Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " draudimas" rezultatai: (513)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Gamybinio padalinio sąnaudų, pelno ir pelningumo paskaičiavimas
, . , Soc.draudimas , , , , , Netiesioginės išlaidos: Pagalbinės medžiagos , , , , , Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis , , , , , Pagalbinių darbininkų soc.draudimas , , , , , Vadovų darbo užmokestis , , , , , Vadovų soc.draudimas , , , , , Energija technologi-niams tikslams , , , , , Energija netechnologi-niams tikslams , , , , , Ilgalaikio turto nusidėvėjimas , , , , , Gamybos įrengimų priežiūra , , , , , Kitos netiesioginės išlaidos , , , , , Viso: , , , , , Pagrindinės žaliavos ir medžiagos J gaminio vnt. Pagrindinės žaliavos ir medžiagos N gaminio vnt.
kursinis darbas (32 pus.)

Pramonės nuosavybės objektai, jų apsaugos ypatumai, apsauginiai dokumentai
Šių teisių normų ir jomis saugomų objektų pavadinimas yra istorinis, nes seniau jos apėmė tik pramoninę gamybą. Dabar pramonės nuosavybės objektais laikomi: išradimai, naudingieji modeliai, pramonės dizainas, prekių ir paslaugų ženklai, prekių kilmės vietos nuorodos bei kilmės vietos pavadinimas, firmų vardai, puslaidininkių gaminių topografijos, nesąžiningos konkurencijos draudimas ir gamybos paslaptys. Norint pramonės nuosavybės objektus teisiškai apsaugoti, reikia parengti ir valstybės patentų tarnybai pateikti jos parengtose taisyklėse nurodytus dokumentus.
referatas (19 pus.)

Ekonominė geografija
b.):. Branduolinis (core regions), kurio vystymąsi įtakoja informacinė veikla (mokslas, išsilavinimas, kultūra, vadyba, politika, masinės informacijos priemonės), paslaugos (prekyba, draudimas, kreditas, turizmas, restoranų ir viešbučių ūkis), aukštos technologijos pramonė. Jis tampa visų ūkio grandžių inovacijų centru (branduoliu) ir vadybiniu požiūriu daro poveikį likusiems R tipams Kylantis (upward-transition regions), kurio raidą lemia perkeliama iš branduolinio tipo R masinė gamyba.
špera/ paruoštukė (7 pus.)

Socialinis darbas ir sveikatos priežiūra
Taip pat visuomenės sveikatos priežiūrą reglamentuoja ir kiti įstatymai bei kiti teisės aktai, reguliuojantys atskiras veiklos sritis, darančias įtaką visuomenės sveikatai Visuomenės sveikatos priežiūros principai:. Visuomenės sveikatos priežiūros visuotinumas, prieinamumas ir mokslinis pagrįstumas Laiku ir visapusiškas visuomenės informavimas Valstybės skatinama sveikatai naudinga ūkinė komercinė veikla ir iniciatyva Sveikatai kenksmingos veiklos draudimas ar ribojimas Valstybės valdymo institucijų ir įvairių ūkio sektorių bendradarbiavimas formuojant ir įgyvendinant visuomenės sveikatos politiką Žalos visuomenės sveikatai atlyginimas (Gustaitienė, m. ).
konspektas (20 pus.)

Pensijų kaupimo sistema
Kokiu mastu pagal nacionalinę teisę mokamos kompensacijos, priklauso nuo teisinių normų, reglamentuojančių atsakomybę. Jei yra nelaimingų atsitikimų draudimas, tai reikia atkreipti dėmesį į specialius įstatymus . .
referatas (15 pus.)

Ekonomikos neapibrėžtumas
Šioms rizikoms priskiriamos tos rizikos, kurias galima įvertinti kiekybiškai ir apdrausti riziką perimančiose organizacijose (draudimo bendrovėse). Tai draudimai nuo gaisrų, vagystės, valiutos kurso svyravimo, gyvybės, kreditinių operacijų draudimas ir t.t Neapdraudžiama. Tai rizikos, kurių nedraudžia draudimo bendrovės, nes jos siejamos su galimais dideliais nuostoliais ir sunku numatyti jų pasireiškimo galimybes.
konspektas (17 pus.)

Fizinio lavinimosi ir sporto svarba neįgaliųjų asmenų socialinėje integracijoje
Valstybės neįgaliųjų sporto finansavimas m. Eil.Nr. Organizacijos pavadinimas Skirta lėšų (tūkst.Lt) Iš jų Etatų skaičius Darbo užmokestis Socialinis draudimas Lietuvos kurčiųjų sporto federacija , , , Lietuvos invalidų sporto federacija , , , Lietuvos aklųjų sporto federacijai , , , Lietuvos parolimpiniam komitetui , , , Lietuvos specialiosios olimpiados komitetui (penktoji dalis neįgaliųjų sportui skirtų lėšų) , , , IŠ viso: , , , . .
kursinis darbas (38 pus.)

Mokesčių sistemos formavimas, apmokestinimo principai, problemos
I- ). Valstybinis socialinis draudimas - valstybės nustatytų socialinių ekonominių priemonių sistema, teikianti apdraustiesiems Respublikos gyventojams, taip pat įstatymo numatytais atvejais apdraustųjų šeimų nariams gyvenimui reikalingų lėšų ir paslaugų, jei jie negali dėl įstatymo numatytų priežasčių apsirūpinti iš darbo ir kitokių pajamų ir dėl įstatymo numatytų svarbių priežasčių turi papildomų išlaidų. .
kursinis darbas (15 pus.)

Miško reakriacijos paslaugų vartotojo elgsena
Daugiau pinigų išleidžiama mašinoms, drabužiams, laisvalaikiui, brangiems daiktams įsigyti. Be pramogų jiems rūpi draudimas, kelionės. Vedę su mažais vaikais Gimus pirmam vaikui, kai kurios žmonos nebedirba ir šeimos pajamos sumažėja. Vaikai sukuria problemų, kurios pakeičia šeimos biudžetą.
diplominis darbas (63 pus.)

Gyventojų pajamų augimo tempo įtaka turizmo paslaugų paklausai
Transferiniai išmokėjimai. Be to, įvertindami daugelio visuomenės narių realiąsias pajamas, dar turime prisiminti ir tai, kad jie gauna ir socialinių pajamų iš visuomeninių vartojimo fondų - valstybė ir municipalitetas teikia socialines paslaugas: tai nemokamas vaikų švietimas, specialistų rengimas, medicinos aptarnavimas, kultūrinio švietimo darbas, fizkultūra, miestų tvarkymas, stipendijos, pašalpos daugiavaikėms motinoms, socialinis draudimas susirgus, nedirbant išėjus į pensiją. Šie išmokėjimai vadinami transferiniais išmokėjimais Transferai - kategorija, kuri apima vyriausybės mokamas pensijas, nedarbo pašalpas, įvairias socialines išmokas ir.
kursinis darbas (30 pus.)

Kiti lankytojai ieško:
anketa, automobiliai, karalius lyras, pienas, oro transportas, sandeliavimas, elektrotechnika, veiklos analizė, rinkos struktura, vitaminai

Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.