Referatai Kursiniai Diplominiai

Inžinerinės medžiagos
Inžinerinės medžiagos savybės, jų palyginimas kostrukcinei medžiagai parinkti. Terminio apdirbimo būdai ir jo įtaka medžiagų savybėms. Svarbiausios mechaninės savybėms. Bandymai medžiagų mechaninėms savybėms nustatyti. Tempimo bandymais nustatomos charakteristikos. Atliekant konstrukcinius skačiavimus, svarbiausios medžiagų stiprumo charakteristikos. Juodieji ir spalvotieji metalai, savybės. Plieno cheminė sudėtis ir anglies įtaka savybėms. Plieno skirstymas pagal anglies kiekį. Plieno skirstymas pagal cheminę sudėtį. Apibūdinti anglinį ir legiruotąjį plieną. Legiruojančių el. kiekis pagal GOST ir EN. Plieno liejamosios sav. yra prastos. SPALVOTIEJI METALAI IR JŲ LYDINIAI. Vario lydinių klasifikavimas. Žalvario panaudojimas. Alavinės ir neal. bronzos sudėtis, panaudojimas. Apibūdinti siluminą ir duraliuminį. Titanas. GUMA. .....
Mechanikos špera/ paruoštukė (2 pus.)


Įrankių dilimas ir patvarumas
Irankių dilimas ir patvarumas. IRANKIŲ DILIMO DĖSNINGUMAI PATVARUMAS IR LEISTINAS PJOVIMO GREITIS. Frezavimas. PRATRAUKIMAS. Briaunu istrupejimas dažniausiai gaunamas dėl neteisingai parinktų per daug intensyvių pjovimo režimų, smūginio įrankio darbo pobudžio teminių įtempimų, mikro plyšių atsirandančių įrankių gamybos ir gamybos metu.
Mechanikos konspektas (7 pus.)


Įrenginių remonto technologija
Šio kursinio projekto tikslas – susisteminti kursinio, praktinio, teorinę medžiagą ir pritaikyti jas sprendžiant įrenginių detalių remonto problemas realios gamybos sąlygomis. Kursiniame projekte ir jo pristatymo metu bus pademonstruotos šios profesinės kompetencijos. Projektuoti remonto technologinį procesą. Rinkti, analizuoti ir sisteminti remonto technologinio proceso projektavimo duomenis. Patikrinti remontuojamo objekto techninę būklę. Defektuoti objekto detales ir nustatyti jų tinkamumą. Sudaryti detalių remonto ir gamybos galimus technologinio kelio variantus ir priimti racionaliausią sprendimą. Žinoti technologinių operacijų projektavimo tvarką ir ja vadovautis. Numatyti priemones gaminio kokybei užtikrinti. Valdyti proceso dokumentus ir duomenis. Žinoti valstybinius standartus ir norminius dokumentus, reglamentuojančius gamybinio proceso dokumentacijos rengimą ir jais vadovautis. Parengti technologinę dokumentaciją.
Mechanikos kursinis darbas (43 pus.)


Įtaiso įvorės pleištinių griovelių frezavimui projektavimas
Įvadas. Darbo metodika. Detalės darbo rėžimo analizė. Staklių modelio, pjovimo įrankio ir pagalbinio įrankio parinkimas. Pjovimo įrankio parinkimas. Frezavimo staklių parinkimas. Bazavimo schemos parinkimas, operacinio eskizo braižymas ir operacinių matmenų bazavimo paklaidos nustatymas. Įtvirtinimo elementų parinkimas. Bazavimo paklaidos skaičiavimas. Bazavimo schema. Tvirtinimo jėgos nustatymas. Prispaudimo mechanizmo parinkimas. Įtaiso veikimo principo aprašymas. Įtaiso tvirtinimas ant staklių stalo. Specifikacijos sudarymas ir įtaiso detalių konstrukcinių medžiagų parinkimas. Įtaiso savikainos skaičiavimas. Literatūra.
Mechanikos kursinis darbas (11 pus.)


Juostinio transporterio projektas
Įvadas. Perdavos projekto techninė užduotis. Mechaaninės perdavos ir technologinio irenginio bendro veikimo eskizas. Aiėkinimojo rašto turinis. Mechaninės perdavos mašinų elementų projektavimas. Tipinio reduktoriaus parinkimas. Varančiojo veleno projektinis skaičiavimas. Guolių ir sandariklių parinkimas. Grandininės perdavos projektavimas. Pleištų parinkimas ir stiprumo patikrinimas. Veleno junginio pirminis eskizinis projektas. Guolių ilgaamžiškumo skaičiavimas. Movos parinkimas. Jungčių suleidimai ir tolerancijos. Išvados. Siekiant pagerinti ir padidinti darbo našumą pasirinktam technologiniam įrenginiui yra projektuojama mechaninė perdava , kurią reikia pritaikyti technologiniam įrenginiui - mechaniniam sietui. Mechaninės perdavos darbiniai rodikliai: darbo veleno galia...
Mechanikos kursinis darbas (41 pus.)


