. Montavimo ir eksploatacijos sąlygos. Darbo sauga. Naudotos literatūros sąrašas
Mechanikos kursinis darbas (29 pus.)


Svirtinio ir krumpliaratinio mechanizmų projektavimas
KURSINIO PROJEKTO UŽDUOTIS. ĮVADAS. MECHANIZMO KINEMATINĖ ANALIZĖ. Kulisinio mechanizmo struktūrinė analizė. Kulisinio mechanizmo metrinė sintezė. KULISINIO MECHANIZMO GRAFOANALIZINĖ KINEMATIKA. Greičių planai. Pagreičių skaičiavimas. Kulisinio mechanizmo grafinė kinematika. KRUMPLIARATINIŲ MECHANIZMŲ PROJEKTAVIMAS. Krumpliaračių ir sankibos projektavimas. Krumpliaračių parametrų skaičiavimas.
Mechanikos kursinis darbas (15 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 | 11 | 12 |