Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " balys sruoga" rezultatai: (17)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Balys Sruoga. Dievų miškas
. Balys Sruoga. "Dievų miškas".
interpretacija (2 pus.)

Balys Sruoga. Biografija ir kūryba
. Balys Sruoga ( m. rudeninis" Lietuvių lyrikoje B.Sruoga įteisino nepastovią, nuolat besikeičiančią sąmonės tėkmę, iš kurios kilo laki, lengva pustonių, asociacijų, nutylėjimų ir melodingų pakartojimų struktūra, būdinga naujųjų laikų moderniajai lyrikai Ekspresionizmo meno aplinka, kurioje atsidūrė B.Sruoga m., atvykęs į Miuncheną tęsti literatūros studijų, atšaldė nuo perdėm gležnos, sensualistinio tono lyrikos, ir jis net supykdavo pavadintas simbolistu.
referatas (4 pus.)

Balys Sruoga „Dievų miškas“
. Balys Sruoga "Dievų miškas". Ištraukų "Numirėliška dalia", "Dūšelių aprašymas" analizė.
rašinys (1 pus.)

Balys Sruoga. “Numirėliška dalia” ištraukos analizė
.  Balys Sruoga. "Numirėliška dalia" ištraukos analizė.
analizė (1 pus.)

Lietuviu liaudies dainos
Jonas Balys (, , , m.). Jadvyga Čiurlionytė (, m.). Balys Sruoga (m.).
referatas (7 pus.)

Dainuojamoji tautosaka
Širvys, B.Sruoga ir kt Aukštaičių dainos skirstomos į du "klodus".Vienas iš jų tai-sutartinės, dar vadinamos giesmėmis.Jos stebina savo originaliais priedainiais, disonsais (nesiderinančių muzikos garsų skambesiai), polifonija (daugiabalsė muzika;vienalaikis savarankiškų melodijos linijų jungimas ir plėtojimas), dažnais sinkopiniais (muzikinio kirčio perkėlimas į silpnąją takto vietą)ritmais.Tai pat galime pastebėti, kad dainose esti pakaitinis kartojimas:kūrybingasis dainuoja, o pasyvesni atkartoja.Tai lakoniška, išoriška kūryba, bet kartu ir sielos gelmes "pajungianti"kūryba Kitas "klodas"-tai pat daugiabalsės dainos su pritarimu, gyvos.Jas pagyvina
referatas (18 pus.)

Lietuvių rašytojai
Jis mato dabar jau kitaip: gražius, meiliaus ir jaukius, kuriuose "parašyta" visa istorija, kuriuose likę begalės išgyvenimų. Rašytojas, poetas Laikotarpis, kryptis Kūrinys, jo žanras ir žanrinė forma Temos, problemos Vertybės Teksto komponavimo ir stiliaus ypatumai Balys Sruoga XX pr. - XX vid.
konspektas (17 pus.)

Rašytojų santrauka
MARIJA PEČKAUSKAITĖ-ŠATRIJOS RAGANA. BALYS SRUOGA. VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS.
špera/ paruoštukė (2 pus.)

Lietuvos rašytojai ir poetai
Jo kūryboje jaučiamas savitas blogio supratimas, naujai traktuojamos dvasinės vertybės, o ypač jų stoka gyvenime suteikė jo prozai nepakartojamų bruožų Ypač svarbus egzistencinis žmogaus trapumas. BALYS SRUOGA. XX amžiaus pirmosios pusės rašytojas, priklausė modernizmo srovei, simbolistas, plataus, šakoto talento rašytojas: poetas, prozininkas, dramaturgas, teatrologas, literatūros ir tautosakos tyrinėtojas.
konspektas (2 pus.)

Lietuva tarpukariu
Nepriklausomas Lietuvos gyvenimas davė puikią progą atsiskleisti naujiems talentams ir parodė žmonių gabumus visose įmanomose srityse, ypač menuose Daugiausiai buvo pasiekta grožinėje literatūroje. Po romantikų (Jonas Mačiulis, Liudas Gira) iškilo naujų srovių poetai - Jurgis Baltrušaitis, Kazys Binkis, Vincas Mykolaitis - Putinas, Balys Sruoga, dar vėliau Jonas Aleksandravičius - Aistis, Salomėja Nėris, Kazys Boruta ir kiti. Taip pat aktyviai reiškėsi prozininkai - Vincas Krėvė - Mickevičius, Ignas Šeinius, Jurgis Savickis, Petras Vaičiūnas ir kiti.
konspektas (8 pus.)

Kiti lankytojai ieško:


Puslapiai:   1  2

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.