Kakliuko ir varžto atsparumo tyrimas
Kakliuko statinis atsparumo tyrimas. Pradiniai duomenys. Įtempimų būvis, maksimalūs įtempimai kakliuke. Takumo atsargos koeficijanto patikrinimas. Kakliuko ciklinis atsparumo tyrimas. Pradiniai duomenys. Nuovargio stiprumas. Stiprumo atsargos koeficijantopatikrinimas. Varžto statinio atsparumo skaičiavimas. Varžto ciklinio atsparumo skaičiavimas. Sriegio gylio skaičiavimas. Literatūros sąrašas. Kakliuko geometrija, ir apkrovos pridėjimo vieta yra pateikti brėžinyje. Konteineris keliamas už dviejų kakliukų užkabinus kėlimo įrenginį. Įrenginio pakabos pritvirtinimo vieta parodyta brėžinyje. Sprendžiant kakliuko atsparumo uždavinį supaprastinama konstrukcijos elementus veikiančių išorinių jėgų sistema. Keliant konteinerį, kakliuką veikia konteinerio ir įkrauto jame atominio kūro atliekų bendra svorio jėga F.
Mechanikos kursinis darbas (10 pus.)


Kakliuko ir varžto atsparumo tyrimas
KAKLIUKO IR VARŽTO ATSPARUMO TYRIMAS. Kakliuko statinis atsparumo tyrimas. Pradiniai duomenys. Įtempimų būvis, maksimalūs įtempimai kakliuke. Takumo atsargos koeficiento patikrinimas. Kakliuko ciklinis atsparumo tyrimas. Pradiniai duomenys. Nuovargio stiprumas. Stiprumo atsargos koeficiento patikrinimas. Varžto statinio atsparumo skaičiavimas. Varžto ciklinio atsparumo skaičiavimas. Sriegio gylio skaičiavimas. Literatūros sąrašas.
Mechanikos kursinis darbas (9 pus.)


Kelio dangų lyginimas ir profiliavimas
Įvadas. Kelių dangų lyginimas ir profiliavimas. Greideriai. Autogreideriai. Techniniai duomenys. Išvados. Literatūra. Mašinos žmogaus darbą lengvina, daro jį įdomesniu, kūrybingesniu ir svarbiausia, našesniu. Be to, mašinomis daugelis darbų atliekama ne tik sparčiau, bet ir žymiai geriau.
Mechanikos referatas (12 pus.)


Klubas
Antropometrinių rodiklių skaičiuotė. Segmentų masės. Segmentų ilgiai. Masės centro koordinatės. Viso kūno masės centro koordinatės. Sąnarį veikiančių jėgų skaičiuotė judesio metu. Klubo sąnarį veikiančios jėgos. Veikiančios jėgos judesio metu. Literatūra.
Mechanikos kursinis darbas (9 pus.)


Kulisinio, kumštelinio, krumpliaratinio mechanizmų projektavimas
Įvadas. Mechanizmo projektavimas. Laisvės laipsnio, klasės nustatymas. Mechanizmo metrinė sintezė. Kulisinio mechanizmo metrinė sintezė. Kinematinė svirtinių mechanizmų analizė. Kulisinio mechanizmo grafoanalizinė kinematika. Grandžių greičių nustatymas greičių planų metodu. Grandžių pagreičių nustatymas pagreičių planų metodu. Kulisinio mechanizmo grafinė kinematika. Išėjimo grandies poslinkių diagramos sudarymas ir poslinkių diagramos grafinis diferencijavimas. Rezultatų palyginimas. Kumštelinio mechanizmo projektavimas. Krumpliaratinių mechanizmų projektavimas. Krumpliaračių ir sankibos projektavimas. Perstūmos koeficientų parinkimas. Krumpliaračių parametrų skaičiavimas. Planetinio reduktoriaus projektavimas. Krumpliaračių krumplių skaičiaus parinkimas. Krumplių skaičiaus parinkimo teisingumo tikrinimas. Smagračio projektavimas. Redukuoto sukimo momento nustatymas. Redukuoto inercijos momento nustatymas. Vittenbauerio diagrama išbraižymas. Smagračio inercijos momento, formos ir matmenų nustatymas.
Mechanikos kursinis darbas (21 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |