Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " draudimas" rezultatai: (513)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Verslo planas: išvykstamojo turizmo paslaugos
Teisiškai kelionių organizatorius gali dirbti tik su viena draudimo įmone - pasirašysiu sutartį su "PZU Lietuva". Kelionių organizatorius gali teikti tik viena draudimo paslaugą, tai yra kelionės finansinių nuostolių draudimas, į kurį įeina: medicininių išlaidų draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, neįvykusios kelionės draudimas, kelionės jungties draudimas, kelionės atidėjimo draudimas, paso draudimas, bagažo draudimas, kelionės bilietų draudimas, ekskursijų draudimas, asmeninių pinigų draudimas, naminių gyvūnų priežiūros draudimas, asmens civilinės atsakomybės draudimas, sporto inventoriaus ir veiklos draudimas, turto draudimas, žalos turtui civilinės atsakomybės
kursinis darbas (24 pus.)

Konstitucinė teisė (2)
str.dalis įpareigoja valstybę įvedusią žmogaus teisių apribojimus, dėl karo stovio ar nepaprastosios padėties, tučtuojau pranešti kitoms valstybėms Pakto dalyvėms apie šiuos apribojimus, jų įvedimo priežastis bei apie tai, kad jos nustojo juos taikyti. str.dalis daro nuorodą į elementarias žmogaus teises ir laisves, nuo kurių nukrypti negalima net ypatingos padėties metu: teisė į gyvybę, kankinimų, žiauraus, orumą žeminančio elgesio ar bausmės draudimas, vergijos ar nelaisvos būklės draudimas, draudimas atimti laisvę dėl negalėjimo įvykdyti kokios nors sutartinės prievolės, draudimas įvesti baudžiamąją atsakomybę už veiksmus, kurie anksčiau nebuvo laikomi nusikaltimais, ir sugriežtinti
konspektas (174 pus.)

Internetinių sprendimų taikymo galimybės turizmo srityje
Puslapyje pateikti internetiniai šių bankų adresai, kuriuos pasirinkę klientai gali gauti išsamią informaciją apie anksčiau minėtas paslaugas Savo klientams kelionių agentūra "West Express", bendradarbiaudama su draudimo kompanija "Lindra", taip pat siūlo šias draudimo paslaugas:. - Medicininių išlaidų draudimas asmenims, vykstantiems į užsienį. Kelionėje staiga susirgus galima drąsiai kreiptis į vietines gydymo įstaigas, o išlaidas apmokės draudimo kompanija.
kursinis darbas (22 pus.)

Richard Bach. "Džonatanas Livingstonas Žuvėdra"
Tačiau, Džonatanas ir jo mokiniai nepasidavė. Jie rodydavo savo geriausius skraidymo triukus ir štai po mėnesio viena žuvėdra peržengė nustatyta ribą ir pasiprašė išmokama skraidyti, po jos dar viena ir dar Džonatanas sakydavo labai paprastus dalykus savo naujiems mokiniams: "kad kiekviena žuvėdra turi teisę skraidyti, kad laisvė yra jos prigimties esmė ir kad visa, kas prieštarauja tai laisvei, turi būti atmesta, nesvarbu, ar tai paprotys, ar prietaras, ar koks nors draudimas." Vienintelis teisingas įstatymas yra tas, kuris padeda pasiekti laisvę. Laikui bėgant šie paukščiai pradėjo suprasti, kas jie yra iš tikro, ir nedvejodami pasuko savo keliu.
namų darbas (10 pus.)

Smurtas šeimoje prieš moterį
Belieka tikėtis, kad nevyriausybinės organizacijos dar spės iškelti savo reikalavimus ir pateikti pataisas svarstant naujo Baudžiamojo kodekso projektą bei kitus teisės aktus Seime Dabar pateiktos Baudžiamojo kodekso pataisos, kurios numato, kad smurto aukos nuo smurtautojo atskirtos turi būti iš karto nelaukiant teismo sprendimo, kad auka nepatirtų spaudimo, smurtautojas sulaikytas iš karto, per val. perduotas teismui, išvykti iš namų turi smurtautojas, ne auka su vaikais, draudimas prisiartinti prie aukos namų, darbo, mokyklos ir pan Tyrimai šia tema. Moksliniai tyrimai šioje srityje Lietuvoje pradėti neseniai.
namų darbas (13 pus.)

Šaunamojo ginklo panaudojimas
Apskritai šaunamieji ginklai neturėtu būti vartojami, išskyrus atvejus, kai įtariamas teisės pažeidėjas priešinasi ginklu ar kitokiu būdu kelia pavojų kitų žmonių gyvybei ir kai nepakanka kitų, paprastesnių priemonių sutramdyti ar sulaikyti teisės pažeidėją. Apie kiekvieno šaunamojo ginklo pavartojimo atveji nedelsiant turėtų būti pranešama kompetentingiems organams Nė vienas teisėtvarkos pareigūnas negali vykdyti, kurstyti ar toleruoti jokio kankinimo veiksmo ar kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar baudimo; ir joks teisėtvarkos apsaugos pareigūnas negali vadovautis aukštesnių asmenų potvarkiais arba tokiomis išimtinėmis aplinkybėmis, kaip karo stovis ar karo grėsmė,
referatas (29 pus.)

Banko komunikacijos priemonės ir įvaizdžio formavimas
Šiandien SEB yra pagrindinis banko akcininkas, valdantis %. akcinio kapitalo -aisiais bankas įsigijo % FMĮ Vilfima, kuri perorganizuota į dukterinę įmonę UAB VB Vilfima, o tų pačių metų birželį įkurta banko dukterinė įmonė VB Gyvybės draudimas, teikianti naują Lietuvoje draudimo paslaugą - investicinį gyvybės draudimą. AB Vilniaus banko grupę dabar sudaro Vilniaus bankas bei penkios jo dukterinės bendrovės: UAB VB Lizingas, UAB VB Vilfima, UAB VB Rizikos kapitalo valdymas, UAB VB Gyvybės draudimas ir UAB VB Investicijų valdymas.
kursinis darbas (33 pus.)

Tarptautinio krovinių pervežimo UAB "Nodora" valdymas
UAB "Nodora" turto šaltiniai - m Eil.nr. Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai A. Kapitalas ir rezervai I. KAPITALAS I. Įstatinis (pasirašytasis) I. Nepareikalautas IV. REZERVAI IV. Įstatymo numatyti IV. Nepaskirstytini IV. Paskirstytini V. NEPASKIRSTYTAS PELNAS (NUOSTOLIS) D. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir. ilgalaikiai įsipareigojimai I. FINANSINĖS SKOLOS I. Kreditinėms institucijoms I. Kitos E. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai I. ILGALAIKIŲ SKOLŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS II. FINANSINĖS SKOLOS II. Kreditinėms institucijoms
diplominis darbas (47 pus.)

Verslo komunikacijų ir etikos konspektai
Teisingas apmokėjimas už darbą;. Visų formų priverstinio ar privalomo darbo draudimas;. Darbo santykių stabilumas;.
konspektas (64 pus.)

Verslo ekonomika (3)
Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas vienam ir visiems gaminiams. Gaminiai Darbo užmokestis vidutiniškai tenkantis vienam gaminiui, Lt Socialinis draudimas tiesiogiai priskiriamas vienam gaminiui Gamybos mastas, vnt. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas visiems gaminiams, Lt % Lt Natūralios odos rankinė , , , Dirbtinės odos kuprinė , , , . Darbininkų socialinis draudimas tiesiogiai priskiriamas vienai natūralios odos rankinei =.
kursinis darbas (39 pus.)

Kiti lankytojai ieško:


Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.