Referatai Kursiniai Diplominiai

Cilindrinio krumpliaračio defektavimas
Įrenginių remonto technologija. LABORATORINIS DARBAS Nr.4. DARBO TIKSLAS: įsisavinti cilindrinių krumpliaračių tipo detalių defektavimo metodiką. PRADINIAI DUOMENYS. DARBO EIGA. Defektavimo schema. Matavimų rezultatai. Defektavimas ir išvados.
Mechanikos laboratorinis (2 pus.)


Dažymo kameros oro valymo įrenginys
VALYMO METODŲ APŽVALGA. Barbotažinis absorberis su verdančiu sluoksniu. Biologinis oro valymo įrenginys. Elektrostatinis oro valymo įrenginys. PRIIMTO SPRENDIMO PAGRINDIMAS. FUNKCINĖS SCHEMOS APRAŠYMAS. ABSORBERIO PAGRINDINIŲ PARAMETRŲ SKAIČIAVIMAS, PAGRINDINIŲ CHARAKTERISTIKŲ NUSTATYMAS. Absorberio skerspjūvio ploto skaičiavimas. Atvamzdžio skaičiavimas. Purkštukų skaičiavimas. Rutuliukų įkrovos skaičiavimas. Sausos įkrovos aerodinaminio pasipriešinimo skaičiavimas. Oro kelio ir vietinių nuostolių skaičiavimas. Hidraulinių nuostolių skaičiavimas. Vandens siurblio parinkimas. Vamzdžių parinkimo skaičiavimas. Ventiliatoriaus parinkimas. Absorberio sienelės storio skaičiavimas. Flanšo vamzdžiui skaičiavimas. Talpos tūrio vandeniui skaičiavimas. Susikaupusių priemaišų pašalinimo (sklendės atidarymo) laiko skaičiavimas. SAUGAUS DARBO IR APLINKOSAUGOS REIKALAVIMAI. Darbo saugos bendrieji teiginiai. Saugumo technikos instruktažas. Darbų saugumo reikalavimai. Saugus darbas montuojant. Dažymo patalpų priešgaisrinės automatikos normos. Paprastų slėginių indų saugos techninis reglamentas. Svarbiausieji saugos reikalavimai. Indų pateikimas naudojimui. Oro taršos mažinimas ir stabilizavimas. ORO VALYMO ĮRENGINIO EKSPLOATAVIMO REIKALAVIMAI. Eksploatavimo reikalavimai. Įrenginio remonto reikalavimai. VALYMO ĮRENGINIO PASAS. EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SKAIČIAVIMAS. Įrenginio kainos skaičiavimas. Savikainos skaičiavimas.
Mechanikos diplominis darbas (43 pus.)


Detalės mechaninis apdirbimas (1)
Užduotis ir skaičiavimai atlikti pagal metinę programą. Detalės ruošinio analizė ir parinkimas. Operacijų nuoseklumo ir detalės bazavimo operacijose pagrindimas. Apdirbimo kelio projektavimas. Apdirbimo užlaidų skaičiavimas. Operacinės technologijos projektavimas. Pjovimo rėžimų skaičiavimas. Laiko normų skaičiavimas. Specelaus įtaiso – kalibro projektavimas. Dangtelio skylės 120 H7 tikslumo sąlygos nagrinėjimas. Mašinų gamybos technologija – tai mokslas, nagrinėjantis ir nustatantis apdirbimo procesų dėsningumusbei parametrus, kuriuos keičiant galima suintensyvinti procesus, nagrinėja kaip gaminti reikiamos kokybės gaminius, atsižvelgiant į gamybos programą, sunaudojant kuo mažiau medžiagų ir kad savikaina būtų nažiausia , o darbo našumas didžiausias. Detalės gamybos procesą sudaro kompleksas darbų. Kursinis projektas apima eilę klausimų, pradedant ruošinio parinkimu baigiant mechanizmo apdirbimo baro projektavimu.
Mechanikos kursinis darbas (24 pus.)


Detalės mechaninis apdirbimas (2)
Įvadas. Užduotis ir skaičiavimai atlikti pagal metinę programą. Detalės ruošinio parinkimas ir analizė. Technologinių bazių parinkimas. Paviršių apdirbimo metodų parinkimas. Apdirbimo kelio projektavimas. Apdirbimo užlaidų skaičiavimas. Pjovimo rėžimų skaičiavimas. Įrengimų kiekio skaičiavimas. Baro projektavimas. Naudota literatūra. Ištrauka iš darbo. Sudarant detalės apdirbimo technologinį procesą turi būti užtikrinta jos kokybė, kuri nurodyta darbo brėžinyje, taip pat detalių išleidimo programa, minimali detalės pagaminimo savikaina bei maksimalus mechanizacijos ir automatizacijos priemonių panaudojimas. Prieš sudarant apdirbimo technologinį procesą analizuojama ir tiksliai formuluojama jos paskirtis. Ji nustatoma remiantis gaminio ir detalės brėžiniu, gaminio techninėmis sąlygomis ir tikslumo normomis. Vėliau yra parenkamas apdirbimo kelias ir paskaičiuojami visi rėžimai ir reikalingi parametrai. Kartu reikia atkreipti dėmesį į darbo saugumą ir darbo sąlygų palengvinimą.
Mechanikos kursinis darbas (18 pus.)


Detalės pagrindinio vaizdo profilio eskizų braižymas, jų profiliavimas, apribojimų ir matmenų įvedimas
Šiame darbe pavaizduota detalės pagrindinio vaizdo profilio eskizų braižymas, jų profiliavimas, apribojimų ir matmenų įvedimas. Braižymui buvo naudojama Mechanical Desktop programa. Programa Mechanical Desktop profiliuodama eskizą automatiškai jį analizuoja. Programoje Mechanical Desktop naudojama 15 apribojimų. Apribojimų tipai ir jų žymėjimas pateikti darbe. Darbo tikslas: išmokti nubraižyti detalės pagrindinio vaizdo "juodraštinį" dvimatį eskizą, atlikti jo profiliavimą ir atskiriems profilio elementams įvesti geometrinius apribojimus bei matmenis.
Mechanikos laboratorinis (9 pus.)


