Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " draudimas" rezultatai: (513)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Verslo planas: mažmeninė prekyba kosmetikos ir higienos prekėmis
įsilaužimas;. vagystė turto draudimas (sutartys su draudimo kompanija LINDRA);. priešgaisrinė sistema;.
kursinis darbas (26 pus.)

Verslo planas: saldainių prekyba
ketvirčiai m. Ketvirčiai I II III IV Iš viso I II III IV Iš viso Medžiagos Darbo užmokestis , , , , , , , , , , Soc draudimas Energija Nusidėvėjimas , , , , , , , , Mokesčiai , , , , , , , , , , Draudimas Reklama Transporto išlaidos , , , , , , , , , , Komunaliniai patarnavimai Ryšiai . Lentelė Nr.
kursinis darbas (22 pus.)

Verslo plano finansinė dalis
Suma, Lt. m. Suma, Lt. Pardavimo pajamos Pajamos gautos iš gaminamų produktų pardavimų I produktas II produktas Pardavimo savikaina Žaliavos ir medžiagos (tiesioginės kintamos gamybos išlaidos) Medžiaga M Medžiaga M Medžiaga M Tiesioginio darbo išlaidos (tiesioginės kintamos gamybos išlaidos) Darbininkų darbo užmokestis Socialinis draudimas Mokestis į garantinį fondą Pridėtinės išlaidos (tiesioginės pastovios gamybos išlaidos) Komunalinių paslaugų išlaidos Įrengimų draudimas Gamybos valdymo išlaidos Papildomo darbo išlaidos Netiesioginių medžiagų išlaidos Nusidėvėjimo išlaidos Bendrasis pelnas Veiklos
konspektas (31 pus.)

Įmonės finansinis įvertinimas
Eil. Nr. Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai m. m. m. A. Kapitalas ir rezervai I. KAPITALAS I. Įstatinis (pasirašytasis) I. Nepareikalautas įmokėti (-) II. AKCIJŲ PRIEDAI (nominalinės vertės perviršijimas) III. PERKAINOJIMO REZERVAS IV. REZERVAI IV. Įstatymo numatyti IV. Nepaskirstytini IV. Paskirstytini V. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS) - - B. Finansavimas (dotacijos ir subsidijos) C. Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai I. ĮSIPAREIGOJIMŲ IR REIKALAVIMŲ   PADENGIMO ATIDĖJIMAI II. ATIDĖTI MOKESČIAI D. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS   IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI I. FINANSINĖS SKOLOS I. Kreditinėms
konspektas (19 pus.)

Žmogaus gyvenimo prasmė
Steigiamos įvairios organizacijos, kurios imdamos pinigus iš turtingesnių valstybių šelpia skurdesnes. Net ir socialinis draudimas leidžia gyventi ar net pasiekti kažko daugiau žmonėms, kurių likimai susiklostė liūdniau negu kitų. Taip padedama įveikti savo gyvenimo egzaminus ir tiems žmonėms, kurių biologinis kūnas turi didelių trūkumų.
referatas (8 pus.)

Verslo planas: autoservisas
Todėl norint išvengti didelės rizikos ir rizikuoti kapitalu, pabandyta įsivaizduoti galimas problemas, galinčias sukliudyti sėmingai įmonės veiklai Ekonominiai veiksniai Jei išaugtų prekių kainos, automatiškai pabrangtų mūsų iš tiekėjų įsigyjama produkcija ir mes turėtume kelti paslaugų kainas tiek, kad gautos pajamos padengtų sąnaudas ir duotų pelną Konkurentai Žinoma, naujų konkurentų atsiradimas taip pat būtų rimta problema, bet jos aktualumą nulemtų tai, ar naujas konkurentas stambi įmonė, ar ne. Jeigu atsirastų stambi valymo paslaugas teikianti įmonė, tai visi mūsų numatyti uždaviniai būtų įgyvendinami dar atsakingiau ir kruopščiau, arba būtų suformuluoti nauji, atitinkantys
kursinis darbas (14 pus.)

Darbuotojų sauga ir sveikata statyboje
! Plačiau apie darbo aplinkos pobūdžius, darbo aplinkos vertinimą bei DSS ekspertizes skaitykite IV dalies VII skyriuje NELAIMINGI ATSITIKIMAI DARBE, PROFESINĖS LIGOS. IR SOCIALINIS DRAUDIMAS. Nelaimingi atsitikimai darbe Nelaimingi atsitikimai klasifikuojami:.
konspektas (105 pus.)

Vadybos konspektai (3)
Įstatymas reikalauja, kad kiekvienoje sutartyje šalys sulygtų dėl: darbuotojo darbo vietos; darbo funkcijos; darbo apmokėjimas, specialybės, pareigos, kvalifikacijos. Pagrindiniai principai reguliuoti darbo santykius: Darbo sutarties šalių lygybė;Draudimas vienašališkai keisti sąlygas, dėl kurių šalys susitarė, darbuotojo teisė nutraukti darbo sutartį įstatymų nustatyta tvarka; Galimybė darbdaviui nutraukti darbo sutartį tik įstatymų nustatytais pagrindais;Darbuotojų lygiateisiškumas nepriklausomai nuo lyties, rasės, tautybės, politinių įsitikinimų, pažiūros į religiją ir kt., nesusijusių su darbuotojo dalykinėmis savybėmis. Kolektyvinė darbo sutartis: Susitarimas tarp darbuotojų, dirbančių
špera/ paruoštukė (12 pus.)

Vadybos konspektai (4)
. . SISTEMINIS POŽIŪRIS IR ORGANIZACIJA.
konspektas (94 pus.)

Darbo sauga (1)
Negali sudaryti daugiau nei vieno mėnesio uždarbis. Darbuotojui žuvus nelaimingo atsitikimo metu, darbe pirmo eilės įstatyminiams įpėdiniams socialinis draudimas išmoka vienkartinę pašalpą ne mažesnę kaip vidutinių mėnesinių draudžiamųjų pajamų. Baudžiamoji atsakomybė - yra LR atsakomybė baudžiamojo kodekso straipsnis, jis numato baudžiamąją atsakomybę už darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymų pažeidimus.
konspektas (3 pus.)

Kiti lankytojai ieško:
anketa, automobiliai, karalius lyras, pienas, oro transportas, sandeliavimas, elektrotechnika, veiklos analizė, rinkos struktura, vitaminai

Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.