Referatai Kursiniai Diplominiai

Mechanikos konspektas (2)
Medžagų mechanikos mokslo uždaviniai ir ryšiai su kitais mokslais. Apkrovos ir jų klasifikacijos. Vidinės jėgos. Pjūvių metodas. Įrąžos. Įtempimai, deformacijos, poslinkiai. Ryšys tarp įtempimų ir deformacijų. Huko dėsnis. Pagrindinės medžaigų atsparumo prielaidos ir hipotezės. Statinis skerspjūvio momentas ir svorio centro nustatymas. Plokščios figūros inercijos ir atsparumo momentai ir jų tarpusavio ryšys. Inercijos momentų kitimas, pernešant koordinačių ašis lygiagrečiai. Inercijos momentų kitimas, pasukant koordinačių ašis. Svarbiausios inercijos momentų ašys ir svarbiausieji inercijos momentai. Paprasčiausių ir sudėtingų figūrų inercijos ir atsparumo momentai. Tempiamų bei gniuždomų strypų įražų nustatymas ir jų diagramų sudarymas. Įtempimai skersiniuose ir įstrižuose pjūviuose. Stiprumo sąlyga ir jos taikymas. Leistinieji įtempimai. Linijinė ir kapinė deformacijos. Puasono koeficientas. Nuosavo svorio įtaka. Kintamo skerspjūvio srypai. Lenkimas. Plokščias lenkimas. Sijos ir jų atramos. Vidinės įražos lenkiamosiose strypuose. Rišys tarp lenkimo momento (M), skersinės jėgos (Q) ir išskirstyto krūvio (q). Lenkimo momentų (M) ir skersinių jėgų (Q) diagramų ypatybės. Normaliniai įtempimai lenkiamuose strypuose, jų pasiskirstymas įvairiuose skerspjūviuose. Tangentiniai įtempimai lenkiamuose strypuose, jų pasiskirstymas įvairiuose skerspjūviuose. Vienodo atsparumo lenkiami strypai. Lenkiamų stryoų skerspjūvio parinkimas ir patikrinimas. Sijos įlinkių kreivės diferencialinė lygtis ir jos panaudojimas poslinkiams skaičiuoti. Sijų poslinkių skaičiavimas Moro integralo pagalba. Sukimas. Sukimo momentų diagramos. Įtempimai apvalaus sukamo strypo skersiniame pjūvyje. Įtempimai apvalių sukamų strypų išilginiuse ir įstrižuose pjūviuose. Sukamo strypo deformacija. Skerspjūvio parinkimas ir tikrinimas. Įtempimų būvio teorija. Tangentinių įtempimų dualumas. Linijinis, plokštuminis ir erdvinis įtempimų būviai. Statika. Aksiomos. Ryšiai. Stiprumo hipotezės. Šlytis, įtempimai, deformacijos. Įvairių medžiagų tempimo diagramos. Bandymo gniuždant įpatumai. Laiptuoti ir vienodo atsparumo tempiami bei gniuždomi strypai. Statiškai neišsprendžiamų tempiamų bei gniuždomų strypų skaičiavimas, veikiant išoriniai apkrovai. Statiškai neišsprendžiamų dėl temperatūrinio pokyčio strypinių sistemų skaičiavimas. Apibenrintas Huko dėsnis.
Mechanikos špera/ paruoštukė (2 pus.)


Mechanikos laboratoriniai darbai
Medžiagų tempimo bandymas. Darbo tikslas: Ištirti tempimo plieninio bandinio deformavimo procesą, nustatyti plieno mechaninių savybių rodiklius. Medžiagų gniuždymo bandymai. Darbo tikslas: Susipažinti su gniuždomų plastiškų, trapių ir anizotropiškų medžiagų deformavimo procesu, irimo ypatybėmis ir nustatyti jų mechaninių savybių rodiklius. Medžiagų kirpimo bandymas. Darbo tikslas: Ištirti plieninio bandinio kirpimo deformavimo procesą ir nustatyti plieno kirpimo stiprumo ribą. Medžiagų sukimo bandymas. Darbo tikslas: Mokėti atlikti paprasčiausių mašinų ir konstrukcijų elementų sukimo stiprumo ir standumo skaičiavimus.Nustatyti metalų sukimo stiprumo ribos įtempimus. Patikrinti Huko dėsnio galiojimą šlyčiai. Medžiagų lenkimo bandymas. Darbo tikslas: Mokėti atlikti mašinų ir konstrukcijų elementų lenkimo stiprumo ir standumo skaičiavimus. Nustatyti didžiausius normalinius įtempimus sijos skerspjūvyje. Nustatyti didžiausius tangentinius įtempimus sijos skerspjūvyje. Nustatyti didžiausią sijos įlinkį. Cilindrinio reduktoriaus nagrinėjimas. Darbo tikslas: Susipažinti su cilindrinio reduktoriaus konstrukcija, elementais ir pagrindiniais dydžiais. Kūginių krumpliaračių pagrindinių dydžių nustatymas. Darbo tikslas: Susipažinti su kūginio reduktoriaus ir kūginių krumpliaračių konstrukcija, pagrindiniais krumpliaračio dydžiais. Sliekinio reduktoriaus nagrinėjimas. Darbo tikslas: Susipažinti su sliekinio reduktoriaus konstrukcija, elementais ir jų pagrindiniais dydžiais.
Mechanikos laboratorinis (32 pus.)


Mechanines pavaros skaičiavimas
Mechaninės perdavos kinematinis skaičiavimas. Perdavos perdavimo skaičiaus nustatymas. Perdavos velenų sukimosi dažnio, kampinio greičio, galios ir sukimo momento nustatymas. Trapecinių diržų perdavos skaičiavimas. Grandininės perdavos skaičiavimas. Cilindrinės įstrižakrumplės pervados. Cilindrinė įstrižakrumplė lėtaeigė perdava. Cilindrinė įstrižakrumplė greitaeigė pervada. Cilindrinės įstrižakrumplės perdavos (reduktoriaus) skaičiavimas. Reduktoriaus eskizinis komponavimas. Reduktoriaus velenų skaičiavimai. Varantysis velenas (krumpliaratis gaminamas kartu su velenu). Tarpinis velenas. Velenų krumplaračių skaičiavimai. Tarpinio veleno varomasis krumpliaratis. Varomojo veleno krumpliaratis. Reduktoriaus korpuso elementų konstrukciniai matmenys. Pleištų parinkimas ir stiprumo patikrinimas. Guolių ilgaamžiškumo skaičiavimas. Patikrinamasis varomojo veleno nuovargio skaičiavimas. Pjūvis ties dešiniu guolio viduriu. Patikrinamasis varomojo veleno nuovargio skaičiavimas.
Mechanikos kursinis darbas (35 pus.)


Mechaniniai pjovimai
Įrankių panaudojimas mašinų gamyboje. Reikalavimai pjovimo įrankių konstrukcijoms. Papildomi reikalavimai automatinės gamybos įrankiams. Įrankio standartizavimas. Pjovimo įrankio projektavimo etapai. Reikalavimai pjovimo įrankio darbo brėžiniui. Bendrieji pjovimo įrankių konstrukciniai elementai. Įrankio dalys ir elementai. Konstrukciniai surenkamų įrankių ypatumai. Pagrindiniai surenkamų įrankių dantukų tvirtinimo įrankiai. Metalo pjovimo įrankių projektavimo automatizavimas. Įrankių konstravimo proceso automatizavimas. Automatizuota gamybos įrankių aprūpinimo sistema. Bendros paskirties pjovimo irankiai. Koordinatines sistemos, naudojamos irankiu geometriniu elementu. Peilių klasifikavimas. Fasoniniai peiliai. Fasoninių peilių klasifikacija ir paskirtis. Pagrindiniai fasoninų peilų projaktavimo etapai. Fasoninio peilio tipo parinkimas. Reikalavimai pjovimo įrankių konstrukcijoms. Įrankių panaudojimas mašinų gamyboje. Metalo pjovimo įrankių projektavimo automatizavimas. Įrankių konstravimo proceso automatizavimas. Bendros paskirties pjovimo irankiai.Koordinatines sistemos, naudojamos irankiu geometriniu elementu apibudinimui. Peilių klasifikavimas. Peilių stiprumo ir standumo skaičiavimas. Tekinimo peilių geometrinių dydžių parinkimas. Surenkamų konstrukcijų peilių panašumai ir projektavimo įpatumai.
Mechanikos špera/ paruoštukė (5 pus.)


Mechaninio sieto mechaninė perdava
Įvadas. Paskirtis ir pritaikymas. Mechaninės perdavos paskirtis. Mechanizmo tipas. Mechaninės perdavos kinematinis-dinaminis skaičiavimas. Elektros variklio parinkimas. Elektros variklio reikalinga galia. Reikalingas elektros variklio sūkių dažnis. Elektros variklio parinkimas. Perdavimo skaičiaus patikslinimas. Velenų sūkio dažnio skaičiavimas. Velenais perduodama galia. Pavaros velenų sukimo momentai. Tipinio reduktoriaus parinkimas. Reduktoriaus parinkimo tikslas. Reduktoriaus eksploatavimo sąlygos. Reduktoriaus montavimas. Tipinio reduktoriaus parinkimas pagal specializuotą kompiuterinę programą. Išvados. Veleno projektinis skaičiavimas, guolių parinkimas. Veleno medžiagos parinkimas. Veleno konstrukcijos parinkimas (veleno brėžinys). Veleno kakliukų skersmens nustatymas. Velenų atitinkamų kakliukų apytiksliai ilgiai. Guolių parinkimas. Atviros cilindrinių krumpliaračių perdavos projektavimas. Projektuojamos perdavos pagrindinės charakteristikos. Krumpliarčių medžiagos parinkimas ir leistinų lenkimo įtempių skaičiavimas. Perdavos sukabinimo modulio skaičiavimas. . Krumpliaračių geometrinių parametrų skaičiavimas. Susikabinime veikiančių jėgų skaičiavimas. Krumplių lenkimo patvarumo tikrinimas. Krumpliaračių konstrukcinių parametrų skaičiavimas. Pleištų parinkimas. Pleištų parinkimas. Pleištų stiprumo tikrinimas. Išvados. Veleno junginio eskizinis projektas. Tikslai. Reikalavimai. Braižymo eiga. Guolių ilgaamžiškumo skaičiavimas. Veleno apkrovų schemos sudarymas. Guolių atraminių reakcijų skaičiavimas. Guolių ilgaamžiškumo skaičiavimas. Išvados. Movos parinkimas. Movos parinkimas. Movos parametrų nustatymas, darbingumo įvertinimas. Movos konstrukcinių elementų stiprumo skaičiavimai. Išvada. Jungčių suleidimai ir tolerancijos. Suleidimų parinkimas pagal standartą iso. Išvados. Literatūra.
Mechanikos kursinis darbas (37 pus.)


Mechatroninės sistemos
AUTOMATIKOS SISTEMŲ PALYGINIMAS. PNEUMATINIŲ SCHEMŲ KOMPONENTAI. VYKDYMO ĮTAISAI. Cilindro koto judėjimo greičio reguliavimas. ELEKTROPNEUMATINIAI KOMPONENTAI. PR0GRAMU0JAMŲ LOGINIŲ VALDIKLIŲ (PLV) PANAUDOJIMAS. ĮVADAS Į KOMPIUTERINĮ PROJEKTAVIMĄ. KOMPIUTERINIO PROJEKTAVIMO SĄVOKOS SUPRATIMAS. INTEGRUOTOS PROJEKTAVIMO SISTEMOS KŪRIMO PRINCIPAI. MICROSTATION MODELER — INTEGRUOTOS KOMPIUTERINIO PROJEKTAVIMO SISTEMOS UNIVERSALI GRAFINĖ TERPĖ. BENTLEY MEC - NAUJAS KOMPIUTERINIO PROJEKTAVIMO INTEGRACIJOS LYGIS. CAD IR C AM RYŠIAI. ĮŽANGA Į MATEMATINĮ MODELIAVIMĄ. MODELIO SUDARYMAS. PNEUMATINIO CILINDRO STRUKTŪRINĖ SISTEMA IR DINAMINIAI SKAIČIAVIMAI.IŠ REALAUS OBJEKTO SUDARYTI SKAIČIUOJAMĄJA SCHEMĄ. DIFERENCIALINĖ VIRPESIŲ LYGTIS. MODELIO ANALIZĖ. Šiuolaikinės kompiuterinės technologijos dar projektavimo stadijoje suteikia galimybę, su virtualiu modeliu elgtis kaip su realiu objektu ir imituoti įvairiausias "gyvenimiškas" situacijas, matyti rezultatą, nuolat turėti atsakymą į klausimą: "o kas, jeigu?". Tai leidžia daryti teisingus techninius siekiant optimalaus rezultato. Dažniausiai projektavimo sistemos kuriamos vadovaujantis principu, kad prie bazinės platformos yra ruošiami priedai atskiroms projekto dalims atlikti. Paprastai tokia bazinė platforma tai kompiuterinė projektavimo (CAD) vidutinės klasės programa.
Mechanikos kursinis darbas (37 pus.)


Medžiagų atsparumo antras namų darbas
Vienu galu įtvirtinto strypo stiprumo skaičiavimas. Ašinės jėgos. Įtempiai. Poslinkiai. Poslinkis visuose taškuose. Patikriname ar strypas atlaikys. Strypų įražos. Strypų reikiamų matmenų parinkimas. Taško A poslinkis.
Mechanikos namų darbas (4 pus.)


Medžiagų atsparumo klausimai egzaminui su atsakymais
Kokias tris konstrukcijų savybes nagrinėja medžiagų atsparumas? Kas yra stiprumas? Kas yra standumas? Kas yra stabilumas? Kaip apibrėžiamas medžiagų atsparumas? Kaip schematizuojama konstrukcijų geometrinė forma? Kas vadinama strypu? Kas vadinama plokšte, kevalu? Kas vadinama masyvu? Sen-Venano principas, suformuluotas prancūzų mokslininko (Barre de Saint-Venant, 1797-1886), teigia, kad apkrovos paskirstymo pobūdis deformuojamajam kūnui įtakos turi tik nedidelėje dalyje, arti tos apkrovos pridėties vietos (tiktai čia galime pastebėti netolygų deformavimąsi ir skerspjūvių išsikraipymą), visur kitur kūno deformavimasis beveik nepriklauso nuo apkrovos paskirstymo, priklauso tik nuo apkrovos didumo. Šis principas, nors ir nėra teoriškai įrodytas, yra patvirtintas gausios praktikos. Laikydamiesi šio principo, lengviau atsižvelgiame į realių apkrovų, kartais gana sudėtingai pasiskirsčiusių, įtaką konstrukcijos patikimumui.
Mechanikos konspektas (20 pus.)


Medžiagų atsparumo pirmas namų darbas
Sudėtingų skerspjūvių (figūrų) geometrinių. Charakteristikų skaičiavimas. Užduotis. Apskaičiuoti schemoje pavaizduotiems skerspjūviams šias geometrines charakteristikas. Ploto centro koordinates. Ašinius ir išcentrinį inercijos momentus dviejų tarpusavyje statmenų centrinių ašių atžvilgiu. Svarbiausiųjų centrinių inercijos ašių kryptis ir svarbiausiuosius centrinius inercijos momentus. Atsparumo momentus svarbiausiųjų centrinių ašių atžvilgiu.
Mechanikos namų darbas (2 pus.)


Medžiagų atsparumo santrauka
Kokia deformacija vadinama paprastuoju lenkimu (ploksciuoju) lenkimu? Kaip vadinami tiesus lenkiami elementai? Kokios irazos veikia siju skerspjuviuose paprastojo skersinio lenkimo atveju? Koks paprastasis lenkimas vadinamas grynuoju? Kokiu tipu sijos sutinkamos praktikoje ir kokios joms naudojamos atramos. Kokios sijos yra statiskai issprendziamos ir kokios - neissprendziamos? Kam yra lygi sijos pjuvio skersine jega ir lenkimo momentas? Kaip nustatomi skersiniu jegu ir lenkimo momentu zenklai? Kam lygi skersines jegos ir lenkimo momento pirmosios isvestines sijos ilgio atzvilgiu? Koks rysys tarp lenkimo momento, skersines jegos ir isskirstytojo kruvio intensyvumo? Kam sudaromos irazu Q ir M diagramos? Koks tarp ju rysys? Kaip kinta irazos neapkrautuose sijos ruozuose ir apkrautuose tolygiai isskirstytuoju kruviu? Kaip kinta irazos sijos pjuviuose apkrautuose isorinemis koncentruotosiomis jegomis ir koncentruotaisiais lenkimo momentais? Ka grynojo lenkimo atveju susieja geometrine lygtis? Kaip apskaiciuojami normaliniai itempiai bet kuriame sijos skerspjuvio taske? Kokia ju kryptis, Kaip pasiskirsto ir kur buna didziausi? Kuriose sijos skerspjuvio vietose buna maksimalus norminiai itempiai? Kaip jie isreiskiami? Kokiomis prielaidomis remiantis nagrinejami siju skerspjuviose atsirandantys tangentiniai itempiai paprastojo lenkimo atveju? Kaip apskaiciuojami tangentiniai itempiai bet kuriame sijos skerspjuvio taske? Kokia ju kryptis, kaip pasiskirsto ir kur buna didziausi? Kaip supaprastintai apskaiciuojami staciakampio ir skritulio formos skerspjuviu siju max tangentiniai itempiai? Kaip isreiskiama Iprastu matmenu siju stiprumo salyga? Kas nusako sijos skerspjuvio formos racionaluma? Kokie skerspjuviai yra racionalesni? Kaip apiudinamos vienodo stiprumo sijos? Kaip apskaiciuojami vienodo atsparumo siju staciakampio skerspjuvio kintami matmenys (du atvejai)? Kuo pasizymi gembine vienodo atsparumo sija, jeigu ji sudaryta is atskiru vienas ant kito sudetu tarpusavyje nesujungtu juostu palyginus su vientiso skerspjūvio sija? Kiek irazu bendruoju atveju gali veikti sudetingai deformuojamo elemento skerspjuvyje? Su kokiomis irazomis gali buti susieti normaliniai itempiai, veikiantys sudetingai deformuojamu elementu skerspjuviuose? Su kokiomis irazomis gali buti susieti tangentiniai itempiai, veikiantys sudetingai deformuojamu elementu skerspjuviuose? Kaip ir kokiais atvejais taikomas superpozicijos principas sudetingai deformuojamo elemento itampiams skaičiuoti. Kokio nuoseklumo laikomasi sprendžiant sudėtingai deformuojamo elemento stiprumo ir standumo uždavinius? Pagal koki rodikli ir kaip yra skirstomi sudėtingai deformuojamo elementai? Kokia deformacija vadinama istrizuoju lenkimu? Kaip uzrasoma stiprumo sąlyga istrizai lenkiamo stačiakampio skerspjūvio elemento? Kaip uzrasoma stiprumo sąlyga elemento, kuris yra tempiamas ir istrizai lenkiamas? Ka vadiname ekscentriniu gniuždymu, ekscentriniu tempimu? Kokia yra neutraliosios asies lygtis ekscentrinio gniuždymo atveju? Kaip nustatoma neutraliosios asies padetis? Kaip bendruoju atveju uzrasoma stiprumo sąlyga ekscentriškai gniuždomo stačiakampio skerspjūvio elemento? Ka vadiname skerspjūvio branduoliu? Kaip uzrasomos israiskos krastiniu branduolio tasku padeciai apskaičiuoti? strypai vadinami lauztines asies strypais? Kaip jie skirstomi? kokiu lauztines asies strypu elementuose gali veikti trys irazos? kaip parenkamas apvalus skerspjuvis lauztines asies strypo elemento kuris vienu metu yra tempaiamas ar gniuzdomas ir lenkiamas dviejose plokstumoje? kaip parenkamas apvalus skerspjuvis lauztines asies strypo elemento kuris vienu metu yra tempaiamas ar gniuzdomas ir sukamas? Pagal kokia salyga bendru atveju patikrinamas lauzytos asies strypu elementu skerspjuvio parinkimas? Ka vadiname kritine jega, kritiniu itempiu? Israiska, simboliu apibudinimas, matavimo vienetai. Kokia deformacija vadinama klupdymu? Kokia apibendrinta oilerio formulas kritinei jegai apskaiciuoti israiska? Simboliu apibudinimas? Kokie galimi strypo galu itvirtinimo atvejai ir juos atitinkantys koeficientai> itvirtinimo schemu pvz? Kada oilerio formule negalioja ir kodel? Nuo ko priklauso tampraus strypo kritinis itempis? Israiskos, simboliu apibudinimas? Kaip isreiskiamas strypo liaunis ir ribinis liaunis? Kam reikalingas paprastasis parametras? Israiskos, simboliu apibudinimas.
Mechanikos konspektas (5 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |