Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " draudimas" rezultatai: (513)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Vadybos konspektai (14)
Kiekvienoje sutartyje šalys privalo sutarti dėl būsimų sutarties sąlygų:Darbuotojo darbo vietos;Darbo funkcijos;Darbo apmokėjimas. Pagrindiniai principai, kuriais vadovaujantis reguliuojami darbo santykiai:Darbo sutarties šalių lygybė;Draudimas vienašališkai keisti sąlygas, dėl kurių šalys susitarė; darbuotojo teisė nutraukti darbo sutartį įstatymų nustatyta tvarka;Galimybė darbdaviui nutraukti darbo sutartį tik įstatymų nustatytais pagrindais;Darbuotojų lygiateisiškumas nepriklausomai nuo lyties, rasės, tautybės, politinių įsitikinimų, pažiūros į religiją ir kt., nesusijusių su darbuotojo dalykinėmis savybėmis.Kolektyvinė darbo sutartis:Žmogui, prisidedančiam prie organizacijos, turi būti
špera/ paruoštukė (3 pus.)

UAB "Elektromarkt" verslo planas
Išlaidų sąmata. Išlaidų rūšys Metai TIESIOGINĖS GAMYBOS IŠLAIDOS         Žaliavos ir medžiagos Tiesioginis darbo užmokestis ir socialinis draudimas Elektros energija Gamybinių pastatų, įrenginių nusidėvėjimas Transporto išlaidos Kitos išlaidos Iš viso BENDROSIOS IŠLAIDOS         Administracijos atlyginimai ir socialinis draudimas Pastatų nusidėvėjimas Transporto išlaidos Turto draudimas Kitos išlaidos Iš viso PARDAVIMŲ IŠLAIDOS         Reklama Ryšiai ir komunikacijos Darbuotojų atlyginimai ir socialinis draudimas Kitos išlaidos Iš viso IŠ VISO IŠLAIDŲ Pardavimų prognozė metams ( I ir II
kursinis darbas (29 pus.)

Valstybės vaidmuo šalies ekonomikoje
(sk.str.) straipsnis. Konkurenciją ribojančių susitarimų draudimas. Visi susitarimai, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, yra draudžiami ir negalioja nuo jų sudarymo momento, įskaitant:.
kursinis darbas (19 pus.)

Įmonės "Detalių pasaulis" ūkinės veiklos analizė
- K.: Technologija, ) Lentelė Medžiagų išlaidos, darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, tiesioginės išlaidos kiekvienai detalei. Detalė Medžiagų išlaidos, Lt Darbo užmokestis, Lt Socialinis draudimas, Lt Tiesioginės išlaidos, Lt A , , , , B , , , , C , , , , . pavyzdys.
kursinis darbas (26 pus.)

Etikos kodekso sampra
Darbo vietų (vaidmenų ir funkcijų) apibūdinimas. Dalyvavimas Išsakomas eilinių darbuotojų dalyvavimas priimant svarbius sprendimus bei galimybė pasireikšti. Interesų konfliktai Akcentuojamas bendrų tikslų siekimas, asmeninių interesų teisėtumas, galimų interesų konfliktų numatymas ir vengimas. Elgesio kontrolė Elgesio, nustatyto etikos kodekse, kontrolės instrumentai Veiklos įvertinimo formos Apibūdinama organizaciją diskredituojanti veikla. Lyčių, tautinės ir rasinės diskriminacijos vengimas, organizacijos nuosavybės nenaudojimas asmeninėms reikmėms ir kt. Skatinamas laikytis etiško elgesio standartų Išsakomos priemonės: kilimas karjeros laiptais,
kursinis darbas (24 pus.)

Verslo ekonomika (5)
Formulės:. Tiesioginės gamybos išlaidos (TGI) = tiesioginės medžiagų išlaidos + tiesiogiai priskiriamas darbininkų darbo užmokestis + tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas. DU (gaminant vieną gaminį) = Bendras pagr.
kursinis darbas (30 pus.)

Pensijų sistema Europos Sąjungos šalyje
Pensijų fondai nėra Lietuvoje sugalvota naujovė. Vakarų valstybėse, be valstybinio pensinio aprūpinimo, jau seniai yra privatus pensijų draudimas - ir tuo užsiima ne tik draudimo kompanijos, bet ir specialios kaupimo institucijos - Pensijų fondai Rytų ir Centrinės Europos šalys, pradėjusios savo ekonomikos pertvarką, suskubo keisti ir pensinį aprūpinimą, vis daugiau jo perduodamos privačiam draudimui. Juolab, kad valstybinės pensijos tiek dėl pereinamojo laikotarpio ekonomikos sunkumų, tiek apskritai dėl visuomenės senėjimo (vis mažėja darbingo amžiaus žmonių, didėja pensininkų skaičius) labai sumenko, socialinio draudimo biudžetus ėmė kamuoti nuolatinis deficitas.
kursinis darbas (27 pus.)

Socialinė sauga
Įmokos dydį sudaro % darbuotojo gaunamo užmokesčio. % sudaro: % - draudimas nuo nelaimingo atsitikimo darbo metu, % - sveikatos draudimas, % - pensijos draudimas; % - ligos ir motinystės/ tėvystės draudimas; ir % - nedarbingumo draudimas. Socialinės apsaugos įmokos dydis priklauso nuo darbo užmokesčio dydžio, kuris negali būti mažesnis nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas minimalus darbo užmokestis.
konspektas (27 pus.)

Darbo apmokėjimas ir jo lygio nustatymo principai
Pažvelkime, kaip dažniausiai išdėstomos eilės tvarka darbuotojų skatinimo priemonės ir būdai:. Darbo užmokesčio pakėlimas Papildomi mokėjimai (premijos ir pan.) Draudimas (gyvybės draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir kt.) Kreditavimas Persikėlimo į kitą būstą išlaidų padengimas Transporto išlaidų padengimas Ekskursijos, piknikai Paaukštinimas pareigose Atostogų suteikimas pasirenkant norimą laiką Žodinė padėka, pakabinimas garbės lentoje Darbo sąlygų pagerinimas Įvertinamieji pokalbiai Radimas laiko išklausyti darbuotoją, kai jam to reikia Informavimas darbuotojų apie jų veiklos rezultatus Pasiūlymas darbuotojui
kursinis darbas (17 pus.)

Darbo apmokėjimo organizavimo tobulinimas
) materialiai paremti darbuotojams (Kalėdų premijos; nuolaidos įmonės valgykloje, kur galima skaniai ir pigiau negu mieste pavalgyti; pašalpos apmokėti už butą; dovanos įvairių jubiliejų proga);. ) gyvybės draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe, priedai prie senatvės pensijų už ilgą tarnybą įmonėje;. ) dvasinių ar fizinių poreikių tenkinimas (pavyzdžiui, galimybės naudotis nemokamai įmonės sporto sale, kur po darbo gali mankštintis ir darbuotojų šeimos nariai; parama besimokantiems).
kursinis darbas (29 pus.)

Kiti lankytojai ieško:
anketa, automobiliai, karalius lyras, pienas, oro transportas, sandeliavimas, elektrotechnika, veiklos analizė, rinkos struktura, vitaminai

Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.