Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " draudimas" rezultatai: (513)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Sistemų teorijos namų darbas (1)
Gauna pinigus iš Banko. Gauna užsakymus iš Direkcijos Socialinis draudimas Gauna ataskaitas iš UAB XXX. Gauna ataskaitas iš Buhalterijos Mokesčių inspekcija .
namų darbas (20 pus.)

Tarptautinis verslas ir tarptautinių įmonių valdymo ypatumai
Prasidėjusi komercinė era Europos šalių pramonei buvo galingas žingsnis į priekį: vystėsi laivų statyba, metalų apdirbimo pramonė, užjūrio žaliavų pramonė. Visa tai lydėjo vadinamosios "verslo paslaugos" (prekybinių investicijų finansavimas ir draudimas), "infrastruktūros" (sandėliavimo, transporto paslaugos) ir pan Tarptautiniam verslui šioje eroje būdingi du bruožai:. ) didelė šalių tarpusavio santykių įtaka, galimybės efektyviam įvairių šalių tarpusavio verslui;.
referatas (26 pus.)

Tarptautinės žmogaus teisės
TEMA. KANKINIMŲ DRAUDIMAS, RASINĖS DISKRIMINACIJOS DRAUDIMAS IR TAUTINIŲ MAŽUMŲ TEISĖS Žmogaus teisių įgyvendinimo užtikrinimo mechanizmai:. pagal m.
konspektas (15 pus.)

Krikščionybės istorijos Lietuvoje įvadas
Stabilios bažnytinės organizacijos pradžia. Buvo įvestas mišrių santuokų draudimas - katalikų ir stačiatikių. Tai rodo, kad Lietuva tapo katalikišku kraštu, o stačiatikiai buvo nevisateisiai piliečiai, tačiau toleruojami, tik politinės teisės buvo ribotos.
konspektas (28 pus.)

Civilinės teisės konspektai (1)
gali būti nurodyta, kokių sąlygų šalys negali numatyti sutartyje, negalioja sutartys, pažeidžiančios CT principus); )nesikišimo į privačius sant.(ne tik fizinių asmenų, bet ir verslo santykius); )teisinio apibrėžtumo ir teisėtų lūkesčių (suformul. Europos Teisingumo Teismo- pagarba įgytoms teisėms, draudimas taikyt C.įstatymus atgaline tvarka, draudimas per dažnai keisti C.įstat. senaties termino taikymo.), proporcingumo (ES teisės per-pas - valdžios instit-jos turi išlaikyti jį tarp priemonių ir siekiamų tikslų); )neleistinumo piktnaudžiauti teise(str.d.- draudžiama); )visokeriopos civil.
konspektas (36 pus.)

Verslo planas: šildymo sistemų montavimas
Paslaugos m. m. m. Visų darbuotojų darbo užmokestis Soc. draudimas ( % ) Automobilių eksploatacinės sąnaudos Nuoma Kelių ir žemės mokestis Turto draudimas Administracinės sąnaudos Ryšių sąnaudos Reklama Iš viso: Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita (Lt.):. Straipsniai m. m. m. Pajamos iš realizacijos Paslaugų savikaina Bendrasis pelnas Veiklos sąnaudos Veiklos pelnas Pelnas prieš apmokestinimą (%) Grynasis pelnas .
kursinis darbas (16 pus.)

Verslo įvadas
Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė; Žuvininkystė; Kasyba ir karjerų eksploatavimas; Apdirbamoji pramonė; Elektros, dujų ir vandens tiekimas; Statyba; Didmeninė ir mažmeninė prekyba; Viešbučiai ir restoranai; Transportas, sandėliavimas ir ryšiai; Finansinis tarpininkavimas; Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo veikla; Viešasis valdymas ir gynyba. Privalomasis socialinis draudimas; Švietimas; Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas; Kita komunalinė, socialinė ir asmeninė aptarnavimo veikla; Privačių namų ūkių veikla; Eksteritorialinių organizacijų ir įstaigų veikla;. Verslo aplinka, (artimoji ir tolimoji) Išorinė verslo išskiriama į mikroaplinka (artimoji) ir makroaplinka (tolimoji)
špera/ paruoštukė (1 pus.)

Darbų sauga ir darbo vietos įrengimas
Darbdavys aip pat sudaro sąrašą darbuotojų, kurie neteko darbingumo ir daugiau dienų, o taip pat sąrašą darbuotojų, kurie neteko darbingumo mažiau kaip dienas. NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PL DRAUDIMAS IR SOCIALINĖS IŠMOKOS. Draudimas ir išmokos atliekami vadovaujantis NA ir PL socialinių draudimų išmokų nuostatais ir kt dokumentais.NA ir PL socialiniu draudimu privalomai draudžiami visi asmenys, dirbantys pagal darbo sutartys, valstybės tarnautojai, studentai, moksleiviai, kaliniai ir kt asmenys, gaunantys darbo užmokestį.
špera/ paruoštukė (3 pus.)

Lyginamoji konstitucinė teisė
a.) Pozityvios teisės/laisvės (teisė laisvai pasirinkti profesiją). b.) Negatyvios teisės/imunitetai (draudimas valstybei persekioti asmenis, cenzūruoti spaudą, riboti politinių partijų veiklą);. Pagal teisės apibrėžtumo laipsnį:.
konspektas (64 pus.)

Literatūros istorija
Taip pat keturi satyriniai apsakymai ("Viršininkai", "Vilkai", "Lietuvos tilto atsiminimai", "Cenzūros klausimai"). Pagrindinė jo kūrybos tema - politinė padėtis, išpeikiami caro valdininkai, smerkiamas spaudos draudimas, aštrus sarkastiškas stilius, šaržas. Lietuvos kritikai svarbus tuo, kad turėjo savo žodžio vertę, kritikavo realistus, jų grožinę literatūrą.
konspektas (32 pus.)

Kiti lankytojai ieško:


Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.