Referatai Kursiniai Diplominiai

Gembinės sijos stiprumo patikrinimas. Dviatramės sijos skaičiavimas.
2 Namų darbas. Pirma dalis. Gembinės sijos stiprumo patikrinimas. Užduotis. Patikrinkite schemoje pavaizduotos gembinės sijos stiprumą: sudarykite įrąžų – lenkimo momentų (M) ir skersinių jėgų (Q) diagramas; raskite pavojingąjį pjūvį ir skaičiuojamąsias įrąžas bei įtempius; patikrinkite sijos stiprumą, jei stiprumo atsargos koeficientas nadm=1,50; apskaičiuoti toliausiai nuo įtvirtinimo esančio mazgo poslinkį, kai sijos medžiagos tamprumo modulis E = 2•105 MPa. 2 Namų darbas. Antra dalis. Dviatramės sijos skaičiavimas. Užduotis. Schemoje pavaizduotai dviatramei sijai atlikite šiuos skaičiavimus: apskaičiuokite atramines reakcijas; sudarykite įrąžų – lenkimo momentų (M) ir skersinių jėgų (Q) diagramas; parinkite pavaizduoto skerspjūvio matmenis. Valcuoto plieno asortimentas. Dvitėjinės sijos. Lovinės sijos.
Mechanikos namų darbas (4 pus.)


Gręžimo staklės
Gręžimas. Spiralinių grąžtų elementai. Gręžimo proceso elementai. Pjovimo režimų elementai. Drožlės susidarymas. Pjovimo jėgos ir galingumas. Grąžtų dilimas ir patvarumas. Įvairių tipų grąžtų konstrukcinės ir technologinės ypatybės. Spiraliniai grąžtai su kietlydine jaunančiąja dalimi. Giliojo gręžimo grąžtai. Žiediniai grąžtai. Plunksniniai grąžtai. Centrinimo grąžtai. Gręžimo staklės. Vertikaliosios gręžimo staklės. Programinės gręžimo staklės. Radialinės gręžimo staklės. Daugiašpindelinės gręžimo staklės. Giliojo gręžimo staklės. Gręžimas – tai vienas labiausiai paplitusių ir seniausių metalo ir įvairių medžiagų pjovimo būdų kiaurosioms ir aklinosioms skylėms formuoti. Pjovimo įrankiai yra grąžtai. Jais gręžiamos skylės ištisiniame metale arba pakartotinai gręžiamos, padidinant anksčiau išgręžtų skylių skersmenis. Gręžiant įprastiniu būdu, gręžimo staklėse grąžtas sukasi ir slenka išilgai savo ašies, o apdirbamasis ruošinys būna nejudamai įtvirtintas įtaise. Gręžiant tekinimo arba specialiosiomis giliojo gręžimo staklėmis, sukamas ruošinys, įtvirtintas griebtuve, pastūmos judesys suteikiamas grąžtui, įtvirtintam arkliuko pinolėje, arba staklių suporte. Pagal konstrukciją grąžtai būna šių tipų: spiraliniai, su tiesiais grioveliais, plunksniniai, giliojo gręžimo, žiedinio gręžimo, centrinimo ir specialūs (1pav.). Dažniausiai naudojami spiraliniai grąžtai. Jų skersmuo d būna nuo 0,25 iki 80 mm.
Mechanikos konspektas (14 pus.)


