Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " draudimas" rezultatai: (513)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Hansa bankas finansinės būklės analizė
Sudarius pensijų kaupimo sutartį, senatvėje bus gaunamos pensijos: SoDros pensija ir kaupiamoji pensija Pensijų fondai yra patrauklūs, nes tai yra galimybė gauti didesnes pajamas senatvėje, pinigai kaupiami be papildomų išlaidų (pinigai kaupiamajai pensijai kaupiami iš SoDros lėšų), sukauptos lėšos yra asmeninė kliento nuosavybė, pensijų fonde sukauptos lėšos yra paveldimos, neprarandama teisė į visas kitas socialines garantijas Pensijų fondų investavimo sritys. Norint apibendrinti UAB "Hansa Investicijų valdymas", UAB "VB Investicijų valdymas", UAB "Finasta Investicijų valdymas", UAB "NORD/LB Investicijų valdymas", UAB "Commercial Union
kursinis darbas (92 pus.)

Pajamų auditas
Auditorius turi patikrinti, ar teisingai užpildytos visos šios dokumento skiltys, ypač "išskaitymų" bei "mokėtinų atlyginimų". "Išskaitymų" skiltyje turi būti fiksuojami visi išskaitymai iš apskaičiuoto atlyginimo (pajamų mokestis, socialinis draudimas, avansinis darbo užmokesčio mokėjimas), "mokėtinų atlyginimų" skiltyje turi būti nurodoma galutinė pinigų suma, kurią turi gauti darbuotojai Dokumentų surašymo tvarkos tyrimas apie išdirbius, darbo laiką ir vėliau - apie darbo užmokesčio apskaičiavimą bei išmokėjimą parodo darbo silpnąsias vietas. Gautoji informacija parodo auditoriui, kaip įmonėje naudojamos lėšos, skirtos darbo užmokesčiui, ar gali
kursinis darbas (12 pus.)

Mokesčiai Lietuvoje
Socialinio draudimo mokestį reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybonio socialinio draudimo, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros, Valstybinių socialinio draudimo pensijų, taip pat kiti Lietuvos Respublikos socialinio aprūpinimo įstatymai. Lietuvos Respublikoje yra nustatyta tokios valstybinio socialinio draudimo rūšys: pensijų draudimas, ligos ir motinystės draudimas, draudimo kompensacijos, draudimas nuo nedarbo, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe, kai draudžiama pašalpoms suluošinimo darbe ir profesinių susirgimų atvejais ir kitomis išmokoms, numatytoms Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe įstatyme Valstybiniu socialiniu draudimu (VSD) privalomai
kursinis darbas (12 pus.)

Pervežimo paslaugų vertinimas
Eil nr. Pavadinimas Kiekis Suma Lt Transporto priemonės amortizacija dienos , Vairuotojo darbo užmokestis (kintamas) km. ,   Vairuotojo darbo užmokestis (kintamas) dienos   Sodra (, proc.) + garant. fondas (, proc.) dienos , Dienpinigiai Mobilus ryšys Transporto priemonės draudimas , Krovinio draudimas Vairuotojo civilinės atsakomybės draudimas , Kelių mokesčiai     Baltarusija   Pridėtinės išlaidos Kuro kaina , litrai ,   IŠ VISO:     Vežimo savikaina km. km. ,   Vežimo savikaina kroviniui kg kg , . Išanalizavus lentelę matome, kad A.
diplominis darbas (67 pus.)

Hipoteka dabarties problemos
Įkeičiamas nekilnojamasis daiktas apdraudžiamas kreditoriaus naudai kreditoriui priimtinoje turto draudimo bendrovėje. Jeigu yra įkeičiama žemė, draudimas nereikalingas. Draudimo sutartis turi galioti surašant hipotekos lakštą, nes " įkeičiamas gali būti tik apdraustas daiktas" Įkeičiant kilnojamąjį daiktą , jis taip pat gali būti apdraustas, jei tai numatyta įstatyme ar sutartimi įkeičiamo daikto savininko sutuoktinio įgaliojimo įkeisti turtą kopiją, jeigu turtas sutuoktinims priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teise.
diplominis darbas (43 pus.)

Verslo ekonomikos verslo planas IĮ Greitis
Eil.Nr. Straipsnis m. m. m. Darbuotojų darbo užmokestis Lt Lt Lt Darbuotoju soc. draudimas , Lt , Lt , Lt Mokestis į garantinį fondą , Lt , Lt , Lt Komunalinės paslaugos Lt Lt Lt Ryšių paslaugos Lt Lt Lt Marketingo išlaidos Veiklos sąnaudos iš viso: , , , . lentelė.
kursinis darbas (17 pus.)

Statutinių pareigūnų ir kitų valstybės tarnautojų atsakomybė
) Atstovauti Lietuvos ir užsienio valstybių įmonėms, užsienio valstybių institucijoms ar įstaigoms, už Lietuvos ar užsienio valstybių įmonių lėšas vykti į užsienį, mokytis ar kitaip naudotis jų lėšomis. Draudimas atstovauti užsienio valstybių institucijoms ir įstaigoms netaikomas į pareigas šiose institucijose ar įstaigose pagal Valstybės tarnybos įstatymo straipsnio dalį perkeltam valstybės tarnautojui. ) Dirbti įmonėse, įstaigose, organizacijose, taip pat gauti už šį darbą atlyginimą, jeigu tai sukelia viešųjų ir privačių interesų konfliktą valstybės tarnyboje, sudaro prielaidas valstybės tarnybą panaudoti asmeniniais interesais, diskredituoja valstybės tarnybos autoritetą, kliudo
diplominis darbas (56 pus.)

Automobilių kėbulų dengimas antikorozinėmis dangomis
Mėnesiai. Rodikliai Per metus Pardavimas ir paslaugos Žaliavos Turto nusidėvėjimas Atlyginimai ir socialinis draudimas Energetinės komunalinės sąnaudos Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina Bendrasis pelnas Administracinės sąnaudos Kitos sąnaudos -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- . Veiklos pelnas Kita veikla Pelnas prieš apmokestinimą Pelno mokestis ( % ) Grynasis pelnas .
kursinis darbas (29 pus.)

Indvidualios įmonės plėtros perspektyvos
kapitalas ir rezervai KAPITALAS Įstatinis kapitalas NEPASKIRSTYTAS PELNAS (NUOSTOLIS) Kiti PO METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Finansinės skolos Kitos skolos PER METUS MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Finansinės skolos Prekybos skolos Mokesčiai, atlyginimas, soc. Draudimas Kitos skolos Sukauptos pajamos ir ateinančio laikotarpio pajamos NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO . Pateiktoje lentelėje matyti, kad visas įmonės turtas lygus nuosavybei.
kursinis darbas (53 pus.)

Verslo planas fotopaslaugų teikimas
. Išlaidos Suma, Lt Kintamosios gamybos išlaidos Žaliavos ir medžiagos - Elektros energija Darbininkų darbo užmokestis - Socialinis draudimas Irenginių remontas Kitos išlaidos Iš viso kintamųjų gamybos išlaidų Nekintamosios gamybos išlaidos Administracijos darbo užmokestis Socialinis draudimas Įrenginių nusidėvėjimas Pastatų nusidėvėjimas ir remontas Transporto išlaidos , Teisinės paslaugos Turto draudimas Palūkanos Kitos išlaidos Iš viso nekintamųjų gamybos išlaidų Iš viso gamybos išlaidų . .
kursinis darbas (66 pus.)

Kiti lankytojai ieško:


Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.