Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " draudimas" rezultatai: (513)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Pasaulio religijos
Ir tai reiškia, kad kūniška ir dvasine ramybe įgyjama tik per atsidavimą ir paklusnumą Dievui Islamo ištakos taip pat kaip krikščionybės ir judaizmo yra Senasis Testamentas, kad ši religija yra ne kas kita kaip krikščionybės tęsinys, kitaip sakant supainiotų ar pamirštų dalykų priminimas ar patobulinimas. Taigi dalykai, kuriuos draudžia Islamas, jau buvo uždrausti žmonijai per ankstesnius pranašus, bet tai buvo žmonių nepaisoma, kaip antai alkoholio ir kiaulienos draudimas Senajame Testamente. Kai kam Islamas gali atrodyti labai griežtas, draudžiantis begalę dalykų, tačiau visa tai nėra iš piršto išlaužta, o visais atvejais tarnauja žmogaus gerovei, pirmiausia sveikatai.
referatas (8 pus.)

Valdymo apskaita
Kadangi kiekvieną mėnesį užsakysime pastovų kiekį medžiagos, o pristatymo paslaugų nenumatome teikti, transporto priemonės mūsų įmonė neturės. Beto nustatant pastovias užsakymo sąlygas sieksime išvengti su žaliavų transportavimu susijusių kaštų, tokių kaip kuras, transporto priemonės draudimas ir techninė priežiūra Pagrindiniai veiklų centrai. Kaip matėme vertės grandinėje, pagrindinės veiklos bus: žaliavų užsakymas, produktų gamybos procesas, marketingas ir pardavimas bei klientų aptarnavimas.
kursinis darbas (33 pus.)

Istorijos egzamino konspektai
Po ketverių metų nutiestas geležinkelis nuo Mančesterio iki Liverpulio m. - Anglijoje panaikinamas draudimas darbininkams jungtis į profsąjungas. Prasidjo antrasis darbininkų judėjimo etapas vadinamas čartizmu m.
konspektas (88 pus.)

Verslo įvadas
Statistika rodo, kad verslo vadovų išsimokslinimas yra skirtingas (proc.): apie pradinis pagrindinis, profesinis aukštesnysis - , bendras vidurinis, universitetinis ar kitas aukštasis ir vienas - kitas vidurinio Lietuvoje specialistai rengiami: VU, TVM, VGTU, KTU, Šiaulių ir Klaipėdos universitete. Skiriasi bakalauro (gamybos vadyba, buhalterinė apskaita, auditas, komercija, draudimas) ir magistratūros (personalo, paslaugų vadyba, tarptautinis verslas, draudimas ir t.t.) programos Labai svarbu įsigyti tam tikrą išsilavinimą, be to reikia skirti daugiau dėmesio skirtingiems dalykams, priklausomai nuo to, verslininko ar vadybininko specialybę pasirinksi. Vadyba kaip profesija.
konspektas (26 pus.)

Finansų valdymo strategija
Prekybos skolos , , , II. Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis II. Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas , , , . Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai , , .
kursinis darbas (27 pus.)

Investicijos
draudimą) Pensijų fondai (ir privalomas soc. draudimas) Investicinės bendrijos (fondai) Fiziniai asmenys Kiti finansiniai tarpininkai Valstybės ir savivaldybės įmonės Valstybės valdymo institucijos Bendrovės, kuriose valstybės (savivaldybės) dalis įstatiniame kapitale sudaro daugiau kaip % Bendrovės, kuriose privataus kapitalo dalis įstatiniame kapitale sudaro daugiau kaip % Įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių (ūkinės bendrijos, komanditinės bendrovės personalinės įmonės ir k.t.) Ne pelno organizacijos (viešosios įstaigos, labdaros, asociacijos ir kt.) Kiti Iš viso VP vertė Lt (A): Gautos pajamos už tarpininkavimą
kursinis darbas (21 pus.)

Teisės socialogija
Pavyzdžiui, "Ne žudyk" - skamba vienodai ir kaip religinis priesakas, ir kaip moralinis imperatyvas, ir kaip teisės norma. Draudimas rūkyti viešojo naudojimo transporte ar įstaigose yra teisinės kilmės, bet gali būti paaiškintas kaip higienos ar mandagumo taisyklės. Todėl teisiškumas nėra iš anksto susijęs su kuria nors visuomeninių santykių sfera.
konspektas (102 pus.)

Konstitucinė teisė (1)
Konstitucinis teismas pabrėžė, kad konvencijos nuostatos, apibrėžiančios žmogaus teises ir laisves, gali būti taikomos kartu su K-jos nuostatomis, jeigu jos pastarosioms neprieštarauja.K-ja įtvirtina žmogaus teisių garantijas šalies, o konvencija- tarptautiniu lygiu. Konvencijoje numatytos tokios žmogaus teisės, kaip teisė į gyvybę, kankinimų, nežmoniško ar orumą žeminančio elgesio ir baudimo draudimas; vergijos ir priverčiamojo darbo draudimas; teisė į laisvę ir saugumą; teisė į teisingą bylos nagrinėjimą; draudimas asmenį nuteisti ir bausti už veiksmus ar neveikimą, kurie jų įvykdymo metu nebuvo laikomi nusikaltimais; teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą; minties, sąžinės ir
konspektas (85 pus.)

Bendravimo psichologija
) Išreiškiant emocijas kitam žmogui, pastarasis daugiau apie mus sužino ir tuo pagrindu leidžia geriau save pažinti ) Tinkama emocijų išraiška didina konfliktų sprendimo galimybes Emocijos gali veikti žmogų: ) Silpninančiai - neigiamos emocijos; ) Skatinančiai - teigiamos emocijos Pyktis - tai emocinė reakcija susidūrus su kliūtimi, siekiant patenkinti savo poreikius ar pasiekti kokius nors tikslus. Jį sukelia įvairūs išoriniai poveikiai: situacija, įžeidimas, draudimas, apgaulė, kritika ir t.t Pyktis gali žmogų veikti: ) Pozityviai ir ) Negatyviai Vienas kelias yra užgniaužti pyktį, kitas išlieti, todėl yra svarbu, supykus, apsispręsti ar kurstysime toliau pyktį ar stengsimės jį įveikti
referatas (8 pus.)

VALSTYBĖS GENEZĖS IR RAIDOS AIŠKINIMAI POLITKOS SOCIOLOGIJOJE
Gerovės valstybė yra suvokiama kaip valstybė, kuri turi įsipareigojimus ne tik užtikrinti savo teritorijos saugumą ar vientisumą, tačiau ir tam tikrą minimalų socialinio saugumo lygį gyventojams, vadinamąją apsaugą nuo lopšio iki karsto Gerovės valstybės pradžia yra siejama su Vokietijos kanclerio O.Bismarcko socialinėmis reformomis XIX a. devintajame-dešimtajame, kuriomis buvo įvestas socialinis draudimas, nedarbingumo, invalidumo, motinystės ir kitokios pašalpos. Vėliau, trečiajame dvidešimtojo amžiaus dešimtmetyje, šis modelis su modifikacijomis buvo perimtas Švedijos ir Naujosios Zelandijos, po Didžiosios depresijos (-) - iš dalies JAV ir kt Gerovės valstybės modelis padėjo sumažinti
referatas (21 pus.)

Kiti lankytojai ieško:
anketa, automobiliai, karalius lyras, pienas, oro transportas, sandeliavimas, elektrotechnika, veiklos analizė, rinkos struktura, vitaminai

Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.