Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " draudimas" rezultatai: (513)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Socialinės paslaugos - socialinės paramos dalis
ĮVADAS. Lietuvos valstybės socialinę apsaugą sudaro privalomas socialinis draudimas ir socialinė parama. Socialinės paramos vaidmuo tapo ypač reikšmingas, kai vykdant socialinę reformą ir keičiantis valstybės socialinei politikai, Lietuvos gyventojai susidūrė su įvairiomis socialinėmis problemomis Socialinė parama yra svarbi socialinės apsaugos dalis.
kursinis darbas (14 pus.)

Mašinų techninio aptarnavimo veiklos vadyba UAB "Kemi"
Mėnesiai. Rodikliai Per metus Pardavimas ir paslaugos Žaliavos Turto nusidėvėjimas Atlyginimai ir socialinis draudimas Energetinės komunalinės sąnaudos Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina Bendrasis pelnas Administracinės sąnaudos Kitos sąnaudos -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- . Veiklos pelnas Kita veikla Pelnas prieš apmokestinimą Pelno mokestis ( % ) Grynasis pelnas .
kursinis darbas (31 pus.)

Vadybos konspektai (6)
Darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdamas vidaus darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui darbo užmokestį ir sudaryti darbo sąlygas, numatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose aktuose ir šalių susitarimu. Kiekvienoje sutartyje šalys privalo sulygti dėl būsimų sutarties sąlygų:Darbuotojo darbo vietos;Darbo funkcijos;Darbo apmokėjimas Pagrindiniai principai, kuriais vadovaujantis reguliuojami darbo santykiai:;Darbo sutarties šalių lygybė;Draudimas vienašališkai keisti sąlygas, dėl kurių šalys susitarė, darbuotojo teisė nutraukti darbo sutartį įstatymų nustatyta tvarka;Galimybė darbdaviui
špera/ paruoštukė (7 pus.)

Planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozė: baldų gamyba
Pagamintos produkcijos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Išlaidų straipsniai Pagamintos produkcijos, Lt Vieno gaminio, Lt Kėdė M Kėdė D Iš viso Kėdė M Kėdė D Tiesiogiai priskiriamos išlaidos medžiagoms , , Tiesiogiai priskiriamas darbo užmokestis , , Tiesiogiai priskiriamas socialinis draudimas , , Iš viso tiesioginės gamybos išlaidos , , . Duomenys paimti iš kursinio darbo užduoties ir iš kursinio darbo , ir lentelės Paaiškinimai:.
kursinis darbas (40 pus.)

Vadybos konspektai (7)
. OX - gamybos apimtis; OY - išlaidos ir pajamos; Fiksuoti kaštai - kuriems neturi įtakos gamybos apimtis, bent jau trumpu laikotarpiu (žemės renta, draudimas, administracinio aparato išlaikymas); Kintantys kaštai - priklauso nuo gamybos apimties pasikeitimo (tiesioginės gamybinio darbo sąnaudos, medžiagų vertė) Koks turi būti kontrolės mastas?. Veiksnių, ribojančių kontrolės mąstą, sąrašas gali būti didelis.
konspektas (44 pus.)

Civilinės teisės konspektai (2)
Viena šalis (draudikas) įsipareigoja už sutartyje nustatytą draudimo įmoką (premiją) sumokėti kitai šaliai (draudėjui) arba trečiajam asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis, įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuojant įstatyme ar draudimo sutartyje nustatyta tvarka. Formos ir šakos: draudimas gali būti privalomas ir savanoriškas draudimo šakos yra gyvybė ir ne gyvybės draudimas privalomojo draudimo rūšis ir sąlygas bei draudimo šakas ir draudimo interesus reglamentuoja kiti asmenys gali būt draudžiami tik įstatymo ginami asmenys. Sutartis turi būt rašytinė, o ją patvirtina draudimo liudijimas.
špera/ paruoštukė (2 pus.)

Turizmo praktikos ataskaita
Todėl šiandien Delta-Interservis yra agentūra, turinti kvalifikuotus darbuotojus ir didelę darbo turizmo srityje patirtį, naudojanti pažangias informacines technologijas ir efektyvius vadybos metodus Kelionių agentūra Delta-Interservis garantuoja profesionalų aptarnavimą, išsamią informaciją apie įvairių pasaulio šalių aviakompanijų skrydžius, jų tvarkaraščius, kainas, įvairių pasaulio šalių aviakompanijų lėktuvų bilietų pardavimą, viešbučių užsakymą ir kitas su oro transportu susijusias paslaugas. Užsakovui parenkami patys racionaliausi bei priimtiniausi laiko ir kainos požiūriu tiesioginiai ir jungiamieji maršrutai Paslaugos: medicininių išlaidų draudimas, draudimas nuo nelaimingų
ataskaita (37 pus.)

Vadybos konspektai (8)
Finansų panaudojimas yra susijęs su rizika. Yra šie rizikos valdymo būdai: ) rizikos paskirtymas; ) draudimas; ) lėšų rezervavimas, nenumatytoms sąnaudoms padengti Finansų prognozėms pagrįsti yra taikomi du analizės metodai (SSGG - stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmių analizės). ( lentelė).
špera/ paruoštukė (8 pus.)

Verslo ekonomikos įvadas
Bendrosios pridėtinės vertės struktūra pagal sujungtas ekonominės veiklos rūšis m., %. A - žemės ūkis, medžioklė ir miškininkystė; B - žuvininkystė; C - kasyba ir karjerų eksploatavimas; D - apdirbamoji gamyba; E - elektros, dujų ir vandens tiekimas; F - statyba; G - didmeninė ir mažmeninė prekyba, variklinių transporto priemonių, motociklų remontas, asmeninių ir buitinių daiktų taisymas; H - viešbučiai ir restoranai; I - transportas, sandėliavimas ir ryšiai; J - finansinis tarpininkavimas; K - nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo veikla; L - viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas; M - švietimas; N - sveikatos priežiūra ir socialinis darbas; O - kita
konspektas (125 pus.)

Vadybos konspektai (10)
darbo apmokėjimo Pagrindiniai principai, kuriais vadovaujantis reguliuojami darbo santykiai:. Darbo sutarties šalių lygybė Draudimas vienašališkai keisti sąlygas, dėl kurių šalys susitarė, darbuotojo teisė nutraukti darbo sutartį įstatymų nustatyta tvarka Galimybė darbdaviui nutraukti darbo sutartį tik įstatymų nustatytais pagrindais. Darbuotojų lygiateisiškumas nepriklausomai nuo lyties, rasės, tautybės, politinių įsitikinimų, pažiūros į religiją ir kitų aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis.
špera/ paruoštukė (6 pus.)

Kiti lankytojai ieško:
anketa, automobiliai, karalius lyras, pienas, oro transportas, sandeliavimas, elektrotechnika, veiklos analizė, rinkos struktura, vitaminai

Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.