Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " draudimas" rezultatai: (513)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ikiteisminiame tyrime teoriniai ir praktiniai aspektai
Žmogaus teises galima skirstyti pagal teisių įtvirtinimo pobūdį, pagal jų turinį, pagal subjektų, kuriems jos skirtos, grupes; pagal teisių ribojimo galimybes; pagal istorines jų susiformavimo sąlygas ir kitus kriterijus Pagal žmogaus teisių teisinio įtvirtinimo pobūdį galima išskirti į pagrindines konstitucines, įtvirtintas konstitucijoje, ir į formuluojamas kituose teisės aktuose Pagal galimybes riboti teises: į absoliučias, t.y. neribojamas, pavyzdžiui, teisė į gyvybę, draudimas žmogų kankinti ir taikyti žiaurias bausmes; ir teisės, kurios tam tikromis sąlygomis gali būti ribojamos, pavyzdžiui, teisė į informaciją ir kt Teises galėtume suskirstyti ir pagal specialius
diplominis darbas (64 pus.)

Europos žmogaus teisių ir laisvių konvencijos reikšmė Lietuvos baudžiamajai politikai
Teisė į laisvę ir saugumą. Kankinimo, nežmoniško ar žeminančio asmens orumą elgesio ar jo baudimo draudimas. Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą.
diplominis darbas (56 pus.)

Verslo planas: geodezijos paslaugos IĮ "GEO darbai"
Pelno (nuostolio) skaičiavimas. Straipsniai Litai Teikiamos paslaugos: Topografinės nuotraukos ir planai Pardavimo savikaina Darbininkų darbo užmokestis Socialinis draudimas (%) Mašinos ir įrengimai Nusidėvėjimas , Bendras pelnas Veiklos sanaudos Administracijos darbo užmokestis Socialinis draudimas (%) Reklama Draudimas Komunalinės paslaugos Ryšių paslaugos Mokesčiai Veiklos pelnas Palūkanos Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinima Pelno mokestis (%) Grynasis pelnas arba mokestis . Mes reklamas dėsime stotelėse ir šviečiančiose vitrinose.
kursinis darbas (16 pus.)

Verslo planas: IĮ "Skanumas"
. Pajamos iš realizacijos Gamybinės išlaidos (tiesioginės) , , , , , Žaliavos, medžiagos Darbo užmokestis , , , , , Išlaidos energijai , Bendras pelnas , , , , , Valdymo išlaidos (netiesioginės) , , , , , Nuoma - - - - - Remontas - - - Atlyginimai (priedai, premijos) - - - - - Draudimas , , , , , Reklamos išlaidos - - - Transporto išlaidos , , , Kita Amortizacija Pelnas prieš palūkanas , , , , , Palūkanos , , , , , Neapmokestinamas pelnas , , , , , Pelno mokestis % , , , , , Grynasis pelnas , , , , , Nepaskirstytas pelnas , , , , , Lentelė. Tūkst.
kursinis darbas (22 pus.)

Lojalumo programų taikymas įmonėse
Darbo uždaviniai:. Išnagrinėti pagrindines problemas susijusias su lojalumo programų taikymu Pateikti lojalumo programų taikymą užsienio ir Lietuvos įmonėse Objektas - lojalumų programos taikymas AB "Lietuvos draudimas" įmonėje LOJALUMO SAMPRATA. Lojalus sąvoka skirtingose knygose yra aiškinama skirtingai.
referatas (19 pus.)

Verslo planas: IĮ "Smagumėlis"
Pareigos Darbuotojų skaičius Mėnesinis darbo užmokestis, Lt Metinis darbo užmokestis, Lt Soc. Draudimas, Lt Renginių organizatorius Vairuotojas Buhalteris Mano įmonės darbuotojai bus priimami pačios aukščiausios kvalifikacijos. Renginių organizatoriai privalės mokėti anglų kalbą.
kursinis darbas (15 pus.)

Verslo planas: IĮ "Tesco"
sąnaudos , , , Administr.d.užmokest. Soc. draudimas , , , , , , , , , , , , , , , Draudimo kompan. Kelių mokestis Komunalinės sąnaudos . Straipsnis .
kursinis darbas (22 pus.)

Verslo planas: UAB "Blizgesys"
Sanaudų straipsniai Suma Lt Kintamosios sanaudos Žaliavos ir medžiagos Tiesioginis (darbininkų) darbo užmokestis Soc. draudimas Kitos sanaudos Pastoviosios (administracinės) sanaudos Darbo užmokestis Priskaitymai soc.draudimui Patalpų išlaikymas ir eksploatacija Draudimas Transporto eksploatacija Mokesčiai (žemės ir k.t.) Palūkanos už kreditus Reklama Nusidėvėjimas Ryšio (telefonas ir k.t.) Kitos sanaudos . Finansinė analizė.
kursinis darbas (18 pus.)

Lietuvos Respublikos Konstitucijos aiškinimas ir Konstitucinis Teismas
Konstitucinis Teismas atlieka Konstitucijos oficialaus interpretuotojo ir saugotojo funkcijas. Konstitucinio Teismo nutarimai, kuriuose sprendžiami įstatymo ar kito teisės akto atitikties konstitucijai klausimai, yra tiesioginė praktika.Konstitucinio Teismo nutarimuose interpretuojant Konstitucijos normas ir principus išaiškinama jų prasmė ir turinys, išaiškinami svarbiausi teisėkūros įgyvendinimo principai, pavyzdžiui, valdžių padalinimas, pareiga laikytis nustatytos teisės akto priėmimo procedūros, draudimas įgyvendinant savo įgaliojimus pažeisti Konstitucijos normas ir principus. Konstitucinis Teismas, nagrinėdamas bylas, ne tik užtikrina Konstitucijoje įtvirtintų pagrindinių teisių
kursinis darbas (23 pus.)

Verslo planas: IĮ "Gėlių simfonija"
auditas m. proj. m proj. m proj. Pardavimai Gamyb.išl.(tiesioginės): Atsargos Darbininkų d.u ir soc.draudimas Išlaidos energijai Kt.tiesioginės išlaidos Valdymo išl.(netiesioginės) Nuoma Draudimas Valdymo pers.d.u.ir soc.draudimas Reklamos išlaidos Amortizacija Neapmokestinamasis pelnas ( ) Pelno mokestis - Grynasis pelnas(nuostolis) ( ) Nepaskirstytas pelnas ( ) . .
kursinis darbas (44 pus.)

Kiti lankytojai ieško:


Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.