Referatai Kursiniai Diplominiai

Lengvųjų automobilių ratų remontas ir ratų reguliavimas
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Situacijos analizė. Įmonės "Gross" veikla ir valdymas. Įmonės ateities tikslai. Vadybos komanda naujai įmonei įgyvendinti. UAB "gross" technologinis procesas. Metinė darbų apimtis darbininkų skaičiaus skaičiavimas. Technologinė įranga. Gamybinių plotų skaičiavimas. Technologinis procesas. Įmonės gamybinis pajėgumas. Nauda / vertė vartotojui. Projektuojamo serviso rinka ir konkurentai. Rinkos apibūdinimas. Rinkos dydis ir augimas. Rinkos pokyčiai. Konkurentai. Kainodara. Klientų aptarnavimas. Verslo prielaidos ir rizika.. Pagrindinių verslo plano prielaidų aprašymas. Pagrindinės rizikos. Įmonės galimybės. Projektuojamos įmonės finansų planas. Investicijų poreikio prognozė. Metinė savikaina. Elektros energijos sąnaudos. Vandens sąnaudos. Patalpų apšildymo sąnaudos. Papildomos sąnaudos. Darbų saugos sąnaudos. Banko lizingo išlaidos. Savikainos rezultatai. Įmonės techniniai ekonominiai rodikliai. Investicinių projektų įvertinimo rodikliai. Išvados. Kursinio darbo uždaviniai. Išanalizuoti literatūros šaltinius aprašančius įmonių veiklos organizavimą ir steigimą. )Parengti ir pristatyti situacijos analizę. Išanalizuoti transporto įmonių rinką Lietuvoje. Parinkli tinkamą įmonės personalą. Įvertinti įmonės ekonominės veiklos efektyvumą. Kursinio darbo metodai. Literatūros analizė. Situacinė analizė. Finansinė analizė.
Mechanikos kursinis darbas (29 pus.)


Liejinio technologijos sudarymas
Praktikos užduotis. Pagal pateiktą detalės brėžinį sudaryti šios detalės liejinio gamybos technologiją. Liejama smėlio – molio formose. Praktikos aprašas bus sudarytas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis – tai aiškinamoji – aprašomoji, antroji – grafinė.
Mechanikos namų darbas (4 pus.)


Mašinų detalės (1)
Elektros variklio parinkimas ir pavarų kinematinis skaičiavimas. Atviros cilindrinės krumplinės pavaros skaičiavimas. Atviros krumplinės pavaros laipsnio skaičiavimas. Orientacinis reduktoriaus velenų skaičiavimas. Sliekinės pavaros skaičiavimas. Pagrindiniai pavaros matmenys. Reduktoriaus naudingumo koeficentas; sukabinimo jėgos. Patikrinamasis pavaros skaičiavimas. Kai kurie pradiniai duomenys reduktoriaus pagrindinių detalių skaičiavimui. Provizorinis velenų skaičiavimas. Sliekinio reduktoriaus eskizinis komponavimas. Parinktų guolių tikrinimas. Lėtaeigis velenas. Reduktoriaus eskizinis komponavimas. Reduktoriaus įšilimo skaičiavimas. Guolių ir sukabinimų tepimas. Pagrindinių detalių suleidimai. Pleištų parinkimas ir patikrinamasis skaičiavimas. stiprumo ir standumo patikrinimas. Sliekračio veleno patvarumo skaičiavimas. Sliekračio veleno patvarumo skaičiavimas. Pamatinių varžtų skaičiavimas. Literatūra
Mechanikos kursinis darbas (26 pus.)


Mašinų detalės (2)
Įvadas. Mašinų elementų kursinio projekto užduotis. Elektros variklio parinkimas, pavaros kinematinis ir jėginis skaičiavimas. Reduktoriaus skaičiavimas. Krumplinės pavaros skaičiavimas. Velenų projektinis skaičiavimas. Guolio tipo parinkimas. Grandinės pavaros skaičiavimas. Atraminių reakcijų skaičiavimas ir velenų lenkimo bei sukimo diagramų sudarymas. Guolio ilgaamžiškumo skaičiavimas. Pleištų parinkimas ir pleištinių sujungimų stiprumo patikrinimas. Patikrinamasis velenų nuovargio skaičiavimas. Detalių suleidimų ir tikslumo parinkimas. Pavaros tepimas. Movos parinkimas. Nauota literatūra.
Mechanikos kursinis darbas (13 pus.)


