Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " darbu sauga" rezultatai: (193)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Darbų ir civilinė sauga
Darbų sauga - tai visuma profesinės rizikos mažinimo priemonių, skirtų pasiekti visapusiškai saugų žmonių darbą. Žmonių darbas gali būti laikomas saugiu, jeigu jis nekelia pavojų pačiam dirbančiąjam, bendradarbiams ir aplinkiniams žmonėms, produkcijos vartotojams, žmonių aplinkai ir gamtai, žmonių asmeniniam ir valstybės turtui, ateities kartų žmonėms Detaliau išreiškus darbosaugos sąvoką, ją galima apibūdinti taip: darbų sauga - tai visuma profesinės rizikos mažinimo priemonių, skirtų žmonių gyvybės, sveikatos, darbingumo, turto ir aplinkos išsaugojimui darbe Darbų saugos tikslas - visapusiškai saugus žmonių darbas. Darbuotojų sauga ir sveikata - tai visuma profesinės rizikos
konspektas (19 pus.)

Darbų sauga ir darbo vietos įrengimas
Darbų saugos darbo elementai yra šie; darbdavys, darbuotojas, darbo priemonės ir objektas, gamybinė aplinka, psichologinė įtampa, pastatai kuriuose dirbame. Darbų sauga skirstoma į dalis: darbų saugos įstatymai; gamybinė sanitarija (darbo higiena); saugumo technika; priešgaisrinė sauga. Tarnybos specialistai turi teisę gauti informaciją darbų saugos klausimais, turi teisę tikrinti bet kuriuo paros metu darbų saugos būklę, siūlyti darbdaviui išskirti drausmines nuobaudas, siūlyti darbdaviui nutraukti darbus kai kyla pavojus darbų saugai.
špera/ paruoštukė (3 pus.)

Darbų sauga
Darbuotojų sauga ir sveikata - tai visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ar planuojamos visose įm. ) administracinę kontrolę vykdo administracija ) visuomeninė pakopa - ją vykdo profsąjungos ir darbų saugos komitetai, iš darbuotojų jie gali kontroliuoti darbdavį. Įm, kur dirba daugiau kaip žmonių turi būti renkama darbų saugos komitetai Darbdavių pareigos ir atsakomybė darbų saugos srityje Už darbų saugą įm.
špera/ paruoštukė (4 pus.)

Darbų sauga (2)
Keliami specialus pavojingus darbus atliekanciu darbuotoju ir darbu vadovu apmokymo ir atestavimo reikalavimai. DS kontroles formos. DS buklei tikrinti ivesta valstybine, visuomenine ir vietine kontrole valstybine ds kontrole Valstybine darbu sauga kontruoliuoja Valsty darbo inspekcija, Valstybine visuomenes sveikatos prieziuros tarnyba, energetikos inspekcija, atomines energetikos inspekcija ir priesgaisrine prieziura. Valstybine darbo inspekcija vykdo darbu saugos politika, kad butu uztikrinta darbu saugos pazeidimu, nelaimingu atsitikimu darbe ir profesiniu ligu prevencija kontroliuojama ir laikomasis darbu saugos istatymu.Valstybine visuomenes sveikatos prieziuros tarnyba.Visuomenes
špera/ paruoštukė (1 pus.)

ADMINISTRACINĖS TEISĖS ESMĖ
) Savarankiškosios. Tais klausimais, kur savivaldybė gali pati nuspręsti, vietinės reikšmės, pvz., ikimokyklinis vaikų auklėjimas, viešųjų ir sezoninių darbų organizavimas, kūno kultūros ir sporto plėtojimas;. Civilinės būklės aktų registravimas; registrų tvarkymas; civilinė sauga; priešgaisrinė tarnyba;.
konspektas (32 pus.)

Teisės teorijos paruoštukė 1dalis
melagingai teigiami tam tikri asmens netinkamo buvimo visuomenėje faktai - kaltinama nepadarytu teisės pažeidimu arba teigiama sergant psichine liga ir pan.). Žmogaus orumas gali būti žeminamas ne tik kaip apie asmenį viešai paskelbiami tikrovės neatitinkantys faktai, bet ir kai reiškiama nuomonė apie kito asmens darbus ir tai daroma, taip, kad tų darbų autorius vadinamas neišmanėliu, kvailiu, pasileidėliu ir kt. Ar valstybė nediskriminuoja tų savo piliečių, kurių sąskaita ji didina neišgalinčių piliečių teisių saugą? Reikia skirti žmogaus teisių diferenciaciją nuo diskriminacijos.
špera/ paruoštukė (13 pus.)

Teisės teorijos paruoštukė 2dalis
Molis teisinę valstybę suprato kaip konstitucinio tipo valstybę, kurios veikla individo atžvilgiu ribojama įstatymų. Tokią valstybę jis laikė proto valstybe ir priešino patrimoninei, teokratinei, despotinei, policinei valstybei Šios definicijos atspindėjo veikiau pradinę, arba liberaliąją, teisinės valstybės sampratą, kuri didžiausią pavojų žmogaus teisėms matė tik valstybėje ir todėl tų teisių saugą siejo su kuo griežtesniu valstybės valdžios kompetencijos varžymu, siekdamos ir valstybę palenkti tradiciniam liberalizmo principui: "Nesikiškite, netrukdykite, nereguliuokite!. - Baudžiamosios(kriminalinės)- baudos , viešujų darbų, turto konfiskavimo, įkalinimo).
špera/ paruoštukė (9 pus.)

Saugos paruoštukė
Ergonomikos pagrindiniai tikslai: komfortas (kad žmogus užsiimantis kažkuo jaustųsi gerai, kuo mažiau sunaudotų fizinių, psichinių resursų), maksimalus (optimalus) darbo atlikimas (maksimalus darbas minimaliom sąnaudom žmogaus fizinių ir psichinių resursų), sauga (visom prasmėm). Nelaimingų atsitikimų klasifikaciniai požymiai nustatyti nelaimingų atsitikimų apskaitos ir tyrimų nuostatuose. Nelaimingi atsitikimai būna susiję su darbu ir nesusiję su darbu.
špera/ paruoštukė (3 pus.)

Sveikatos apsaugos informacinės technologijos
Pasaulyje atliekama daug darbų, skirtų naujausioms technologijoms efektyviai panaudoti medicinoje. Vienas iš pagrindinių šiuo metu keliamų sveikatos apsaugos IS tikslų yra informacijos apie pacientą sauga. Tada, ligoninės atstovų teigimu, iš šio centro buvo nukopijuota bylų, kuriose buvo pacientų vardai, sveikatos būklės žymos, namų adresai ir JAV socialinio draudimo numeriai Šie įvykiai rodo, kad sveikatos apsaugos IS nėra pakankamai apsaugotos, ir jų saugai skiriama per mažai dėmesio. Bet tai nereiškia, kad IS kūrėjai tai daro piktavališkai, tiesiog IT taip greitai tobulėja, kad organizacijos labai dažnai turi gręžiotis atgal ir tikrinti, ar pakankamai yra padaryta, kad būtų užtikrinta
referatas (122 pus.)

Europos Sąjungos teisė (1)
yra numatyta, kad Bendrųjų reikalų ir išorinių santykių taryba ne vėliau kaip keturios savaitės iki Vadovų Tarybos posėdžio pagal Tarybos pirmininko pasiūlymą paruošia darbotvarkės projektą bei jos anotaciją, o Tarybos posėdžio išvakarėse patvirtina jo darbotvarkę Tarybos herarchinės sistemos viršūnėje yra ministrai, sudarantys Bendrųjų reikalų ir išorinių santykių bei Ekonomikos ir finansų (Ekofin’as) Tarybas Ekofin’o taryboje yra svarstomi ir visi su Bendrijos biudžeto formavimu susiję teisės aktų projektai Teisingumo ir vidaus reikalų taryboje yra taipogi svarstomi su civiline sauga susiję sprendimų projektai Darbo, socialinių reikalų, sveikatos ir vartotojų reikalų taryba taipogi priima
konspektas (61 pus.)

Kiti lankytojai ieško:
tolerancija, vedinimas, ataskaitos, fotografija, celiulitas, ikimokyklinis ugdymas, klimato kaita įtakojantys veiksniai, spss, baltymai, seneka

Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.