Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " administracinė teisė" rezultatai: (206)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Administracinė teisė (1)
ADMINISTRACINĖS TEISĖS SANTYKIS SU GRETIMOMIS TEISĖS ŠAKOMIS. Administracinė teisė, būdama savarankiška teisės šaka, artimai susijusi su visomis kitomis teisės šakomis Administracinė teisė ir konstitucinė (valstybinė) teisė. Civilinė arba turtinė atsakomybė kyla teisės pažeidėjui taikant įstatymu ar sutartimi poveikio priemones, sukeliančias pažeidėjui ekonominiai nenaudingas turtinio pobūdžio pasekmes: nuostolių atlyginimą, netesybų apmokėjimas (baudų, delspinigių), žalos atlyginimą Administracinė atsakomybė gali kilti nepriklausomai nuo teisės pažeidimo žalingų pasekmių buvimo ar nebuvimo Administracinė atsakomybė - tai valstybinio valdymo organų ir pareigūnų administracinės
konspektas (47 pus.)

Administracinė teisė (2)
Administracinė teisė - valdymo teisė, teisės apie valdymą šaka. Šiuos visuomeninius santykius reguliuoja ir konstitucinės teisės normos, ir administracinės teisės normos. Konstitucinė teisė nustato bendrus teisės subjektų pradmenis, jų veiklos principus, o administracinė teisė realizuoja juos detalizuodama, nustato konstitucinės teisės numatytų principų įgyvendinimo tvarką. ATP( administracinę teisinę prievartą) sudaro tam tikrų poveikio priemonių, nustatytų įstatymais sistema Administracinėmis teisinėmis priemonėmis siekiama sustiprinti ir saugoti teisės reguliuojamus visuomeninius santykius, nustatytą tvarką, drausminti teisės pažeidėjus, traukti atsakomybėn už pažeidimus ATP (
konspektas (36 pus.)

Administracinė teisė (3)
Administracinė teisė - valdymo teisė, teisės apie valdymą šaka. Šiuos visuomeninius santykius reguliuoja ir konstitucinės teisės normos, ir administracinės teisės normos. Konstitucinė teisė nustato bendrus teisės subjektų pradmenis, jų veiklos principus, o administracinė teisė realizuoja juos detalizuodama, nustato konstitucinės teisės numatytų principų įgyvendinimo tvarką. Konstitucinis teismas nusprendė (ar apskrities viršininkas gali prižiūrėti S), kad pažeista Konstitucija, todėl vėl atkurta vyriausybės atstovo institucija Administracinę priežiūrą ėmė vykdyti vyriausybės atstovas: pagal str konstitucijoje "S administracinę priežiūrą vykdo vyriausybės atstovai".
špera/ paruoštukė (49 pus.)

Administracinė teisė (4)
Administracinės teisės vieta teisės ir teisinėje sistemoje pasireiškia šiais ypatumais:. ) Administracinė teisė savo reguliuojamuoju poveikiu apima platų visuomeninių santykių ratą, ką sąlygoja įvairiapusiškas vykdomosios valdžios sistemos mechanizmo pasireiškimas ) Administracinės teisės turinį įtakoja procesai, vykstantys visuomenės ir valstybės gyvenime ) Administracinė teisė susijusi ir sąveikauja su konstitucine teise, kurioje yra administracinės teisės ištakos, detalizuoja ir konkretizuoja šią teisės šaką, nustatydama įvairių institutų teisinį mechanizmą ) Administracinė teisė susijusi ir sąveikauja su savivaldos teise, reguliuojančia eilės administracinių - teisinių santykių
konspektas (61 pus.)

ADMINISTRACINĖS TEISĖS ESMĖ
Viešojo valdymo esmė ir požymiai. Administracinė teisė yra valdymo teisė; teisės apie valdymą šaka. "Administracinė atsakomybė" Administracinė atsakomybė - kaip savarankiška atsakomybės rūšis, taikoma kaltiems asmenims, padariusiems AT pažeidimus, skiriant jiems ir realizuojant įst.
konspektas (32 pus.)

Teisės teorijos paruoštukė 1dalis
Čia bendrasis teisės pažinimas skyla į šakinius teisės mokslus, kur bendroji teisės samprata virsta civiline, administracine, baudžiąmaja ar kt. Teisė atlieka misiją - įpareigoja kiekvieną žmogų elgtis pagal subjektinių teisių ir pareigų vienovę. Pats teisės terminas nėra vienareikšmis: turime žmogaus teisę, prigimtinę teisę, objektinę teisę (teisės normų sistemą), pozityviąją teisę (sukurtą valstybės), subjektinę teisę (pareigų vykdymu konkretaus asmens susikurtą leistiną elgesį) Teisė - yra socialinis interesas, paverstas visuotinai privalomo elgesio taisykle, skirta žmonių elgesiui norminti, priešingiems interesams derinti.
špera/ paruoštukė (13 pus.)

Teisės teorijos paruoštukė 2dalis
pagrindinis teisės aktas - konstitucija, kuri yra metodologinis vertybinis visos valstybės teisėkūros teisėtumo pagrindas. Administracinė teisė - reguliuoja visuomeninius santykius, kurie atsiranda valstybes institucijoms vykdant konstitucijos ir įstatymų reikalavimus. Pareigų vykdymas reikalingas teisnumo lygmens teisei paversti subjektine teise Įgyvendinti subjektinė teisę - naudotis įgyta teise į susikurtą konkretų gėrį, legalizuojant naudojimąsi atitinkamu pozityvių ir negatyvių pareigų vykdymu.naudojimuisi jau turima subjektine teise legalizuoti.
špera/ paruoštukė (9 pus.)

Saugos paruoštukė
Teisiniai darbų saugos dokumentai. Kiekvienas žmogus turi teisę į saugų darbą ir sveikas darbo sąlygas. )administracinė atsakomybė - tam tikros piniginės baudos, kurias skiria valstybinės institucijos.
špera/ paruoštukė (3 pus.)

Lietuvos respublikos seimas
Atitinkamos savivaldybės privalo vienmandatėse apygardose išrinktiems Seimo nariams skirti ir išlaikyti nuolatines patalpas rinkėjams priimti. Savivaldybės turi prireikus suteikti daugiamandatėje rinkimų apygardoje išrinktiems Seimo nariams tinkamai įrengtas patalpas rinkėjams priimti ir susirinkimams rengti Seimo narys turi teisę reikalauti, kad jį neatidėliojant priimtų valstybinėse įmonėse, įstaigose ir organizacijose jo veiklos klausimais ir pateiktų reikiamą informaciją Seimo narys turi teisę nekliudomas lankytis visose įmonėse, įstaigose ir organizacijose. Seimo statutas numato net tokių komitetų Be to Seime sudaromos nuolat veikiančios Etikos ir procedūrų komisija,
referatas (21 pus.)

Politologijos įvadas
Romėnų teisė skyrė privačią teisę ir viešąją, liečiančią valstybės reikalus teisę. Privačioji teisė buvo skirstoma į naturaliąją (jus naturale) - abstrakčius teisės principus, civilinę Romos (jus civile) teisę ir jus gentium - kitų tautų, gyvenančių imperijos ribose, paprotinę teisę Romėnai pripažino žmonių nelygybę: autoritetingi dėl savo intelekto ar užimamos padėties individams buvo pripažinama dignitas, o kiti, turėję tik libertas - teisę daryti tai, kas neuždrausta įstatymo, turėjo skaitytis su jų nuomone. Kaip ir politinėse partijose, grupių lyderiai panaudoja administracinę struktūra savo valdžiai įtvirtinti ir dažnai nelabai paiso eilinių narių nuomonės.
konspektas (95 pus.)

Kiti lankytojai ieško:


Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.