Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " draudimas" rezultatai: (513)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Knygnešiai ir jų veikla
Knygnešiai ir jų veikla Kaunas Tuojau po m. sukilimo numalšinimo caro valdžia uždraudė lietuvišką spaudą, ir šis draudimas truko ligi m. Vilniaus generalgubernatorius M.
referatas (2 pus.)

Adolfas Hitleris
Pagaliau m. Bavarijoje atsaukiamas niekuo nepagrįstas draudimas Hitleriui kalbėti Netrukus Vokietijoj atsirado daug įvairioms stovykloms priklausiusių žmonių, kurie suprato, kad A. Hitleris ir jo sąjūdis reiškė ne tik tautinės minties centrą, bet ir vienintelį išsigelbėjimą iš ūkinio susmukimo Kiekvienoje srityje NSADP pateisino savo reikalavimus, kuriuos ji buvo iškėlusi, siekdama paimti į rankas politinę galią Vokietijoje m.
referatas (9 pus.)

Individas ir visuomenė: individo pareigos ir atsakomybė
Tiesioginė jo paskirtis yra - užkirsti kelią savivalei, šitaip įgyvendinant pačiame jo apibrėžime slypintį teisingumo reikalavimą. Apskritai, įstatymas turi būti suprantamas ne kaip "iš aukščiau" ateinantis valdžios nurodymas, kokių tikslų žmogus privalo siekti ir ką jis konkrečiai turi daryti, bet priešingai - kaip draudimas arba nurodymas, ko jis neturi teisės daryti, kad neįsibrautų į kito asmens privataus gyvenimo ir jo interesų sferą. Deja, mūsų visuomenė nėra linkusi taip palankiai žiūrėti į įvairiausius gyvenimą reguliuojančius veiksnius.
rašinys (1 pus.)

Lietuvių egzamino bilietai
Ji myli abu brolius ir negali sutikti, jog Polineiko palaikai būtų išniekinti. Ji gimusi mylėti ir kitus to moko, Antigonė vadovaujasi ne rašytais įstatymais, o žmogiškaisiais, saugo protėvių moralės nuostatus - draudimas palaidoti brolį prieštarauja žmogiškumo normoms. Kreontas įsako Antigonę užmūryti oloje.
konspektas (6 pus.)

Socialdemokratinis gerovės valstybės modelis
Jos pagrindą sudaro darbdavių įmokos. Socialinis draudimas apima platų paslaugų spektrą: sveikatos priežiūra, profesinės ligos ir sužalojimai darbe (pašalpos), priežiūra motinystės atveju, parama našlaičiams, vaikų pašalpa, parama šeimai, pensijos; paslaugos, kurios reikalingos bedarbiams, neįgaliesiems, našlėms ir našlaičiams. Šios socialinės paslaugos yra pasiekiamos visiems, kuriems jų reikia, netgi jei jie nėra Švedijos piliečiai;.
referatas (8 pus.)

Turto draudimo sutartis
rugsėjo d. Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo ir straipsniuose Istoriškai asmens draudimui priskiriamas gyvybės draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, draudimas ligos atvejui, o turto draudimui visos kitos draudimo rūšys a. pabaigoje, atsiradus civilinės atsakomybės draudimui, kai kuriose šalyse jis buvo išskirtas į savarankišką rūšį greta asmens ir turto draudimo Toks civilinės atsakomybės draudimo išskyrimas pagrįstas.
diplominis darbas (57 pus.)

Teisinės atsakomybės rūšys
Taip pat veika baudžiama, kai ji turi nusikaltimo požymius ir yra asmuo kaltas nusikaltimo padarymu Sekantis požymis parodo, kad veikos baudžiamumas atsiranda, tad, kai asmuo galėjo vykdyti teisėtus įstatymo reikalavimus, bet to nepadarė. Be to šiame straipsnyje nurodomas draudimas bausti už tą pačią veiką du kartus, bei teismo išimtinė teisė nubausti asmenį, kaltą nusikaltimo padarymu. Šios pagrindinės nuostatos parodo, kas yra patraukimo baudžiamojon atsakomybėn pagrindas.
kursinis darbas (25 pus.)

Teisės norma
Pavyzdžiui, pareiga mokėti mokesčius pozityviuoju požiūriu reiškia liepimą (įpareigojimą) mokėti mokesčius, o negatyviuoju - draudimą nemokėti mokesčių. Liepimas ir draudimas kaip tik ir telpa viename Žodyje pareiga ir yra du jos aspektai Leisdama asmeniui naudotis kuria nors vertybe, teisės norma suteikia jam laisvę Bet apriboja tik tokiu mastu, kiek šito reikia garantuoti kito asmens laisvę. FORMALUSIS APIBRĖŽTUMAS.
konspektas (15 pus.)

Socialinė apsauga ir visuomenės konfliktas
Šis draudimas - tai valstybės socialinių - ekonominių priemonių sistema, teikianti apdraustiesiems gyventojams reikalingų lėšų ir paslaugų, jeigu jie dėl įstatymuose numatytų svarbių priežasčių negali apsirūpinti iš darbo užmokesčio ar turi papildomų socialinių išlaidų. Lietuvoje socialinio draudimo sistemą sudaro pensijinis, ligos ir motinystės, laidojimų išlaidų draudimas, draudimas nuo nedarbo bei draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe, gamyboje Vienas iš svarbiausių socialinio draudimo sistemos elementų yra pensijos - alimentarinio, pastovaus pobūdžio kasmėnesinės išmokos iš specialių fondų nedarbingiems asmenims išlaikyti, mokamos piliečiams dėl senatvės, invalidumo, maitintojo
referatas (25 pus.)

Teisės istorijos konspektai
Teisinį santuokos ir šeimos santykių reglamentavimą labai veikė kanonų teisė. Įstatymai įtvirtino tokias kanonų teisės nustatytas taisykles, kaip privalomą bažnytinė santuokos sudarymo forma, dvipatystės draudimas ir net jos prilyginimas sunkiems nusikaltimams Anglijos šeima buvo patriarchalinė. Ištekėjusios moters padėtis buvo suvaržyta, jos kilnojamasis turtas pereidavo vyrui, o nekilnojamasis buvo jo valdomas.
konspektas (49 pus.)

Kiti lankytojai ieško:
anketa, automobiliai, karalius lyras, pienas, oro transportas, sandeliavimas, elektrotechnika, veiklos analizė, rinkos struktura, vitaminai

Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.