Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " draudimas" rezultatai: (513)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Laisvas prekių judėjimas Europos Sąjungoje
neturi būti jokios kitos galimybės taikyti priemones, kurios mažiau varžo prekybą. Pavyzdžiui, Cassis de Dijon byloje ETT konstatavo, kad Vokietijos įvestas draudimas prekiauti alkoholiu vartotojų apsaugos sumetimais galėtų būti pateisinamas. Tačiau žemiausios leistinos alkoholio ribos nustatymas nėra proporcinga priemonė šiam tikslui pasiekti - alternatyva yra informacijos nurodymas prekės etiketėje Aptartos ETT išvados sukėlė toli siekiančių pasekmių - jos reiškia, kad nacionaliniai teisės aktai yra taikomi prekėms, įvežamoms iš trečiųjų valstybių ir nacionalinėms prekėms, tačiau nėra taikomi iš kitų valstybių narių įvežamoms prekėms Dar vienas svarbus aspektas, analizuojant laisvą
referatas (18 pus.)

Konkurenciją ribojantys veiksniai ir jų ypatumai
TURINYS. ĮVADAS KONKURENCIJĄ RIBOJANTYS VEIKSNIAI Konkurenciją ribojančių susitarimų draudimas Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi Koncentracijos kontrolė NESĄŽININGA KONKURENCIJA KONKURENCIJĄ RIBOJANČIŲ VEIKSMŲ TYRIMAS IR BYLŲ NAGRINĖJIMAS Konkurencijos taryba Konkurenciją ribojančių veiksmų tyrimo nagrinėjimas Bylų procesas Konkurencijos tarybos nutarimų apskundimas Ūkio subjektams taikomos sankcijos IŠVADOS LITERATŪRA . ĮVADAS.
kursinis darbas (21 pus.)

Bankai ir kredito unijos
Kredito unija siūlo įvairių taupymo sąskaitų, padedančių saugiai ir pelningai investuoti pinigus. Dažniausiai palūkanos už indėlius būna didesnės nei bankuose, tačiau unijose laikomi indėliai yra apdrausti tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir komerciniuose bankuose - Valstybės įmonėje "Indėlių ir investicijų draudimas". Pagrindinis kredito unijų veiklos finansavimo šaltinis yra indėliai, jie metais sudarė apie % visų aktyvų.
kursinis darbas (23 pus.)

Žemėlapių sudarymas ir atnaujinimas
Pridėtinės išlaidos. Eil.Nr. Išlaidos Suma Lt Pagalbinio personalo darbo užmokestis % , Administracijos darbo užmokestis , % , Atostoginiai , % , Suma , Suma , Socialinis draudimas % , Mažavertės inventorius % , Kitos ūkinės išlaidos % , Suma , Pelnas % , Suma , PVM % , Iš viso su PVM % , Kalendorinis grafikas.           BALANDIS               GEGUŽĖ Eil.Nr. Darbo pavadinimas Iš viso laiko sąnaudų darbo dienomis Techninio projekto sudarymas ,                                               Aerofotografinės nuotraukos sudarymas ,                             Aeronuotraukų dešifravimas ,
kursinis darbas (32 pus.)

Audito samprata, tikslai ir klasifikavimas
" straipsnis. Apskaita, atsakomybė ir draudimas. <>.
konspektas (18 pus.)

Lietuvos kredito sistema
Didžiąją Lietuvos faktoringo rinkos dalį užima "Hanza lizingas" - , proc., Vilniaus banko lizingas - , proc Sutinkant su tarptautine faktoringo konvencija ( m.), faktoringas atliekamas, kai patenkinami du iš keturių reikalavimų:. Kreditavimas skolinių įsipareigojimų išankstinio apmokėjimo forma Tiekėjo buhalterinės apskaitos vedimas ir realizacijos apskaita Pirkėjo įsiskolinimų inkasavimas Tiekėjo draudimas nuo kredito rizikos Forfeitingas. Forfeitingas (pranc.-atsisakymas nuo teisių) - eksporto kreditavimas, perkant vekselius ar kitus skolos reikalavimus.
kursinis darbas (40 pus.)

Automobilių nuomos ir lizingo paslaugas teikiančios įmonės UAB "avis lietuva" analizė
Nemokamas pakaitinis automobilis techninių nesklandumų atveju. Sveikatos, civilinis ir KASKO draudimas. Sezoninis automobilio paruošimas.
analizė (11 pus.)

UAB "Paleti" finansinė analizė
Balansas. lentelė Turtas Faktinė % nuo pard. Prognozuojama Ilgalaikis turtas   FORMAVIMO SAVIKAINA       NEMATERIALUSIS TURTAS       MATERIALUSIS TURTAS   Pastatai Kitas turtas Transporto priemonės Kiti įrenginiai ir įrankiai ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS       PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS       Pirkėjų įsiskolinimas       Kitos gautinos sumos       Trumpalaikis turtas   ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS   Atsargos Žaliavos ir komplektavimo gaminiai Pirktos prekės, skirtos perparduoti PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS   Pirkėjo įsiskolinimas Kitos gautinos sumos       GRYNI PINIGAI SĄSKAITOJE IR KASOJE Sukauptos
analizė (18 pus.)

Darbo motyvacija organizacijoje
Papildomi mokėjimai į pensijų fondą. Gyvenimo draudimas. Kreditinės kortelės.
referatas (24 pus.)

Vidaus audito tarnybos įkūrimas ir jos darbo organizavimas įmonėje „N“
galimybės bendradarbiauti su nepriklausomu auditoriumi;. draudimas vidaus auditoriui atlikti tų sričių auditą, kur svarbias pareigas užima giminės;. ) profesionalumo - vidaus auditoriai turi būti skatinami:.
kursinis darbas (24 pus.)

Kiti lankytojai ieško:
anketa, automobiliai, karalius lyras, pienas, oro transportas, sandeliavimas, elektrotechnika, veiklos analizė, rinkos struktura, vitaminai

Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.