Hidraulika
Skysčių tankis, tamprumas ir dujų tirpimas skystyje. Skysčio klampa ir jos koeficientai. Hidrostatinio slėgio savybės. Slėgio tipai. Slėgio ir slėgio jėgos matavimo vienetai. Slėgio matavimo prietaisai. Parašykite ir paaiškinkite formulę skysčio slėgiui taške skaičiuoti. Kaip skaičiuojama slėgio jėga į plokščią paviršių? Kas yra slėgio centras ir kada jis sutampa su svorio centru? Slėgio jėgos į kreivą paviršių skaičiavimo metodika? Tėkmių klasifikacija. Skysčio tėkmės režimai. Reinoldso skaičius , jo kritinės ribos. Kas yra šlapiasis perimetras ir hidraulinis spindulys? Tėkmės greičiai. Bernulio lygtis skysčio tėkmei, jos narių geometrinė ir energetinė prasmė. Paviršiaus šiurkštumo sąvokos. Kokie paviršiai vadinami hidrauliškai lygiais ir hidrauliškai šiurkščiais? Hidraulinių nuostolių tipai ir jų priežastys. Kaip skaičiuojami kelio hidrauliniai nuostoliai? hidraulines trinties koeficientas. tėkmės zonos Kolbruko ir Vaito monogramoje. vietiniai hidrauliniai nuostoliai. vamzdžiu klasifikacija. trumpu vamzdziu skaičiavimas. Uždavinio sprendio eiga kai reikia rasti slėgį ar hidraulinius nuostolius. debito apskaičiavimas. Uždavinių sprendimo eiga, kai reikia parinkti vamzdžio skersmenį. Hidraulinio smūgio esmė ir jo tipai. Slėgio padidėjimo hidraulinio smūgio metu skaičiavimas. Hidraulinio smūgio sumažinimo būdai. Kavitacijos reiškinio esmė. Kavitacijos pasekmės ir kova su ja. Nuo ko priklauso ištekančio pro angą arba antgalį skysčio greitis ir debitas? Ištekančios pro angą čiurkšlės suspaudimo, greičio ir debito koeficientai. Kodėl antgaliai yra pralaidesni už angas? Antgalių tipai. Šezi formulė. Uždavinio sprendimo eiga, kai reikia apskaičiuoti kanalu tekantį vandens debitą. Uždavinio sprendimo eiga, kai reikia apskaičiuoti kanalu dugno nuolydį. Uždavinio sprendimo eiga, kai reikia apskaičiuoti kanalo dugno plotį. Siurblių paskirtis ir klasifikacija. Siurblio parametrai. Krumpliaratiniai siurbliai. PLOKŠTELINIAl SIURBLIAI. Išcentrinių siurblių sandara ir veikimas. Išcentrinio siurblio išsiurbimo aukštis. Išcentrinio siurblio charakteristikos. Išcentrinio siurblio darbo taškas. Išcentrinio siurblio optimalus rėžimas. Tūrinių ir dinaminių siurblių palyginimas. Vandens apytakos ratai. Upės ruožo hidro energija ir galia. Vandens slėgio aukščio formos. Hidroenergetiniai ištekliai. Hidrelektrines galia ir išdirbis. Paros elektros energijos pareikalavimo grafikas ir jo dalys. Išdirbio kreivė. Kaip surandama ir nuo ko priklauso HE darbo vieta paros elektros energijos pareikalavimo grafike? Hidraulinių turbinų klasifikacija. Reaktyvinės turbinos agregato sandara ir veikimas. Reaktyvinių turbinų klasifikacija. Aktyvinės turbinos schema ir veikimas. Turbinų siurbimo aukštis ir charakteristikos. Išvardinkite hidroelektrinių tipus. Palyginkite užtvankines ir derivacines HE. Kaip veikia hidroakumulaicinė elektrinė? Kauno HE. Kaišiadorių hidroakumuliacinė elektrinė. Ką žinote apie Lietuvos mažasias hidroelektrines? Hidroelektrinių statybos Lietuvoje perspektyvos
Mechanikos konspektas (16 pus.)


Hidraulika (2)
Hidraulika. Skysčio sąvoka. Skysčių fizikinės savybės. Tankis. Suspaudžiamumas. Temperatūrinis išsiplėtimas. Klampa. Kapiliariškumas. Garavimas. Idealaus skysčio sąvoka. Skystį veikiančios jėgos. Enlerio lygtis. a)Bernulio lygtis. Pagrindinis hidrostatikos dėsnis. Paskalio dėsnis. Skystiniai prietaisai slėgiui matuoti. Mechaniniai prietaisai slėgiui matuoti. Slėgio į kreivą paviršių atstojamoji jėga. Archimedo dėsnis. Bernulio lygtis idealaus skysčio elementariai čiurkšlei. . Bernulio lygtis realaus skysčio elementariai čiurkšliai. Bernulio lygtis realaus skysčio tėkmei. Hidraulinių nuostolių sąvoka . Kelio nuostoliai laminarinėje tėkmėje. Vietiniai hidrauliniai nuostoliai. Bernulio lygties taikymas vamzdynams skaiciuoti. Hidraulinis smūgis. Hidraulinis taranas. Kavitacija. Šezy formulė. Šezy formulės taikymas vamzdynams skaičiuoti. Kanalų skaičiavimas Šezy formulė. Angos ir antgaliai. Skysčio tekejima pro didelę angą. Atviros tėkmės. Optimalus skerspjūvis, leistini greičiai. Čiurkšlės hidrodinaminis slėgis. Čiurkšlės mentei perduodama galia. Gruntiniai vandenys. Darsy dėsnis. Diupuit lygtis. Plokščia dvimatė jietracinė tėkmė. Radialinė (dvimatė) jietracinė tėkmė.
Mechanikos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Hidraulika ir pneumatika
Darbo tikslas. Suprojektuoti slenkamojo judesio tūrinę hidropavarą pagal šiuos duomenis: Pavaros veikimas - ciklinis. Greičio reguliavimas - droselinis. Stūmoklių eiga – 80 mm. Stūmoklio greitis (dvigubų eigų skaičius per minutę) - 44. Greičių santykis vgrįžtamos eigos/vdarbinės eigos=1,2. Stūmoklio darbinė apkrova – 5 kN. Stūmoklio atbulinės (grįžtamos) eigos apkrova – 0,6 kN. Maksimalus leidžiamas slėgis pavaroje – 3,2MPa. Atstumai: a) bakas-siurblys - 20 cm; b) siurblys-skirstytuvas – 140 cm; c) skirstytuvas-cilindras – 110 cm; d) cilindras-skirstytuvas – 110 cm; e) skirstytuvas-bakas – 150 cm. Darbinė skysčių temperatūra – 12 C. Pavaros hidraulinis naudingumo koeficientas 0,5.
Mechanikos kursinis darbas (15 pus.)


Hidraulikos egzamino paruoštukė
Įvadas. Skysčio sąvoka. Tankis. Suspaudžiamumas. Temperatūrinis išsiplėtimas. Klampa. Kapiliariškumas. Garavimas. Idealaus skysčio sąvoka. Skystį veikiančios medžiagos. Slėgio sąvoka. Eulerio lygtis. Pagrindinis hidrostatikos dėsnis. Paskalio dėsnis. Skystiniai prietaisai slėgiui matuoti. Mechaniniai prietaisai slėgiui matuoti. Slėgio į plokščią paviršių atstojamoji jėga. Slėgio į kreivą paviršių atstojamoji jėga. Archimedo dėsnis. Skysčio tėkmė, jos parametrai. Tėkmės vientisumo lygtis. Bernulio lygtis idealaus skysčio elementariai čiurkšlei. Bernulio lygties geometrinė ir energetinė prasmė. Hidraulinių nuostolių sąvoka. Bernulio lygtis realaus skysčio elementariai čiurkšlei skaičiuoti. Kelio hidrauliniai nuostoliai laminarinėje tėkmėje. Skysčio tekėjimo režimai. Kelio hidrauliniai nuostoliai turbulentinėje tėkmėje. Vietiniai hidrauliniai nuostoliai. Bernulio lygties taikymas vamzdynams skaičiuoti. Šezy formulė. Šezy formulės taikymas vamzdynams. Atvira tėkmė. Šezy formulės taikymas atviroms tėkmėms skaičiuoti. Ramios ir audringos tėkmės sąvoka. Angos ir antgalio sąvokos. Nusistovėjęs skysčio tekėjimas pro mažą angą. Nenusistovėjęs skysčio tekėjimas pro mažą angą. Skysčio tekėjimas pro didelę angą. Skysčio tekėjimas per slenkstį. Skysčio tekėjimas pro antgalį. Skysčio čiurkšlės ir mašinos mentės sąveika. Energijos mainai tarp skysčio tėkmės ir mašinos mentės. Hidraulinis smūgis. Hidraulinis taranas. Kavitacija. Gruntinis vanduo. Darsi formulė, Diupui lygtis. Filtracija pro užtvanką. Gruntinio vandens tekėjimas į gręžinį. Skysčio tėkmių panašumo dėsniai ir modeliavimo technologijos.
Mechanikos špera/ paruoštukė (5 pus.)


Hidraulinės ir pneumatinės sistemos
Bendroji dalis. Hidrocilindrų hidraulinis skaičiavimas. Pradiniai duomenys skaičiavimui. Hidrocilindrų skersmenys. Stūmoklių kotų skersmenys. Hidrocilindrų našumas. Skysčio padavimo kiaurymių skaičiavimas. Darbo kameros slėgis. Didžiausia hidrocilindro jėga. Plokštelinio posūkio hidrovariklio hidraulinis skaičiavimas. Hidrovariklio veleno skersmuo. Korpuso vidinis skersmuo. Hidrovariklio plokštelės plotis. Hidrovariklio tepalo debitas. Mažiausias padavimo angos skersmuo. Darbinės kameros slėgis. Hidrovariklio išvystomas momentas. Hidraulinių variklių parinkimas tūrinės pavaros sistemoje. Siurblių parinkimas. Hidrovariklių parinkimas. Didžiausi hidrocilindrų stūmoklių judėjimo greičiai. Plokštelinio hidrovariklio didžiausias kampinis greitis. Darbinio skysčio parinkimas. Vamzdyno hidraulinis skaičiavimas. Vamzdžių vidiniai skersmenys. Faktiniai tepalo srautų greičiai. Tepalo tėkmės režimas. Hidraulinės trinities koeficientas (darsi koeficientas). Slėgio hidrolinijos mažiausias vamzdžio sienelės storis. Slėgio nuostoliai hidrolinijose. Hidropavaros galingumas ir naudingumo koeficientas. Slėgio nuostoliai hidrolinijose. Grafinė dalis. Hidrocilindro tvirtinimo ąsų kiaurymių, arba tvirtinimo ašies galų skersmuo. Atsparuminiaihidrocilindro skaičiavimai. Literatūros sąrašas.
Mechanikos kursinis darbas (24 pus.)


Hidraulinio aukštikelčio projektavimas
Įvadas. Įtaiso paskirtis ir poreikio pagrindimas, analogų analizė. Projektuojamojo įtaiso funkcinė schema. Įtaiso išvystomos jėgos skaičiavimas. Apkrautų detalių stiprio skaičiavimas. Įtaiso detalių medžiagos, standartai bei terminis apdorojimas. Projektuojamųjų detalių technologiškumas gamybos ir surinkimo atžvilgiu, įtaiso. suleidimų analizė. Įtaiso veikimo principas, surinkimo technologija, eksploatacinės sąlygos. Žmonių sauga. Išvados. Literatūra.
Mechanikos kursinis darbas (15 pus.)


Hidraulinio veržlių veržtuvo cilindro remonto technologijos procesas
Šio kursinio projekto tikslas – susisteminti kursinio, praktinio, teorinę medžiagą ir pritaikyti jas sprendžiant įrenginių detalių remonto problemas realios gamybos sąlygomis. 1.4. Pagrindinis tikslas sudaryti junginio remonto technologinį kelią. Atliksime detalių defektavimą, parinksime defektuotų paviršių remonto būdus, sudarysime remonto technologijos kelią ir kt. 1.6. Kursiniame projekte ir jo pristatymo metu bus pademonstruotos šios profesinės kompetencijos: Projektuoti remonto technologinį procesą: Rinkti, analizuoti ir sisteminti remonto technologinio proceso projektavimo duomenis; Patikrinti remontuojamo objekto techninę būklę; Defektuoti objekto detales ir nustatyti jų tinkamumą; Sudaryti detalių remonto ir gamybos galimus technologinio kelio variantus ir priimti racionaliausią sprendimą; Žinoti technologinių operacijų projektavimo tvarką ir ja vadovautis; Numatyti priemones gaminio kokybei užtikrinti. Valdyti proceso dokumentus ir duomenis: Žinoti valstybinius standartus ir norminius dokumentus, reglamentuojančius gamybinio proceso dokumentacijos rengimą ir jais vadovautis; Parengti technologinę dokumentaciją.
Mechanikos kursinis darbas (40 pus.)


Hidraulinių ir pneumatinių pavarų kursinis darbas
Turinys. Užduotis. Bendroji dalis. Hidrocilindrų hidraulinis skaičiavimas. Pradiniai duomenys skaičiavimui. Hidrocilindrų skersmenys. Stūmoklių kotų skersmenys. Hidrocilindrų našumas. Skysčio padavimo kiaurymių skersmenys. Darbo kameros slėgis. Didžiausia hidrocilindro jėga. Plokštelinio posūkio hidrovariklio hidraulinis skaičiavimas. Hidrovariklio veleno skersmuo. Korpuso vidinis skersmuo. Hidrovariklio plokštelės plotis. Tepalo debitas. Mažiausias padavimo angos skersmuo. Darbinės kameros slėgis. Hidrovariklio išvystomas momentas. Siurblio parinkimas. Maksimalūs stūmoklių judėjimo greičiai. Plokštelinio hidrovariklio didžiausias kampinis greitis. Supaprastinta tūrinės hidropavaros schema. Darbo skysčio parinkimas. Vamzdyno hidraulinis skaičiavimas. Vamzdynų vidiniai skersmenys hidrolinijos atkarpose. Faktinis tepalo srauto greitis. Tepalo tėkmės režimas. Slėgio nuostoliai hidrolinijose. Hidropavaros galingumas ir naudingumo koeficientas. Literatūros sąrašas. Grafinė dalis. Hidraulinės pavaros su pilna hidrauline įranga schema. Hidraulinio cilindro brėžinys. Specifikacija. Prie darbo yra du autocad programos failai. Juos gausite archyve parsisiųsdami darbą
Mechanikos kursinis darbas (14 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |