Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " draudimas" rezultatai: (513)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Dokumentinis procesas
Be abejo, tokia nuostata daro įtaką konkretaus proceso spartai: kartu su priešiniu ieškiniu teismas butų įpareigotas spręsti du materialinio teisinio pobudžio reikalavimus vienoje byloje, tai greičiausiai lemtų šios bylos ilgesnį nagrinėjimą. Tačiau ar vien šio konkretaus proceso paspartinimo motyvas gali buti pakankamas pagrindas riboti atsakovo gynybos teises, kurias jam suteikia bendrosios ginčo teisenos taisyklės, ir ar visada draudimas pareikšti priešinį ieškinį reikš, kad byla bus greičiau išnagrinėta?. CPK straipsnio antrojoje dalyje įtvirtintos sąlygos, kurioms esant priimamas nagrinėti priešinis ieškinys.
kursinis darbas (20 pus.)

Vadovo asmenybės bruožai ir įvaizdis
Jeigu žmogus nieko nebijo, tai neaišku, kaip jis gali pasielgti. Asmenybės raidos istorijoje pirmasis žingsnis formuojant dorovę buvo tam tikrų dalykų draudimas: vedybų, teritorijos, maisto. Z.
referatas (16 pus.)

Verslo planas. Kaimo turizmo sodyba
RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ MAŽINIMO PRIEMONĖS. Rizikos veiksniai Rizikos mažinimo priemonės IŠORINIAI: Stichinės nelaimės Draudimas nuo stichinių nelaimių ( Lt) Nusikalstama veikla Apsaugos sistemos - signalizacija, draudimas nuo vagysčių, įsilaužimo. ( Lt) Įstatymų ir mokesčių sistemos nestabilumas Sekti įstatymų pasikeitimus. VIDINIAI: Žema darbuotojų kvalifikacija (jei netektume esamų) Kvalifikacijos kėlimas.
kursinis darbas (56 pus.)

Europos Bendrijos konkurencijos politika
straipsnio pirmojoje dalyje pateikiamas ir pavyzdinis draužiamų susitarimų, suderintų veiksmų ir sprendimų sąrašas. straipsnio antroji dalis nustato, kas šiame straipsnyje draudžiami susitarimai, suderinti veiksmai ar sprendimai yra negaliojantys nuo jų susidarymo momento Šio straipsnio draudimas apima ne tik bet kokia forma sudarytus susitarimus, bet ir suderintus veiksmus. Kaip šio straipsnio pažeidimai ETT sprendimuose yra vertinami sutampantys įmonių veiksmai, kuriais ribojama konkurencija, nors jie ir nėra įrodytų susitarimų rezultatas, tačiau būtent įmonių veiksmų, ribojančių konkurenciją, sutapimas įrodo prieš konkurenciją nukreiptą įmonių bendradarbiavimą, t.y.
referatas (1 pus.)

Forfeitingas
Kai kuriose šalyse draudimo kompanijos pateikia polisą, bet pateikia jį tik šalims su nedidele rizika. Tačiau tam tikrame lygyje draudimas tampa nenaudingu forfeitoriui. Aplamai forfeitoriai retai naudojasi draudimo kompanijų paslaugomis, tačiau ir šį galutinį variantą reikia turėti omeny Importuotojo ir eksportuotojo rizika.
referatas (11 pus.)

Kreditų sistema Lietuvoje
PAPILDOMOS IŠLAIDOS. Automobilio draudimas. Klientas privalo apdrausti automobilį suma, ne mažesne kaip finansuojama suma.
referatas (16 pus.)

Tarptautinių komercinių kontraktų sudarymo sąlygos ir principai
Atliekama gilesnė tokio tipo kontrakto analizė, atkreipiant dėmesį į aibę, iš pirmo žvilgsnio atrodančių smulkmenomis, dalykų, kurie vėliau gali turėti labai didelę reikšmę. Čia analizuojami kontrakto objektai, subjektai, kaina, prekių pristatymo terminai, mokėjimo sąlygos, įpakavimas, markiravimas, garantijos, draudimas ir kitos sąlygos Septintame skyriuje trumpai aptariami tarptautinių kontraktų teisinio reguliavimo aspektai. Šiek tiek pakomentuojama Vienos konvencija, nes tai vieninga normų, reglamentuojančių tarptautinės prekybos santykius sistema, betarpiškai susijusi su tarptautiniais pirkimo-pardavimo kontraktais Šiame referate nemažai dėmesio skiriama INCOTERMS taisyklėms, nes
kursinis darbas (30 pus.)

PVM taikymas Lietuvoje
PVM neapmokestinama maisto produktai, knygos, vaistai, importo ir eksporto prekės, gyventojų naudojamas kuras ir energija. Taip pat vanduo ir kanalizacija, gyvenamųjų namų statyba, transporto paslaugos, vaikų drabužiai, draudimas, pašto ir finansinės paslaugos. Kaip matome, šioje šalyje imamas PVM nėra didelis ir daugeliui prekių ir paslaugų jis nėra taikomas.
kursinis darbas (22 pus.)

Tautų pavasaris 19 a. Europoje
Be karinio apskrities viršininko leidimo kunigas negalėjo išvykti iš savo parapijos. Šis draudimas galiojo net vyskupams. Caro valdžia ėmė kontroliuoti ir varžyti jaunų kunigų rengimą, kišosi į kunigų seminarijos darbą Griežtais cenzūros įstatymais buvo suvaržytas ir Dievo žodžio skelbimas.
referatas (8 pus.)

Reformacija Lietuvoje
tai buvo siekiama padaryti draudimais, baudimu, jėga. Esminė nuostata buvo draudimas: m. Vilniaus vyskupystės sinode buvo uždrausta priimti mokytojus, studijavusius protestantiškuose universitetuose; m.
referatas (7 pus.)

Kiti lankytojai ieško:
anketa, automobiliai, karalius lyras, pienas, oro transportas, sandeliavimas, elektrotechnika, veiklos analizė, rinkos struktura, vitaminai

Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.