Referatai Kursiniai Diplominiai

Mašinų ir prietaisų gamybos technologinis kursinis darbas (3)
Įvadas. Detalės ruošinio analizė ir parinkimas. Detalės brėžinio ir techninių sąlygų analizė. Mechaninio apdirbimo operacijų analizė, operacijų nuoseklumo ir detalės bazavimo operacijose pagrindimas. Apdirbimo užlaidų skaičiavimas. Operacinės technologijos projektavimą, pjovimo rėžimo ir laiko normų skaičiavimas. Specialaus įtaiso gręžimo paviršių apdirbimo operacijai projektavimas. Specialaus patikros įtaiso, kalibro, projektavimas. Įrenginių kiekio skaičiavimas. Literatūra. Šio kursinio darbo užduotis – išnagrinėti plokštelės tipo detalę ir suprojektuoti plokštelės tipo detalės mechaninio apdirbimo barą. Sudaryti plokštelės apdirbimo technologiją, pradedant paruošos parinkimu ir baigiant mechaninio baro apdirbimo projektavimu.
Mechanikos kursinis darbas (14 pus.)


Matavimų teorija ir praktika
Suleidimas su įvarža. Pereinamasis suleidimas. Riedėjimo guolių suleidimai. Kiti cilindrinių sujungimų suleidimai. Darbinių kalibrų pagaminimo matmenys. Srieginio sujungimo ir pleištinio sujungimo suleidimai. Krumpliaratinės pavaros kontrolinių rodiklių skaičiavimas. Krumpliaračio darbo brėžinys. Veleno darbo brėžinys. Statistinis duomenų apdorojimas. Naudota literatūra.
Mechanikos kursinis darbas (21 pus.)


Matavimų teorija ir praktika (2)
Suleidimas su įvarža. Pereinamasis suleidimas. Riedėjimo guolių suleidimai. Kiti cilindrinių sujungimų suleidimai. Darbinių kalibrų pagaminimo matmenys. Srieginio sujungimo ir pleištinio sujungimo suleidimai. Krumpliaratinės pavaros kontrolinių rodiklių skaičiavimas. Krumpliaračio darbo brėžinys. Veleno darbo brėžinys. Statistinis duomenų apdorojimas. Naudota literatūra.
Mechanikos kursinis darbas (23 pus.)


Matavimų teorija ir praktika (3)
Suleidimas su įvarža. Pereinamasis suleidimas. Riedėjimo guolių suleidimai. Kiti cilindrinių sujungimų suleidimai. Darbinių kalibrų pagaminimo matmenys. Srieginio sujungimo ir pleištinio sujungimo suleidimai. Krumpliaratinės pavaros kontrolinių rodiklių skaičiavimas. Krumpliaračio darbo brėžinys. Veleno darbo brėžinys. Statistinis duomenų apdorojimas. Naudota literatūra.
Mechanikos kursinis darbas (20 pus.)


Matavimų teorijos ir praktikos kursinis darbas
Apskaičiuoti lygiems cilindriniams sujungimams 6-7 suleidimą su įvarža; nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Parinkti išardomam centruojančiam cilindriniam sujungimui 1-8 pereinamą suleidimą, apskaičiuoti tarpų ir įvaržų tikimybę, nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Apskaičiuoti ir pagrįsti riedėjimo guolių suleidimus 3-4; 4-1, nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Parinkti suleidimus kitiems cilindriniams sujungimams ir nubraižyti tolerancijos laukų schemas. 9-10; 9-1; 1-5; 1-6. Apskaičiuoti darbinių kalibrų pagaminimo matmenis cilindriniam sujungimui 9-1(1), nubraižyti tolerancijos laukų schemas ir kalibrų eskizus. Nubraižyti sujungimo 1-12 ir sujungimo pleištu 1-6 tolerancijos laukų išdėstymo schemas, parinkus atitinkamus suleidimus. Parinkti krumpliaratinei pavarai tikslumo laipsnį, suleidimą, kontrolinių rodiklių kompleksą. Nubraižyti krumpliaračio 6 darbo brėžinį, nurodant matmenų tikslumą, paviršiaus šiurkštumą, reikalingus formos ir paviršių tarpusavio padėties nuokrypius. Nubraižyti detalės 1 darbo brėžinį, nurodant matmenų tikslumą, paviršiaus šiurkštumą, reikalingus formos ir paviršių tarpusavio padėties nuokrypius. Statistiškai apdoroti pateiktus duomenis (4.16 lentelė, 5 variantas x 2,2)
Mechanikos kursinis darbas (29 pus.)


Matavimų teorijos ir praktikos namų darbas
Įveržto suleidimo skaičiavimas. Tarpinių sujungimų parinkimas ir tarpų bei įvaržų tikimybių skaičiavimas Riedėjimo guolių sujungimų skaičiavimas. Suleidimų tolerancijų laukų schemos. Darbinių kalibrų pagaminimo matmenų skaičiavimas. Tolerancijų laukų schemos ir eskizai. Srieginio sujungimo bei sujungimo su išdrožomis parinkimas, bei tolerancijos laukų schemos. Darbo brėžinys.
Mechanikos namų darbas (10 pus.)


Mažo galingumo elektromechaninė pavara
Pavaros skaičiavimas. Variklio parinkimas. Kinematikos skaičiavimas. Krumpliaračių skaičiavimas. Velenų skaičiavimas. Eskizinė komponuotė. Velenų sujungimo su krumpliaračiais skaičiavimas. Velenų atramų parinkimas ir skaičiavimas. Tepimo sistemos ir tepalų parinkimas. Grafinė dalis. Pavaros vaizdai. Darbo brėžiniai. Užduotis: suprojektuoti mažo galingumo elektromechaninę pavarą. Pavarą sudaro elektros variklis ir dviejų pakopų uždaro tipo multiplikatorius. Darbo veleno galingumas Pd=120W; sukimosi greitis nd=40 000 aps./min, darbo režimas- pastovi apkrova, darbo resursas H=20000h.
Mechanikos kursinis darbas (11 pus.)


Mechanika ir statika
Teorinė mechanika. Statika. Statikos uždaviniai. Objektas. Materialus kūnas. Standus kūnas. Mechaninė sistema. Izoliuotas kūnas. Jėga. Jėgų sistema. Ekvivalenčios jėgų systemos. Atstojamoji jėga. Jėgų sistemos Pusiausvyra. Statikos aksiomos. Ryšiai. Statikoje nagrinėjamos jėgų sistemos. Susikertančių jėgų sistema. Jėgos projekcija. Plokščia bet kaip išdėstyta jėgų sistema. Plokščios ir bet kaip išdėstytos jėgų sistemos pusiausvyros salygos. Plokščios jėgų sistemos pusiausvyros sąlygos lygtys. Erdvinė jėgų sistema. Erdvinės jėgų sistemos pusiausvyros sąlygos. Jėgos momentas taško atžvilgiu. Varinjono teorema. Jėgų pora. Jėgų poros momentas. Jėgų poros ekvivalentiškumas. Jėgų porų savybės. Puanso teorema. Suminis vektorius. Suminis momentas. Plokščios lygiagrečių jėgų sistemos pusiausvyros sąlygos. Santvara. Jėgos momentas vektorius(taško-centro atžvilgiu). Jėgos momentas vektorius (ašies atžvilgiu). Jėgų poros momentas vektorius. Erdvinės sistemos suminis vektorius. Erdvinės sistemos Suminis vektorius momentas. Erdvinės jėgų sistemos geometrinė pusiausvyros sąlyga. Erdvinės lygiagrečių jėgų systemos pusiausvyros sąlygos. Slidimo trintis. Riedėjimo trintis. Lygiagrečių jėgų centras. Svorio centras. Masės centras. Linijos pavidalo kūno svorio centras. Plokščio kūno svorio centras.
Mechanikos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Mechanikos konspektai
Mechanika. Teorinė mechanika. Statika Kinematika. Dinamika. Pagrindinės statikos sąvokos. Jėga. Veiksmai su jėgomis. Statikos uždaviniai. Susikertančių jėgų sistema. Pusiausvyros sąlygos. Pusiausvyros uždavinių sprendimo metodai. Jėgos momentas taško atžvilgiu. Atsisveriančių trijų jėgų teorema. Lygiagrečių jėgų, nukreiptų į vieną pusę, sudėtis. Lygiagrečių jėgų, nukreiptų į priešingas puses, sudėtis. Jėgų pora. Porų svybės. Porų sudėtis ir pusiausvyros sąlygos. Plokščios jėgų sistemos redukcija. Plokščios jėgų sistemos pusiausvyros lygtis. Lygiagretus jėgos perslinkimas. Puanso teorema. Varinjono teorema. Kūnų pusiausvyra. Plokščios jėgų sistemos atstojamoji. Jėgos momentas ašies atžvilgiu. Ryšys tarp jėgos momento taško atžvilgiu ir jėgos momento ašies atžvilgiu. Erdvinės jėgų sistemos redukcija. Erdvinės jėgų sistemos pusiausvyros sąlygos. Sistemos suvedimo atskiri atvejai. Erdvinė susikertančių jėgų sistema. Erdvinės susikertančių jėgų sistemos pusiausvyra. Slydimo trintis. Riedėjimo trintis. Svorio centras. Standžios atramos reakcija. Mechanikos istorija. Ryšiai. Ryšių reakcijos. Papraščiausi ryšių reakcijų nustatymo būdai. Pusiausvyros pastovumas.
Mechanikos špera/ paruoštukė (1 pus.)


Mechanikos konspektas
Medžagų atsparumo mokslo raida ir uždaviniai. Apkrovos ir jų klasifikacijos. Supratimas apie pjūvių metodą. Supratimas apie įtempimus ir deformacijas. Ryšys tarp įtempimų ir deformacijų. Huko dėsnis. Pagrindinės medžiagų atsparumo prielaidos ir hipotezės. Tempiamų bei gniuždomų strypų įtempimai skersiniuose ir įstrižuose pjūviuose. Tempiamų bei gniuždomų strypų deformacija. Medžiagų bandymas tempiant. Tempimo diagrama ir jos charakteringi taškai. Įvairių medžiagų tempimo diagramos. Bandymo gniuždant įpatumai. Leistini įtempimai. Tempiamų bei gniuždomų strypų parinkimas. Įtempimai ir deformacijos tempiamuose strypuose nuo savojo svorio. Laiptuoti ir vienodo atsparumo tempiami bei gniuždomi strypai. Statiškai neišsprendžiamų tempiamų bei gniuždomų strypų skaičiavimas, veikiant išoriniai apkrovai. Statiškai neiš dėl gamybos netikslumo strypinių sistemų skaičiavimas. Statiškai neiš dėl temperatūrinio pokyčio strypinių sistemų skaičiavimas. Statinis skerspjūvio momentas ir svorio centro nustatymas. Plokščios figūros inercijos ir atsparumo momentai ir jų tarpusavio ryšys. Inercijos momentų kitimas, pernešant koordinačių ašis lygiagrečiai. Inercijos momentų kitimas, pasukant koordinačių ašis. Svarbiausios inercijos momentų ašys ir svarbiausieji inercijos momentai. Stačiakampio, trikamio inercijos momentai. Kai kurios išcentrinių inercijos momentų savybės. Skritulio inercijos momentai. Sudėtinių figūrų svarbiausių inercijos momentų skaičiavimas. Įtempimų būvio teorija. Tangentinių įtempimų dualumas. Erdvinis, plokštuminis ir linijinis įtempimų būvis. Įtempimai įstrižuose pjūviuose, esant plokščiam įtempimų būviui. Svarbiausieji įtempimai, esant plokščiam įtempimų būviui. Grafinis plokščio įtempimo būvio radimas. Huko dėsnis, esant erdviniam įtemimų būviui. Medžiagų stiprumo teorijos. Lenkimas. Plokščias lenkimas. Sijos ir jų atramos. Vidinės įražos lenkiamosiose strypuose ir jų diagramos. M ir Q diagramų ypatybės. Ryšys tarp M, Q ir q. Normaliniai įtempimai lenkiamuose strypuose. Tangentiniai įtemimai lenkiamuose strypuose. Tangentinių įtempimų pasiskirstymas įvairiuose skerspjūviuose. Normalinių įtempimų pasiskirstymas įvairiuose pjūviuose. lenkiamų strypų stiprumo tikrinimas ir parinkimas. Lenkiamų sijų poslinkiai. Išlenktos sijos ašies diferencialinė lygtis ir jos panaudojimas. Sijų deformacijų skaičiavimas Moro integralo pagalba. Sukimas. ST diagramos. Įtempimai apvalaus sukamo strypo skersiniame pjūvyje. Sukamo strypo deformacija. Skerspjūvio parinkimas. Įtempimai apvalių sukamų strypų išilginiuose ir įstrižuose pjūviuose. Šlytis. Įtempimai, deformacijos. Statika. Aksiomos. Ryšiai.
Mechanikos konspektas (10 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |