Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " draudimas" rezultatai: (513)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

LR mokesčiai
Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Valstybinis socialinis draudimas - valstybės nustatytų socialinių ekonominių priemonių sistema, teikianti apdraustiesiems Respublikos gyventojams, taip pat įstatymo numatytais atvejais apdraustųjų šeimų nariams gyvenimui reikalingų lėšų ir paslaugų, jei negali dėl įstatymo numatytų priežasčių apsirūpinti iš darbo ir kitokių pajamų arba įstatymo numatytų svarbių priežasčių turi papildomų išlaidų. Įgyvendinant valstybinį socialinį draudimą, dalyvauja draudėjų ir draudžiamųjų interesus ginančios organizacijos Valstybinio socialinio draudimo įmoka - įstatymais draudėjui ar apdraustajam nustatyta piniginė prievolė Valstybinio socialinio draudimo
referatas (12 pus.)

Miško ekonomika ir miško ūkio valdymas
Priedai mokami atsižvelgiant į pagamintos medienos kiekį ir stačiu mišku atleistos medienos kiekį.numatomi ir kiti, kai mokamas minimalus valandinis tarifinis atlygis. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir sauga darbe. Urėdija papildomai apdraudžia miško priežiūros ir apsaugos darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į darbą, ir iš jo.
konspektas (45 pus.)

Istorijos konspektai (2)
Daugelis islamo įstatymų kilę iš judaizmo. Griežtas islamo monoteizmas, jo priešiškumas stabmeldystei, paprotys meldžiantis atsisukti į Mekos pusę, reguliarus pasnikas, draudimas valgyti kiaulieną, šv. Dienos savaitėje šventims svarbiausias judaizmo simbolis - menora - septynakė žvakidė, naudojama sinagogose ir žydų namuose ritualiniais tikslais, "negęstanti šviesa" Persijos imperija VI a.
konspektas (110 pus.)

Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje
Posukiliminės represijos: padidinti mokesčiai, dvarų konfiskacija. Draudimas inteligentijai (išskyrus dvasininkus ir gydytojus) įsidarbinti savame krašte bei emigracija į Vakarus ir tremtis į Rytus, - keitė bajorijos orientyrus. Ji visuomenės lyderio vietą pamažu užleido naujai besiformuojančiai inteligentijai.
referatas (26 pus.)

Fizikos konspektai (4)
Griztamuju ciklu metu silumos mainai tarp dvieju kunu negali vykti neatliekant darbo. Sis draudimas griztamiesiemas ciklams yra viena is antro termodinamikos desnio israisku. Silumos kiekis Q ir temperatura T, kuriai esant perduodama siluma, santykis vadinamas redukuotu silumos kiekiu.
špera/ paruoštukė (2 pus.)

Istorijos konspektai (3)
m. spaudos draudimas buvo panaikintas Didysis Vilniaus seimas (m.) ir jo reikšmė Lietuvos miestuose ir miesteliuose zmoens pradejo nebeleist mokiniu I rusu mokyklas, beveik visi rusu mokytojai buvo isvaryti is lietuvos. Leituvos sviesuoliai susirupine krasto padetimi susauke visos Lietuvos rinktu atstovu pasitarima, kuri pavadino didziuoju Vilniaus Seimui.
špera/ paruoštukė (4 pus.)

Ekonomikos konspektai (2)
Privati rinka neteikia draudimo daugeliui svarbių rizikų (pvz. indėlių draudimas, ūkininkų derliaus draudimas, hipotekos paskolos, paskolos studentams ir smulkiems verslams, sveikatos draudimas pagyvenusiems, draudimas nuo nedarbo, draudimas nuo terorizmo, gamtos kataklizmų). Klausimas kodėl kapitalo ir draudimo rinkos yra netobulos buvo labai nagrinėjamas per paskutinius du dešimtmečius.
konspektas (11 pus.)

Administracinė teisė (2)
straipsnis. Draudimas vykdyti sustabdytus teisės aktus. Sustabdyti savivaldos institucijų teisės aktai negali būti vykdomi, kol ginčas per nustatytą terminą nebus galutinai iđspręstas savivaldybėje arba teisme.
konspektas (36 pus.)

Makroekonomikos konspektai (1)
Atskiros šalys, naudodamos antidempingines priemones (įstatymus, sankcijas, papildomus muitus ir pan.), kovoja su importuojamųprekių dempinginėmis kainomis. Embarqas- draudimas isvesti is kurios nors sallies, arba ivesti- prekes, auksa, vertybinius popierius. Embarqas taikomas del šiu paqrindiniu priežasčiu: Politinių; Sveikatos apsaugos; Moralinių.
špera/ paruoštukė (4 pus.)

Dividendų politika ir nepaskirstytas pelnas
Jei kompanija neišmoka dividendų arba nemokėjo jų jau ilgą laikotarpį, tai jos akcijų kai kurie institucionaliniai investuotojai nelaikys investicijų objektu Iš kitos pusės, organizacijos kartais turi tam tikrus apribojimus dėl kapitalo, prieaugio panaudojimo. Taip pat dar yra draudimas dėl įsiskolinimo sumos likvidavimo. Kalbant apie paprastąsias akcijas beneficiarijus turi teisę gauti dividendus iš akcijų, bet negali jų parduoti.
konspektas (14 pus.)

Kiti lankytojai ieško:


Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.