Referatai Kursiniai Diplominiai

Šiluminis atsparumas
Šiluminis atsparumas. Patikimumas. Mašinose šiluma išsiskiria darbo proceso metu, pvz.: vidaus degimo varikliuose, elektros varikliuose ir įrenginiuose, t.p. trinties paviršiuose ir gali būti suteikta iš aplinkos. Dėl per didelio įšilimo gali atsirasti tokie žalingi mašinudarbų reiškiniai
Mechanikos konspektas (4 pus.)


Šilumos siurbliai
Įvadas. Šilumos siurbliai ir žemos temperatūros žemės šiluma. Šilumos siurbliai - efektyvus namų šildymo būdas. Šildyti galima trejopai. Pasirinkimą lemia kaina. Šilumos siurblių montavimas. Naudota literatūra. Žmonės nuo seniausių laikų sprendžia apsirūpinimo šiluma problemas. Šilumos reikia būstui ir vandeniui šildyti, maistui ruošti, gydymui ir sveikatos profilaktikai. Visame pasaulyje eikvojamos didžiulės lėšos šilumai ir kitų rūšių energijai gaminti. Kasmet sudeginama šimtai milijonų tonų įvairaus kuro, užteršiama atmosfera, vandens telkiniai ir žemės paviršius - didėja kenksmingų medžiagų koncentracija.
Mechanikos referatas (8 pus.)


Techninė mechanika, medžiagų atsparumas
Pagrindinės statikos temos ir apibrėžimai. Medžiagų atsparumas. Pagrindinės sąvokos. Pjūvių metodai. Įtempimai. Tempimas ir gniuždymas. Deformacija. Huko dėsnis. Kirpimas. Tangentiniai įtempimai kerpant. Glemžimas. Skerspjūvio geometrinės charakteristikos. Atsparumo momentas. Sukimas. Sukimo momentai ir jų epiūros. Cilindrinių sraigtinių spyruoklių skaičiavimas. Lenkimas. (skersinės jėgos, lenkimo momentai ir jų epiūros). Sudėtingos deformacijos. Lenkimas ir sukimas kartu. MAŠINŲ DETALĖS. SUJUNGIMAI. Neišardomi detalių sujungimai. Suvirinti sujungimai. Suvirinimas lydant. Išardomi sujungimai. Pleištiniai sujungimai. Mechanizmai. Velenai ir ašys. Mechaninė pavara.
Mechanikos konspektas (5 pus.)


Techniniai įrengimai
Įvadas. Ribinių pjovimų greičių ir pastumų parinkimas. Pradinių duomenų, reikalingų kinematiniam skaičiavimui, nustatymas. Elektros variklių galingumo skiačiavimas. Greičių dėžės kinematinės schemos ir struktūrinio tinklelio sudarymas, bei sukimosi dažnių grafiko braižymas. Krumpliaračių krumplių skaičiaus skaičiavimas. Krumpliaračių skaičiavimas. Suklių standumo skaičiavimas. Atraminių reakcijų ir velenų lenkimo bei sukimo momentų diagramų sudarymas. Diržinės pavaros skiačiavimas. Tekinimo staklių priežiūra. Greičių dėžės tepimas. Darbo sugos elementai, dirbant tekinimo staklėmis. Literatūra. Turinys
Mechanikos kursinis darbas (27 pus.)