Mašinų detalės (3)
ĮVADAS. PANAUDOTŲ INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA. PROJEKTAVIMO METODIKA IR PRIEMONĖS. PROFESINIŲ KOMPETANCIJŲ SĄRAŠAS. TECHNINIS- EKONOMINIS PAGRINDIMAS. SITUACIJOS RINKOJE ANALIZĖ. PRODUKCIJOS POREIKIO NUSTATYMAS. REIKALAVIMAI KOKYBEI. ANALITINĖ DALIS. GAMINIO, MAZGO IR REMONTUOJAMOS DETALĖS APRAŠYMAS. DETALĖS PAVIRŠIŲ PASKIRTIS IR TECHNINIAI DUOMENYS. REMONTO GAMYBINIO PROCESO ORGANIZAVIMO TIPO PARINKIMAS IR PAGRINDIMAS. DETALĖS REMONTO TECHNINĖS SĄLYGOS. REMONTUOJAMOS DETALĖS MEDŽIAGOS MECHANINĖS, FIZINĖS IR TECHNOLOGINĖS SAVYBĖS BEI CHEMINĖ SUDĖTIS. DETALĖS DEFEKTAVIMO PRIEMONIŲ PARINKIMAS. DETALĖS DEFEKTAVIMAS. DETALĖS DEFEKTUOTŲ PAVIRŠIŲ REMONTO BŪDŲ PARINKIMAS. DETALĖS REMONTO TECHNOLOGINIS KELIAS. UŽLAIDŲ MECHANINIAM APDIRBIMUI PARINKIMAS. TECHNOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ DETALĖS REMONTO DARBAMS PARINKIMAS. PJOVIMO REŽIMŲ SKAIČIAVIMO IR PARINKIMO SUVESTINĖ. TERMINIO APDOROJIMO REŽIMAI. GALVANINIŲ DANGŲ DENGIMO REŽIMAI. LAIKO NORMŲ SKAIČIAVIMO IR PARINKIMO SUVESTINĖ. LAIKO NORMOS GALVANINIO DENGIMO OPERACIJOMS ATLIKTI. LAIKO NORMOS TERMINIO APDIRBIMO OPERACIJOMS ATLIKTI. LAIKO NORMOS APLYDYMO OPERACIJOMS ATLIKTI. REMONTO OPERACIJŲ PROJEKTAVIMAS. MECHANINIO APDOROJIMO OPERACIJŲ PJOVIMO REŽIMŲ SKAIČIAVIMAS IR PARINKIMAS. PJOVIMO REŽIMŲ SKAIČIAVIMAS. PJOVIMO REŽIMŲ PARINKIMAS. LAIKO NORMŲ SKAIČIAVIMAS IR PARINKIMAS. LAIKO NORMOS MECHANINIO APDIRBIMO OPERACIJAI ATLIKTI PARINKIMAS. SAUGA DARBE IR EKOLOGIJOS REIKALAVIMAI. FINANSINĖ DALIS. PAGRINDINIŲ MEDŽIAGŲ POREIKIO IR VERTĖS NUSTATYMAS. GAMINIO SAVIKAINOS KALKULIACIJOS SUDARYMAS. GAMYBOS IŠLAIDŲ SĄMATA. REZULTATYVINĖ DALIS. REMONTO MECHANINIO BARO TECHNINIAI-EKONOMINIAI RODIKLIAI. RENTABILUMO APSKAIČIAVIMAS. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. ANOTACIJA. SUMMARY. PANAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS.
Mechanikos kursinis darbas (52 pus.)


Mašinų elementai
Užduoties analizė. Reikalavimų pagrindimas. Techninė užduotis. Sprendimų principų pasiūlymas. Pavaros matmenų nustatymas. veržlės pavaros skaičiavimas. Variklio parinkimas. Slieko veleno skaičiavimas. Sliekračio veleno skaičiavimas. Guolių, esančių ant sraigto veleno ilgaamžiškumo skaičiavimas. Sliekinio reduktoriaus matmenų skaičiavimas. sraigto veleno matmenų skaičiavimas. Detalių sprendimų parinkimas. Suleidimų parinkimas. Matmenų grandinės. Pavaros tepimas. Antikorozinės priemonės. Darbo sauga. Gaminio eksploatacija. Literatūra. Turinys
Mechanikos kursinis darbas (13 pus.)


Mašinų elementai
Mašinų elementai. Detalė. Mazgas. Reikalavimai šiuolaikinėms mašinoms. Mašinų stiprumo, atsparumo dilimui ir temperatūrų svyravimo reikalavimai. Mašinų standumo, atsparumo vibracijoms, patikimumo ir technologiniai reikalavimai. Standartizavimas ir normalizavimas mašinų kūrime, gamyboje ir eksploatacijoje. Suvirinimo būdai. Sandūrinės jungtys. Užleistinės jungtys. Sandūrinių jungčių skaičiavimas. Lenkiamų sandūrinių jungčių skaičiavimas. Išardomi sujungimai. Srieginiai sujungimai. Srieginių detalių konstrukcijos ir medžiagos. Sriegiai. Srieginiai tvirtinimo elementai. Savybės. Priemonės prieš savaiminį srieginių elementų atsisukimą. Mechaninių pavarų rūšys,charakteristikos. Trinties pavaros. Variatoriai. Diržo pavarų rūšys,savybės,skaičiavimas. Diržai. Pradinė įvarža. Skriemuliai. Krumpliuotojo diržo pavaros. Savybės. Tai plokštieji diržai su krumpliais. Krumplinės pavaros. Krumplinių pavarų klasifikavimas.Privalumai ir trūkumai. Sliekinės pavaros. Naudingumo koeficientas. Pavaros privalumai ir trūkumai. Krumplinių pavarų skaičiavimo tvarka. Uždaros kūginės pavaros skaičiavimas. Atvirų krumplinių pavarų skaičiavimas. Grandininės pavaros. Grandininių pavarų privalumai ir trūkumai. Grandininių pavarų detalės. Grandininių pavarų projektinio skaičiavimo tvarka. Ašys ir velenai. Konstrukcijos ir medžiagos. Velenų apytikslis ir tikslus sk. Slydimo guoliai. Rūšys. Bendroji charakteristika. Konstrukcijos. Guolių medžiagos. Įdėklų medž. Slydimo guolių funkciškumo kriterijai ir skaičiavimas. Riedėjimo guoliai. Rūšys. Konstrukcijos. Riedėjimo guolių privalumai ir trūkumai. Guolių klasifikavimas. Žymėjimas. Guolių gedimas ir skaičiavimas. Movos. Bendros sąvokos ir klasifikavimas. Aklinosios movos. Įvorinės movos. Kompensuojančiosios movos. Apsauginės movos.
Mechanikos konspektas (9 pus.)


Mašinų elementų kursinis projektas
Užduotis ir kinematinė schema. Įvadas. Elektros variklio parinkimas ir kinematinis skaičiavimas. Reduktoriaus skaičiavimas. Orientacinis reduktoriaus velenų skaičiavimas. Krumpliaračių konstrukciniai matmenys. Diržinės pavaros skaičiavimas. kūginio reduktoriaus projektavimas. Grandininės pavaros skaičiavimas. Guolių parinkimas. Tepimas. Montavimo ir eksploatacijos sąlygos. Darbo sauga. Naudotos literatūros sąrašas. Projekto užduočiai įgyvendinti projektuosiu reduktorių su dviem krumpliaračių porom. Krumplinę pavarą pasirinkau todėl, kad jos yra pakankamai tvirtos, gali perduoti didelius sukimo momentus be didesnių galios nuostolių. Palyginus su kitomis pavaromis, krumplinė yra paprastai prižiūrima ir nereikalauja ypatingų darbo sąlygų...
Mechanikos kursinis darbas (20 pus.)


Mašinų ir prietaisų gamybos technologinis kursinis darbas (1)
Užduotyje pateikta detalė yra korpuso – stiklinės tipo. Ši detalė yra naudojama kaip mechanizmo korpuso sudedamoji. Tikslesnės detalės paskirties nustatyti nėra įmanoma, nes brėžinyje nėra nurodoma tiksli detalės paskirtis. Įvadas. Detalės paskirtis. Detalės, techninių sąlygų, nurodytų brėžinyje analizė. Gamybos tipo, partijos dydžio, takto nustatymas. Detalės ruošinio parinkimas. Apdirbimo detalės bazavimo operacijose pagrindimas. Operacinės technologijos projektavimas. Apdirbimo užlaidų skaičiavimas. Pjovimo rėžimų skaičiavimas. Specialus įtaisas. Patikros įtaisas. Įrenginių kiekio skaičiavimas, baro projektavimas.
Mechanikos kursinis darbas (79 pus.)


Mašinų ir prietaisų gamybos technologinis kursinis darbas (2)
Įvadas. Užduotis ir skaičiavimai atlikti pagal metinę programą. Detalės ruošinio analizė ir parinkimas. Operacijų nuoseklumo ir detalės bazavimo operacijose pagrindimas. Apdirbimo kelio projektavimas. Apdirbimo užlaidų skaičiavimas. Operacinės technologijos projektavimas. Pjovimo rėžimų skaičiavimas. Laiko normų skaičiavimas. Įrenginių kiekio skaičiavimas, baro projektavimas. Šio kursinio darbo užduotis – išnagrinėti flanšo tipo detalę ir suprojaktuoti flanšo tipo detalės mechaninio apdirbimo barą. Sudaryti flanšo apdirbimo technologiją, pradedant paruošos parinkimu ir baigiant mechaninio baro apdirbimo projaktavimu.
Mechanikos kursinis darbas (29 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |