Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " draudimas" rezultatai: (513)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Konstitucinė žmogaus teisių ir laisvių apsauga
TURINYS. Įvadas. Konstitucijos ir baudžiamųjų įstatymų santykis. Teisinės žmogaus teisių ir laisvių garantijos. Konstitucinė žmogaus teisių ir laisvių apsauga baudžiamosios teisės sferoje. Žmogaus teisės į gyvybę apsauga. Žmogaus asmens neliečiamybės (draudimas žaloti, kankinti,. žiauriai su juo elgtis) apsauga. Žmogaus privataus gyvenimo neliečiamybės apsauga. Nuosavybės teisės apsauga. Žmogaus būsto neliečiamybės apsauga. Išvados. Reziumė. Literatūros sąrašas. .
kursinis darbas (26 pus.)

Restorano marketingo analizė
% - darbo jėga, soc. draudimas;. % - pagalbinių įrengimų nuoma;.
kursinis darbas (22 pus.)

Stogo parinkimas ir projektavimas
m). Draudimas gaminti ir įvežti asbestinį šiferį pastarąją dangą baigia išstumti iš rinkos - realizuota apie tūkst. m A/c šiferio vietą užima kitos dangos - bituminiai banguoti lakštai (padidėjimas - , %).
kursinis darbas (19 pus.)

Kompiuterių architektūra
Skirtingiems pavojaus scenarijams kuriami skirtingi veiksmų planai, gali būti rengiamos pavojaus situacijos pratybos, rezultatai - fiksuojami dokumentiškai. Pavojaus pasekmėms sušvelninti galimas trejopas draudimas: turto, pasekmių bei personalo IS atsarginių dalių įsigijimo planavimas. Siekiant pagreitinti šį procesą, patogu remtis tokiais dokumentais: grandies tikslus apibūdinimas, gamintojas, tiekėjas, pristatymo laikas, įjungimo laikas.
kursinis darbas (29 pus.)

Ne pelno įmonių pajamos ir jų didinimo galimybės
padidėja rizika netekti fondo turto. Prie ribojimų fondams priskirtinas ir draudimas dalyvauti politinėje veikloje ir teikti paramą bei labdarą politinėms partijoms, politinėms organizacijoms ir pan Kokie lėšų šaltiniai numatomi fondui? Svarbiausi iš jų - steigėjų įnašai ir kitu būdu steigėjų skirtos lėšos, rėmėjų dovanotos ar paaukotos lėšos ir turtas, palikimai pagal testamentą, palūkanos, mokamos už saugomas lėšas ir fondui priklausančių įmonių, kurių savininkas ar dalininkas yra fondas, pelnas. Toks sąrašas pagrindinių šaltinių, iš kurių gali kaupti sau lėšas fondas, yra nustatytas įstatymo projekte.
kursinis darbas (25 pus.)

Vilniaus banko klientų aptarnavimas
m. bankas įsigijo % FMĮ Vilfima, kuri perorganizuota į dukterinę įmonę UAB VB Vilfima, o tų pačių metų birželį įkurta banko dukterinė įmonė VB Gyvybės draudimas, teikianti naują Lietuvoje draudimo paslaugą - investicinį gyvybės draudimą. AB Vilniaus banko grupę dabar sudaro Vilniaus bankas bei penkios jo dukterinės bendrovės: UAB VB Lizingas, UAB VB Vilfima, UAB VB Rizikos kapitalo valdymas, UAB VB Gyvybės draudimas ir UAB VB Investicijų valdymas.
referatas (21 pus.)

infliacijos ir nedarbo įvertinimas socialiniu bei ekonominiu aspektu
Siaurąja prasme, darbo rinkos politika sprendžia du pagrindinius uždavinius: ) ekonominių, finansinių bei kitokių priemonių pagalba reguliuoja nedarbo lygį ir trukmę; ) socialiai apsaugo bedarbius. Šiuos uždavinius atitinka dvi darbo rinkos politikos (DRP) kryptys: aktyvi ir pasyvi darbo rinkos politika Pasyvi darbo rinkos politika - tai valstybės priemonių pagalba reguliuojamas kompensacinis mechanizmas, bedarbystės atveju nustatomos kompensacijos sąlygos, formos, apimtis ir garantuojamas draudimas nuo nedarbo. Pasyvi darbo rinkos politika apima tokias priemones, kaip darbuotojų draudimą nuo nedarbo, nedarbo pašalpos sąlygų, jos dydžio nustatymą ir mokėjimą, kitokią materialinę paramą
diplominis darbas (38 pus.)

Maisto pramonės gaminių konkurencingumas
Juos iki šiol valstybė buvo pasidėjusi "juodai dienai" - kad užtikrintų savo garantinius įsipareigojimus. Pastarieji buvo reikalingi UAB "Lietuvos eksporto-importo draudimas" (LEID) prisiimtiems įsipareigojimams vykdyti. Ūkio ministerijos valdininkai sutinka, kad didesnės paramos iš buvusio eksporto skatinimo fondo verslininkai tikrai nepajuto.
referatas (24 pus.)

Projekto valdymas
lentelė. Veiklos biudžeto pavyzdys FAKTAS BIUDŽETAS SKIRTUMAS PAJAMOS Konsultacijos , , , Kitos pajamos , -, , , -, IŠLAIDOS DARBUOTOJAI Atlyginimai , , , Mokesčiai , , , Premijos TRANSPORTAS Kelionės - Mašinų nuoma , , PASLAUGOS Patalpų nuoma , , - Telefonas , - Remontas - Draudimas - . Išlaidų klasifikavimas.
konspektas (91 pus.)

Verslo planas: verslo išplėtimas, kavinė ir maisto prekių parduotuvė
(Labiausiai tikėtina alternatyva). Pajamos Lt/mėn. Realizuotų prekių savikaina Lt/mėn. Bendrasis pelnas Lt/mėn. Darbo apmokėjimas Lt/mėn. Kintamos eksploatacinės išlaidos Lt/mėn. Nusidėvėjimas Lt/mėn. Nekilnojamojo turto mokestis Lt/mėn. Turto draudimas Lt/mėn. Kitos santykinai pastovios išlaidos Lt/mėn. Kelių mokestis , % Lt/mėn. Banko paslaugos , % Lt/mėn. Palūkanos bankui už paskolą , % Lt/mėn. Iš viso veiklos išlaidų: Lt/mėn. Pelnas prieš apmokestinimą Lt/mėn. Pelno mokestis % Lt/mėn. Grynasis pelnas Lt/mėn. . Pinigų srautas (PS) Lt/mėn. (PS=Grynasis pelnas+Nusidėvėjimas) Investuota suma (projekto kaštai) PK = Lt Investicijų atsipirkimo
kursinis darbas (20 pus.)

Kiti lankytojai ieško:


Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.