Teorinė mechanika
Teorinė mechanika. Statika. Statikos aksiomos. Ryšiai. Plokščioji susikertančių jėgų sistema. Trijų jėgų teorema. Jėgos projekcija ašyje. Susikertančių jėgų sistemos pusiausvyros sąlygos. Jėgos momentas. Varinjono teorema. Plokščioji porų sistema. Dviejų lygiagrečių jėgų sudėtis. Ekvivalentės poros. Plokščios porų sistemos pusiausvyros sąlygos. Išskirstyti krūviai. Koano teorema. Kūnų sistema. Sanvaros. Slydimo trintis. Riedėjimo trintis. Jėgos projekcijos ašyse. Erdvinės susikertančių jėgų pusiausvyros sąlygos. Jėgos momento vektorius. Poros momento vektorius. Jėgų momentai ašių atžvilgiu. Erdvinės bet kaip išdėstytų jėgų sistemų redukcija. Svorio centras. Taško kinematika. Taško judėjimo dėsnis. Taško greitis. Taško pagreitis. Tolygus ir tolygiai kintamas taško judėjimas. Kūno slinkimas. Kūno sukimasis. Kampinis greitis ir pagreitis t. Tolygus ir tolygiai kintamas sukimasis. Besisukančio kūno taškai ir pagreičiai. Sudėtinis taško judėjimas. Kūno plokščiai lygiagretus (plokščias judėjimas). Kūno plokščiojo judėjimo taškų greičiai ir pagreičiai. Taško dinamika, aksiomos. Taško judėjimo diferencialinės lygtys. Pirmas ir antras dinamikos uždaviniai. D'Alambero principas. Taško judėjimo kiekio teorema. Mechanika yra mokslas nagrinėjantis kūnu judėjimą ir pusiausvyra. Priklausomai nuo kūno būvio mechanika skirstoma i duju, skysto ir kieto kūno mecanika. Savo ruožto kieto kūno mechanika skirstoma i standaus ir deformuoto. Standus yra kūnas, kuris veikiamas jegu nesideformuoja. Paprasčiausias kūnas yra materialus taškas. Tai toks kūnas kurio matmenų galime nepaisyti, o visos jėgos lyginamos viename taške. T.M. yra mechanikos dalis, formuojanti bendrus mechanikos dėsnius ir jais remiantis nagrinėjami materialiu tašku, ju sistemų, bei standžių kūnu judėjimai ir pusiausvyra. Ji skirstoma I statika, kinematika ir dinamika.
Mechanikos špera/ paruoštukė (3 pus.)


Teorinė mechanika
Kuno plokščiojo judėjimo dėsnis. Plokščiojo judėjimo taškų greičiai ir pagreičiai. Sferinis kūuno judėjimas. Dinamika ir jos pagrindinės sąvokos. Galilėjaus-Niutono mechanikos dėsniai. Materialaus taško judėjimo diferencialinė lygtis. Du materialaus taško dinamikos uždaviniai ir jų sprendimas. D‘Alambero principas materialiam taškui. Materialaus taško dinamikos bendrosios teoremos. Judėjimo kiekio teorema. Materialaus taško kinetinis momentas centro ir ašies atžvilgiu. Kinetinio momento teorema. Elementarus jėgos darbas. Jėgos darbas baigtinio ilgio kelyje. Galingumas. Sistemos dinamika. Mechaninės sistemos ir ją veikiančių jėgų klasifikacija. Sistemos ir standaus kūno inercijos momentai. Teorema apie inercijos momentus lygiagrečių ašių atžvilgiu. Kūno inercijos momentas bet kokios ašies atžvilgiu. Išcentriniai inercijos momentai. Sistemos dinamikos bendrosios teoremos. Sistemos judėjimo diferencialinė lygtis. Sistemos inercijos arba masės centro judėjimo teorema. Sistemos judėjimo kiekio teorema. Sistemos kinetinio momento teorema. Sistemos kinetinės energijos teorema. Standaus kūno dinamika. Kūno slenkamojo judėjimo diferencialinės lygtys. Kūno sukimosi diferencialinės lygtys. Kūno plokščio judėjimo diferencialinės lygtys. D‘Alambero principas mechaninei sistemai. Analizines mechanikos pagrindai. Ryšiai ir ryšių tipai. Virtualūs poslinkiai. Idealieji ryšiai. Virtualiųjų poslinkių principas. Bendroji Dinamikos lygtis. Reliatyvaus judėjimo dinamika. Virpesių teorijos pagrindai.
Mechanikos špera/ paruoštukė (3 pus.)


Teorinės mechanikos paruoštukė
Trikampio baigtinio elemento plokščiai įtemptam kūno būviui apskaičiuoti deformacijos ir įtempimai. Virtualiųjų poslinkių metodo taikymas baigtinio elemento lygtims sudaryti. Variacinio metodo taikymas baigtinio elemento lygtims sudaryti. Subalansuotųjų neatitikčių metodo taikymas elemento pusiausvyros lygtims išvesti. Išorinio hidrostatinio slėgio mazginių jėgų apskaičiavimas. Savojo svorio mazginių jėgų vektoriaus apskaičiavimas. Temperatūrinių deformacijų įvertinimas. Plokščio deformuoto būvio apskaičiavimas. Konstrukcijų iš anizotropinių medžiagų skaičiavimas. Poslinkių, mazginių poslinkių, deformacijų ir įtempimų priklausomybė. Elemento pusiausvyros lygčių išvedimas virtualiųjų poslinkių metodu. Išorinio hidrostatinio slėgio sąlygotų elemento mazginių jėgų vektorius apskaičiuojamas taip. Medžiaga nuo šiluminio plėtimosi patiria deformaciją,kuri nėra susijusi su įtempimais.Temperatūros sąlygotos deformacijos ašiai simetriniam uždaviniui užrašomos tokia formule.
Mechanikos špera/ paruoštukė (6 pus.)


Transporto priemonių stabilumas
Mercedes-Benz. Automobilio projekcijos bei techninės charakteristikos. Automobilio masių centro nustatymas. Masių centro koordinačių skaičiuotė. Automobilio judėjimas posūkyje. Gauti duomenys bei grafikai. Kritinis virtimo kampas. Automobilio posūkio spindulys. Priekabos įtaka automobilio judėjimui. Išvados. MB 814 sunkvežimis yra pritaikytas vežti automobiliams, su užmontuojama platforma. Galimybė pakrauti nuo dviejų iki trijų automobilių. Platformos antras aukštas kilnojamas hidraulinių cilindrų pagalba. Priklausomai nuo krovinio antras aukštas gali būti iškeltas, arba nuleistas.
Mechanikos kursinis darbas (21 pus.)


Trauktuvų projektavimas
Užduotis: Suprojektuoti pratrauktuvą apvalios skylės apdirbimui. Pasirenku užlaidą pratrauktuvui. Pasirenku užlaidą vienam pjaunančiam dančiui. Pasirenku pjaunančių dantukų formą, matmenis ir tarpudantės matmenis. Pasirenku pjaunančiųjų ir kalibruojančiųjų dantukų geometrinius parametrus. Apskaičiuoju vienu metu pjaunančiųjų dantukų skaičių. Apskaičiuojame pjaunančiųjų dantukų skersmenis. Apskaičiuoju bendrą valančiųjų dantukų užlaidą. Nustatome dantukų skaičių. Apskaičiuoju valančiųjų dantukų užlaidas. Apskaičiuoju kotinės dalies ilgį.
Mechanikos namų darbas (5 pus.)


Trinties koeficiento matavimas
Darbo tikslas. Susipažinti su slydimo trinties reiškiniais, išmokti matuoti ir skaičiuoti trinties koeficientą. Darbo priemonės. Dinamometras, svareliai, liniuotė. Darbo eiga. Pasverti tašelį, nustatyti jo masę. Tašelį traukti dinamometru horizontalia kryptimi ir rasti trinties jėgą F(max). Pagal formulę k=F(max)/m*g surasti slydimo trinties koeficientą. Didinti tašelio masę, bandymą kartoti kelis kartus. Surasti absoliutinę ir santykinę paklaidas.
Mechanikos laboratorinis (3 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  11 | 12 |