Dinamika
Dinamika. Materialaus tasko dinamika. Dinamika ir jos pagrindines savokos. Dinamika. Dinamikos desnis. Materialaus tasko judejimo diferencialines lygtys. Ii-asis dinamikos uzdavinys. Materialaus tasko dinamikos bendrosios teoremos. Materialaus tasko judejimo kiekio teorema. Tasko judejimo kiekio momento teorema. Jegos darbas. Galingumas. Materialaus taško kinetinės energijos teorema. Sistemos dinamika. Mechanine sistema. Mechaninės sistemos masė ir masės centras. Mechaninės sistemos diferencialines judėjimo lygtys. Mechaninės sistemos masės centro judėjimo dėsnis. Mechanines sistemos it standaus kuno inercijos momentas. Teorema apie inercijos momentus lygiagrečių ašių atžv (hiugenso - šteinerio teorema). Paprasčiausių vienalyčių kūnų inercijos momento skaičiai. Mechaninės sistemos dinamikos bendrosios teoremos. Mechaninės sistemos judėjimo kiekio teorema. Mechaninės sistemos kinetinio momento teorema. Besisukančio kūno kinetinis momentas. Sistemos kinetines energijos teorema. Sistemos kinetine energija. D’Alambero principas.
Mechanikos špera/ paruoštukė (2 pus.)


Diržinės perdavos ir cilindrinio reduktoriaus su tiesiais krumpliais jėgos perdavimo įrangos projektavimas
Aiškinamojo rašto dalis. Turinys. Įvadas. Reduktorių įvairovės analizė. Praktinė dalis. Elektros variklio parinkimas ir kinematiniai skaičiavimai. Diržinės perdavos skaičiavimas. Krumplinės perdavos skaičiavimas. Apytikslis velenų skaičiavimas. Eskizinis komponavimas. Guolių parinkimas ir jų ilgaamžiškumo patikrinimas. Pleištų ir movų parinkimas ir patikrinimas. Reduktoriaus korpuso skaičiavimas. Reduktoriaus tepimas ir tepalai. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas.
Mechanikos kursinis darbas (37 pus.)


ELEKTROMECHANINIS STACIONARUSIS KROVINIŲ KELTUVAS
Užduoties analizė. Reikalavimų pagrindimas. Techninė užduotis. Sprendimų pasiūlymas. Elektros variklio parinkimas. Naudingumo koeficiento nustatymas. Variklio parinkimas pagal galią. Variklio parinkimas pagal jo rotoriaus sukimosi dažnį. Elektros variklio darbingumo patikrinimas. Pavaros perdavimų skaičiaus nustatymas. Sliekinio veleno skaičiavimas. Sliekračio veleno matmenų skaičiavimas. Sliekinio reduktoriaus skaičiavimas. Guolių esančių ant slieko ir sliekračio velenų skaičiavimas. Sliekinio reduktoriaus matmenų skaičiavimas. Detalių sprendimų parinkimas. Suleidimų parinkimas. Matmenų grandinės. Pavaros tepimas. Antikorozinės priemonės. Darbo sauga. Gaminio eksploatacija. Literatūra
Mechanikos kursinis darbas (13 pus.)


Gamybinės praktikos ataskaita: autoservise
Įvadas. Įmonės struktūra ir valdymas. Įmonės remonto dirbtuvių (TP punkto) planas su įrengimų išdėstymų. Remonto dirbtuvėse (TP punkte) esančių įrengimų sąrašas. Įmonėje atliekami remonto ir TP darbai. Įmonės žmonių darbo sauga, priešgaisrinė apsauga ir gamtosauga. Automobilio variklio diagnostika ir remontas. Automobilio transmisijos diagnostika ir remontas. Automobilio važiuoklės diagnostika ir remontas. Automobilio valdymo įrenginių diagnostika ir remontas. Automobilio elektros įrengimų diagnostika ir remontas. Automobilio kasdieninė priežiūra. Išvados ir pasiūlymai.
Mechanikos diplominis darbas (21 pus.)


Gamybinės praktikos ataskaita. Automobilių remontas
UAB "ALJUVA" STRUKTŪRA IR VALDYMAS. UAB "ALJUVA" GENERALINIS PLANAS. ĮRANGOS SĄRAŠAS. AUTOMOBILIŲ REMONTININKO SAUGOS IR SVEIKATOS. INSTRUKCIJA. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Automobilių remontininko veiksmai darbo vietoje. Darbuotojų veiksmai avariniais atvejais. Automobilių remontininko veiksmai baigus darbą. Priešgaisrinė apsauga. UAB "ALJUVA" ATLIEKAMI REMONTO DARBAI. UAB "ALJUVA" DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS. REMONTO DARBAI. Benzininio variklio uždegimo momento nustatymas. Sankabos reguliavimas. Padangų balansavimas. Statinis balansavimas. Automobilių Žvakių techninės būklės bei akumuliatorių įkrovos. lygio nustatymas. Automobilių žibintų šviesų sureguliavimas. Automobilių išmetamų dujų (CO) kiekio sureguliavimas. Diržinių pavarų įtempimo sureguliavimas. RATŲ GUOLIŲ LAISVUMO REGULIAVIMAS. AUTOMOBILIO KASDIENĖ PRIEŽIŪRA. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI.
Mechanikos ataskaita (23 pus.)


Puslapiai:
   1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |