Referatai Kursiniai Diplominiai

Slaugytojos veiklos aspektai slaugant pacientes po atliktos radikalios mastektomijos
Įvadas. Krūties vėžys - dažniausia moterų onkologinė liga. Moterų, sergančių krūties vėžiu, jų epidemiologija ir eiga. Rizikos veiksniai įtakojantys krūties vėžį ir stadijos. Krūties navikų kompleksinis gydymas ir profilaktika. Slaugytojo veiklos aspektai, slaugant pacientes po atliktos mastektomijos. Slaugytojos veiklos aspektai priešoperaciniame laikotarpyje. Slaugytojo veiklos aspektai pooperaciniame laikotarpyje. Pacienčių po atliktos radikalios mastektomijos psichologinės problemos. Ir jų sprendimo būdai. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Literatūra. Tyrimo tikslas: atskleisti slaugytojo veiklos aspektus slaugant pacientes po atliktos radikalios mastektomijos. Tyrimo objektas: moterų po atliktos radikalios mastektomijos, slaugytojo veiklos aspektai. Tyrimo uždaviniai. Apibūdinti rizikos veiksnius, bei gydymą sergant krūties vėžiu. Išanalizuoti slaugos problemas po atliktos radikalios mastektomijos. Nustatyti slaugytojo vaidmenį pacientės slaugoje.
Medicinos diplominis darbas (46 pus.)


Slaugytojų nuomonės apie vyresniųjų slaugytojų (administratorių) darbo kokybę tyrimas VŠĮ Kupiškio ligoninėje
Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Literatūros šaltinių analizė. Vadyba ir vadovavimas slaugymo organizavime. Slaugos kokybė sveikatos priežiūros paslaugų visumoje. Slaugos proceso ir modelių įtaka slaugos organizavime. Dorovė slaugos praktikoje. Tyrimo objektas. Tyrimo metodika ir darbo organizavimas. Darbo rezultatai ir jų apibendrinimas. Respondentų demografinė padėtis. Vadybos ir vadovavimo reikšmė vyresniųjų slaugytojų. Praktinėje veikloje. Vyresniųjų slaugytojų kompetencija ir pareigos praktinėje veikloje. Vyresniųjų slaugytojų įtaka slaugos procesui. Slaugos etika vyresniųjų slaugytojų veikloje. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros šaltiniai. Priedai.
Medicinos kursinis darbas (37 pus.)


Slaugytojų vaidmuo medikų komandoje, dirbant skubios pagalbos ir intensyvios terapijos skyriuose
Įvadas. Pagrindiniai terminai ir sąvokos. Teorinė dalis. Komandinio darbo apibrėžimas. Komandinio darbo samprata, principai ir sandara. Komandiniai vaidmenys. Komandinis darbas medicinoje. Slaugytojams artimi komandiniai vaidmenys. Slaugytojų vaidmuo medikų komandoje, dirbant skubios pagalbos ir intensyvios terapijos skyriuose. Empirinio tyrimo parametrai. Tyrimo duomenų analizė ir apibendrinimas. Tyrimo rezultatai. Komandinio darbo sampratos analizė. Slaugytojų komandinio vaidmens analizė. Žinių apie komandinį darbą vertinimas. Poreikių, su kuriais susiduria slaugytojos, dirbdamos komandoje, analizė. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados. Praktinės rekomendacijos. Literatūra. sveikatos sistema pasižymi tuo, kad pagrindinį vaidmenį sveikatos priežiūros įstaigose atlieka ne tik gydytojai, slaugytojai ir kitas medicinos personalas, bet ir šiais laikais sveikatos priežiūros įstaigose dirbantys socialiniai darbuotojai, psichologai bei kiti specialistai, nes visų šių profesijų komponentai yra būtini. Kiekvienam specialistui, dirbančiam sveikatos priežiūros įstaigoje, svarbu ne tik kliento, čia dažnai vadinamo pacientu, bet ir kitų profesionalų, dirbančių medicinos įstaigose, atsakomybės, teisių, pareigų pažinimas. Teikiant paslaugas tenka bendradarbiauti ir gydytojams, ir slaugytojams, ir psichologams, ir socialiniams darbuotojams.
Medicinos diplominis darbas (45 pus.)


Slaugytojų, dirbančių intensyvios terapijos skyriuose, patiriamas stresas
ĮVADAS. TYRIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI. TEORINĖ DALIS. Stresas ir jo mechanizmai. Slaugytojų patiriamas stresas ir jį sukeliantys veiksniai. Streso poveikis sveikatai. Stresas ir atsparumas ligoms. Kenksmingų profesijų veiksmų įtaka sveikatai. Slaugytojų dirbančių intensyvios terapijos skyriuje, asmeninių savybių įtaka susidorojant su darbe patiriamu stresu. Streso valdymo mechanizmai. Streso įveikimas. TIRIAMOJO DARBO METODO CHARAKTERISTIKA. Intensyvios terapijos darbo vietos mikroklimatas. Slaugytojų, dirbančių intensyviojoje terapijoje, bendravimas su kolegomis darbo vietoje. Streso įtaka slaugytojams slaugant sunkiai sergančius ir mirštančius pacientus. Priežastys, trukdančios bendrauti su sunkiai sergančiais pacientais ir jų artimaisiais. Priežastys sąlygojančios stresą, intensyvios terapijos skyriaus slaugytojų darbe. Slaugytojų dirbančiu intensyvios terapijos skyriuuje gebėjimas susidoroti su patiriamu stresu. Streso poveikis slaugytojų, dirbančių intensyvios terapijos skyriuose, sveikatai. REZULTATAI. REZULTATŲ APTARIMAS. Stresas darbe yra antroji po nugaros skausmų Europos Sąjungoje dažniausiai sutinkama ir su darbu susijusi sveikatos problema. Mokslininkai yra išskyrę veiksnius, kurie gali turėti įtakos stresui darbe, tai gali būti universalūs veiksniai. Universalūs veiksniai, galintys kelti stresą darbe, tai: veiksniai, susiję su darbo užduotimis, darbuotojo vaidmeniu, bendravimo veiksniai, organizacijos struktūra ir mikroklimatas.
Medicinos diplominis darbas (32 pus.)


Slaugos aspektai, slaugant pacientus, patyrusius galvos smegenų sužalojimus
Įvadas. Teorinė dalis. Galvos smegenų traumos. Galvos smegenų traumų klasifikacija. Pirmoji pagalba ir slauga įvykio vietoje. Slauga, esant galvos smegenų traumoms. Tiriamoji dalis. Tyrimo metodika. Tyrimo imtis kontingentas. Etikos principai. Tyrimo rezultatai. Tyrimo rezultatų aptarimas. Išvados. Pasiūlymai (rekomendacijos). Literatūra. Darbo objektas. Pacientai, patyrę galvos smegenų sužalojimus. Tikslas. Išanalizuoti slaugos aspektus, slaugant pacientus, patyrusius galvos smegenų sužalojimus. Darbo uždaviniai. Ištirti pacientų, patyrusių galvos smegenų sužalojimus, kai kaukolės kaulai nepažeisti slaugos principus. Išanalizuoti pacientų, patyrusių galvos smegenų traumas, kai kaukolės kaulai yra pažeisti slaugos ypatumus. Nustatyti pacientų, patyrusių galvos smegenų traumas, pirmąją pagalbą ir slaugos poreikius įvykio vietoje.
Medicinos diplominis darbas (54 pus.)


Slaugos procesas ir jo dokumentavimas
Slaugos funkcijos. Priežiūros rūšys. I etapas. Slaugos poreikių vertinimas. II etapas. Planavimas. III etapas. Plano vykdymas (atlikimas). Slaugos proceso užrašai. Kada informaciją reikia užrašyti. Kaip išsaugoti konfidencialumą. Ar visa tai neatima daug laiko? Užduočių paskirstymas. Komandinė slauga. Pacientų paskirstymas. Pirminė slauga. Slaugos poreikių vertinimas. Informacijos rinkimas. Patarimai, kaip dokumentuoti. Slaugos prioritetų nustatymas. Nustatytų poreikių ir jų prioritetų nuoseklumo aiškinimasis drauge su pacientu. Planavimas. Patarimai, kaip dokumentuoti vertinimo duomenis. Slaugos rezultatų apibendrinimas (įvertinimas). Trumpai apie apibendrinimo (rezultatų vertinimo) pakopas.
Medicinos konspektas (9 pus.)


Stresas (3)
Įvadas. Stresas. Streso samprata. Stresą sukeliantys veiksniai ir pasekmės. Streso priežastys. Kenksmingų profesinių veiksnių įtaka sveikatai. Streso pasekmės darbe. Keletas patarimų kaip išvengti streso. Išvados. Literatūra. Nepasitenkinimas darbu, nerimas, panika, sąmyšis, pykčio priepuoliai, nuotaikų kaita, bejėgiškumas, veiksmingumas, frustracija, nesugebėjimas susitelkti, iracionali baimė, depresija, jausmas, kad gyvenimas ir darbas nebeteikia džiaugsmo, nejautrumas kitų žmonių atžvilgiu - tai vis psichologiniai streso požymiai.
Medicinos referatas (15 pus.)


Stuburo smegenų traumos
Turinys. Įvadas. Klasifikacija. Epidemiologija. Etiologija ir patogenezė. Klinika. Diagnostika. Gydymas. Slauga. Reabilitacija. Sunkiai sužaloti pramogautojai kartais gailisi likę gyvi. Išvados. Literatūra.
Medicinos referatas (13 pus.)


Suaugusių žmonių mityba ir sveikata
Praeito šimtmečio pabaigoje išspausdinti mokslininkų darbai įrodė, kad apie 50% žmonių mirčių tiesiogiai susiję su neteisinga mityba. Daugelį metų buvo skelbiama racionali, vėliau subalansuota, mityba. Pastaruoju metu vis plačiau kalbama apie sveiką mitybą. Sveika mityba yra tokia, kuomet organizmas gauna visas jam reikalingas medžiagas ir energiją idealiam svoriui palaikyti. Kadangi maistas yra svarbus ligų profilaktikai ir sveikatos stiprinimui, tai šiandien mitybos specialistai kalba apie sveikatinančią mitybą. Būtent toks mitybos apibūdinimas geriausiai atspindi jos reikšmę.
Medicinos referatas (11 pus.)


Sveika gyvensena
Žmogų sendina ne metai, o piktnaudžiavimai savo sveikata. Žmogus sukurtas ilgam gyvenimui. Nuodijantys malonumai ir vaistai. Jeigu nori būti sveikas. Naudota literatūra. Sveikame, švariame kūne visi organai pakankamai stiprūs, turi dideles gyvybinių jėgų atsargas ir funkcionuoja idealiai, o didelio krūvio metu geba savo veiklą keliagubai sustiprinti. Norint gyventi ilgai privalu saugoti organizmą nuo toksiniu atliekų nervų sistemą — nuo perkrovų, audinius ir kraujagysles — nuo sustangrėjimo. Žalingų pasekmių kone perpus trumpinančių žmogaus amžių, galime išvengti pasirinkus natūralią, sveiką gyvenseną. Žmogus sukurtas ilgam gyvenimui. Norint gyventi ilgai, visų pirma, privalu saugoti organizmą nuo šlakų ir toksinų, nervų sistemą — nuo perkrovimų, audinius ir kraujagysles — nuo sustangrėjimo. Žalingų pasekmių, kone perpus trumpinančiu žmogaus gyvenimą, galime išvengti pasirinkus natūralią, sveiką gyvenseną. Tačiau ką kalbėti apie suaugusius, jeigu vaikai nuo pat mažens permaitinami, pernelyg aptūlojami, o dėl netinkamo auklėjimo jie dažnai tiesiog išpaikinami, išlepinami. Šitaip ir atsiranda 25 metu amžiaus "senių". Bet yra ir tokių, kurie išsaugo jaunystę ligi septyniasdešimties. Tarp tų, kuriems senatvė — aktyviausias gyvenimo laikotarpis, pasitaiko tiesiog atjaunėjusių. Išdygsta nauji dantys, atauga plaukai, sustiprėja akys.
Medicinos referatas (6 pus.)


Puslapiai:
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  14 | 15 | 16 | 17 |