Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " draudimas" rezultatai: (513)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Antisemitizmas ir ksenofobija Lietuvoje. Prevencijos politika
spalio d. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatomas asmenų lygybės principas, draudimas žmones diskriminuoti, jos straipsnis skelbia: "Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu." Lietuvos Respublikos tautinių mažumų įstatyme priimtame m.
diplominis darbas (73 pus.)

Vyno butelių pervežimas iš Paryžiaus į Vilnių
Nr. Sąnaudų straipsniai Sąnaudos, Lt Lyginamasis svoris, % Tiesioginės sąnaudos, iš viso: Degalai (pagal įmonėje patvirtintas normas) , , Add Blue ( - % nuo sunaudotų degalų kiekio, litrais) , , Darbo sąnaudos: vairuotojų atlyginimai (>MMA x , ), , socialinio draudimo įmokos (III-, ; II-, ; I-, %), , , garantinio fondo mokestis (, %). , , Komandiruotėje patirtos sąnaudos: dienpinigiai (pagal LRV patvirtintas normas), kelių mokesčiai užsienio valstybėse (apie , - , Lt/km), , plovyklos, dezinfekavimas, aikštelės, , Ryšiai. , Netiesioginės sąnaudos, iš viso: AUTOMOBILIŲ IR PUSPRIEKABIŲ NUSIDĖVĖJIMO SĄNAUDOS , , Automobilio
kursinis darbas (29 pus.)

Žemės ūkio technologijų ekonominis vertinimas
Ūkio veiklos minimalios gamybos apimties skaičiavimai. Rodikliai Senoji technologija Naujoji technologija Kiekis Kaina Suma Kiekis Kaina Suma Plotas ha Cukriniai runkeliai Iš viso: Prekinis derlingumas t/ha Cukriniai runkeliai , , PAJAMOS t Lt/t Lt t Lt/t Lt Cukriniai runkeliai Iš viso pajamų: IŠLAIDOS Kintamosios išlaidos: ha Lt/ha Lt ha Lt/ha Lt Žieminiai miežiai Iš viso kintamųjų išlaidų: Pastoviosios išlaidos Pastoviosios ūkio išlaidos: Lt Lt Remontas ir eksploatacija Technikos draudimas Pasėlių draudimas - - Mokesčiai - - Telefono išlaidos - - Kiti
kursinis darbas (17 pus.)

UAB Seesam Lietuva ir Industrijos garantas finansinės būklės palyginimas ir analizė
Draudimo veiklos licenzija suteikia teisę vykdyti tokią savanoriškojo draudimo veiklą:. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų Sausumos transporto priemonių, išskyrus geležinkelio transporto priemones, draudimas Laivų (jūrų ir vidaus vandenų) draudimas Vežamų krovinių draudimas Turto draudimas nuo gaisro ar gamtinių jėgų Turto draudimas nuo kitų rizikų Su sausumos transporto priemonių valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimas Su laivų (jūrų ir vidaus vandenų) valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimas Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas Laidavimo draudimas Finansinių nuostolių draudimas ir tokią privalomųjų rizikų draudimo veiklą:. Transporto priemonių valdytojų
analizė (9 pus.)

Šešėlinė ekonomika
Jos mastai, formos ir pasireiškimo būdai nuolat keičiasi, kadangi šešėlinė ekonomika labai lanksčiai prisitaiko prie valstybės reguliavimo pokyčių ir netgi moralės pokyčių. Kiekvienas naujas draudimas ar ribojimas išplečia šešėlinės ekonomikos erdvę, taigi potencialiai ir jos konkrečius mastus ir formas. Šešėlinės ekonomikos dalis Lietuvoje siekia apie , proc.
referatas (23 pus.)

Juridinio asmens pavadinimas ir teisė į jo gynimą
Simboliniai pavadinimai nedaromi iš lietuvių kalbos klaidomis laikomų svetimybių (barbarizmų) ar hibridų, kitų nenorminių žodžių, pvz.: "Bantas", "Bravoras", "Čipsas", "Gerbūvis", "Rinkė", "Cementonkė" Neteiktini simboliniai pavadinimai iš begalūnių dirbtinių žodžių, pvz.: "Grigen", "Intaks", "Kage", "Mansel", "Teko". Tačiau šiuos žodžius gramatiškai įforminus, jie taptų panašūs į lietuvių kalbos žodžius ir tokius simbolinius pavadinimus būtų galima vartoti, pvz.: "Grigenas", "Grigena", "Grigenė", "Kagė", "Tekas",
kursinis darbas (7 pus.)

Smurtas šeimoje (2)
Tai poveikio priemonė psichikai, siekiant priversti auką paklusti smurtautojo reikalavimams. Dažniausiai grasinama pasakymais, mostais, ginklo ir kitų daiktų demonstravimu, sukuriant neišvengiamo susidorojimo įspūdį Psichologinis smurtas šeimoje įgyja tokias formas, kaip pastovi kritika, šauksmai arba skriaudimas; jausmų ignoravimas; įsitikinimų išjuokimas; baudimas nekreipiant dėmesio į švelnius jausmus; draudimas eiti į darbą (norint apriboti bendravimą); manipuliavimas partneriu, melavimas; skriaudimas partnerio giminaičių ir draugų, norint juos išvyti; atsisakymas išeiti su partneriu į viešumą; trukdymas partneriui palaikyti santykius su giminaičiais ir draugais; draudimas naudotis
referatas (33 pus.)

Vyriausybės atstovo konstitucinės padėties pagrindai ir su jais susiję klausimai
gruodžio d. redakcija) neprieštaravo Konstitucijai, pažymėtina, kad nei Konstitucijoje expressis verbis yra nustatytas, nei iš jos nuostatų gali būti kildinamas draudimas politinių partijų ar politinių organizacijų nariais būti ir (arba) jų veikloje dalyvauti Vyriausybės atstovams. Tokio draudimo negalima nustatyti įstatymu arba kitu teisės aktu.
kursinis darbas (15 pus.)

Lietuvos finansų sistemos būsena ir plėtros galimybės
Valstybės biudžetas;. Valstybinis socialinis draudimas;. Turto ir asmens draudimas;.
referatas (15 pus.)

Alternatyviniai kaštai ir pelnas
Vėliau formuojasi gamybos ir eksploatavimo kaštai. Šiuos kaštus sudaro gamybos ir eksploatacijos personalo darbo kaštai, technologinio kuro ir jėgos kaštai, dalis netiesioginių išlaidų, gamybos ir eksploatacijos išlaidos, atsargų ir remonto išlaidos, draudimas ir mokesčiai. Visos firmos išlaidos apibūdinamos kaip gyvavimo ciklo kaštai - kurie apima ir grįžtamąsias, ir negrįžtamąsias išlaidas.
referatas (25 pus.)

Kiti lankytojai ieško:
anketa, automobiliai, karalius lyras, pienas, oro transportas, sandeliavimas, elektrotechnika, veiklos analizė, rinkos struktura, vitaminai

Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.