Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " draudimas" rezultatai: (513)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Europos Sąjungos teisė (2)
Pažanga pasiekta jau daugelyje sričių jau daugelyje sričių, pvz., bankininkystė, draudimas, muitai, apmokestinimas, transportas, gamtosauga ir t.t . -)Muitų ir rinkliavų, turinčių lygiavertį poveikį, panaikinimas-sukuriama muitų sąjunga (- str.);. -)Kiekybinių apribojimų importui ir eksportui bei kitų priemonių draudimas tarp valstybių narių (- str.) Pagr.aspektai:a)uždraudimas prekyboje tarb Valst.narių muitų ir kitų rinkliavų imporui, exportui-mokestinis aspektas; b)įvedimas bendro išorinio muitų tarifo santykiuose su kitomis šalimis.
konspektas (43 pus.)

GKĮ „Alka” veiklos plėtros įvertinimas.
Eil. Nr Rodikliai Tiesioginis darbo užmokestis Socialinis ir sveikatos draudimas Plastikiniai langai Durys. Iš viso:.
diplominis darbas (64 pus.)

X įmonės charakteristika
N r. metai metai A. KAPITALAS IR REZERVAI I. KAPITALAS Įstatinis (pasirašytasis) Nepareikalautas įmokėti (-) - - AKCIJŲ PRIEDAI (nominalinis vertes perviršijimas) - - III. PERKAINOJIMO REZERVAS - - IV. REZERVAI - IV. Įstatymo numatyti IV. Nepaskirstytini - - IV. Paskirstytini - V. NEPASKIRSTYTAS PELNAS (NUOSTOLIS) - B. FINANSAVIMAS {dotacijos ir subsidijos) - - C ATIDĖJIMAI IR ATIDĖTIEJI MOKESČIAI - - ĮSIPAREIGOJIMŲ IR REIKALAVIMŲ ATIDĖJIMAI - - II. ATIDĖTI MOKESČIAI - - D. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI - - I. FINANSINĖS SKOLOS - - II. PREKYBOS SKOLOS (skolos, susijusios su prekių
diplominis darbas (50 pus.)

Ruginės duonos cechas
Administracinės išlaidos - tai administracinių pastatų bendro einamojo remonto, apšvietimo, apšildymo, amortizacijos išlaidos, administracijos darbuotojų atlyginimas ir soc. draudimas, komandiruočių , pašto, telefono, telegrafo išlaidos, galima priimti - proc. gamybinių darbininkų bendro darbo užmokesčio (pagal veikiančios įmonės duomenis).Priimu proc- .
diplominis darbas (110 pus.)

Estijos ir Lietuvos regionų palyginimas
Integralia šalies gyvenimo dalimi tapo Ligonių kasa, pagrindinė sveikatos draudimą vykdanti institucija Estijos sveikatos draudimo tikslas - užtikrinti šalies gyventojų sveikatos priežiūrą, apmokėti medicinos paslaugas, išmokėti ligos, motinystės, šeimos nario slaugos pašalpas, kompensuoti dalį išlaidų vaistams. Sveikatos draudimas Estijoje yra privalomas. Darbdaviai už savo darbuotojus moka socialinį mokestį, savarankiškai dirbantieji jį moka patys.
referatas (40 pus.)

Šeimos šokių studijos steigimas galimybės Prienų miesto darnaus vystymosi kontekste
aktyvų (turto) dydis;. draudimas;. indėlių apimtis Nors pirmasis kriterijus - darbuotojų skaičius - yra dažniausiai naudojamas rodiklis, geriausias kriterijus kiekvienu konkrečiu atveju priklauso nuo vartotojų tikslų ir ketinimų (E.
diplominis darbas (87 pus.)

Nepilnamečių nusikalstamumo prevencija
suteikti valstybinę bei visuomeninę pagalbą tiems, kuriems jos reikia (globos ir rūpybos nustatymas, nukreipimas į vaikų namus, mokyklas - internatus, įdarbinimas, nukreipimas į mokymo įstaigą ir kt.);. teisinga linkme vystyti paauglių pažiūras (vakarais apribojamas jų buvimo (lankymosi) laikas visuomeninėse vietose; draudimas pardavinėti nepilnamečiams tabako gaminius bei alkoholinius gėrimus ir t.t);. neutralizuoti kontingento su negatyviais socialiniais ryšiais formavimąsi;.
diplominis darbas (47 pus.)

Kaimo turizmo sodybos UAB „Rojus“ verslo planas
Pastovių išlaidų prognozė metais. Išlaidų pavadinimas Suma be PVM PVM suma Iš viso Įmokos bankui , - , Draudimas , - , Darbuotojų atlyginimas , - , Iš viso: , - , . lentelė.
kursinis darbas (33 pus.)

Turizmo įmonės verslo planas
Priešgaisrinė signalizacija. Draudimas Įstatymai: įmonės įstatai, mokesčių įstatymai, draudimo įstatymai Įstatymų vykdymas. Nuolatinis domėjimasis įstatymų pakaitomis ir naujais įstatymais Infliacija Rinkos kitimų stebėjimas.
kursinis darbas (44 pus.)

Vidaus transportas (2)
Jei krovinio savaiminio vežimo išlaidos tiesiogiai nulems galutinio vartotojo produkto kainą, t.y. CIF (cost, insurance and freight - prekės vertė, draudimas ir frachtas) Kama, (Frachtas - tai transporto kaina, kuri nustatoma kiekvienu susitarimo momentu prieš vežimą tarp transporto pateikėjo ir jo pirkėjo) Vežant prekes, prekių kapitalas bus užšaldytas transportavimo laikotarpiu. Tai reiškia, kad transportas duoda dalį kapitaliniu išlaidų, kurios skaičiuojamos kaip kapitalo palūkanų nuostolis.
referatas (18 pus.)

Kiti lankytojai ieško:
anketa, automobiliai, karalius lyras, pienas, oro transportas, sandeliavimas, elektrotechnika, veiklos analizė, rinkos struktura, vitaminai

Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.