Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " gaisrai pasekmės" rezultatai: (24)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Technologijų raida
Ieškodami tik naudos, jie tuo metu kalbėjo apie interesų nepaisymą, šeimininkų kanalą, pašto kelią, apie žąlą, kurią atneštų mokesčiai už kelius. Lendlordai organizavo kompaniją, kuri apšmeižė šį įstatymo projektą per spaudą ir specialius leidinius, kuriuose buvo minima, kad pravažiuojančių traukinių išsigandusios karvės sumažins pieno kiekį, kad nuo traukinio dūmų nudvės paukščiai, nuo kibirkšties prasidės gaisrai, nuo katilų sprogimo žus žmonės. atliekamo kiekvieną dieną darbo pasekmės, yra viena iš rimčiausių masinės gamybos.
konspektas (133 pus.)

Miškingumo kaita
Jos pasekmės pasaulyje gali būti labai rimtos ir grėsti miškų išnykimu. Kasmet Lietuvoje kyla per miško gaisrų, išdega apie ha medynų. Paprastai miško gaisrai kyla dėl šių priežasčių: tyčinis padegimas, užsidegimas nuo deginamos žolės, dėl neatsargaus miško lankytojų elgesio miške, taip pat gaisrai miške gali kilti dėl miško ruošos ar kitų neatsakingai atliekamų darbų.
referatas (25 pus.)

Darbo sauga, ergonomika ir gaisrinė sauga
N - traumų skaičius per analizuojamą periodą;. S - vidutinis į sąrašą įtrauktų darbuotojų skaičius Traumų pasekmes įvertina traumų sunkumo koeficientas, kuris nurodo dėl traumų sirgtų dienų vidurkį:. Jomis padengiamas degantis paviršius, ir oro deguonis nepatenka į degimo zoną Sprogstamosiomis medžiagomis gesinami dujų ir dujų-naftos atvirų fontanų gaisrai Putos - dujų ir skysčių mišinys yra efektyvi gaisro gesinimo medžiaga.
kursinis darbas (24 pus.)

Darbuotojų sauga ir sveikata statyboje
Nelaimingi atsitikimai darbe Nelaimingi atsitikimai klasifikuojami:. pagal pasekmes:. A klasė - kietųjų ( dažniausiai organinių) medžiagų gaisrai, kai degimas vyksta susidarant įkaitusioms anglims;.
konspektas (105 pus.)

Ekonominiai verslo principai
Informacijos nutekėjimą sunku susekti, nes pavogus verslo informaciją (ją nukopijavus), informacijos nešėjai lieka. vertingos informacijos nutekėjimas gali sukelti sunkias ekonomines pasekmes. Neapibrėžtumai, netikrumai, pavojai, kuriuos lemia rinkos mechanizmas, jo funkcionavimas: rinkos dalyvių pasirinkimų, sprendimų alternatyvos; veiklos izoliuotumas, komercinės paslaptys bei informacijos asimetriškumas ir ribotumas; nuolatiniai rinkos svyravimai; sparti rinkos dinamika bei greitai senstanti informacija; verslo dalyvių asmeninės savybės, jų veiksmų pobūdis; inovacijos Neapibrėžtumai, netikrumai, pavojai, slypintys už rinkos mechanizmo: gamtos stichiškumas; nelaimingi atsitikimai - ligos,
referatas (18 pus.)

Administracinė teisė (2)
Tai valiai turi paklusti valdymo subjektai. Dėl VVA atsiranda teisiniai padariniai - pasekmės. Kita ypatybė- jos naudojamos ypatingomis aplinkybėmis- stichinės nelaimės, gaisrai, epidemijos.
konspektas (36 pus.)

Visuomenės sveikata
Kitų medžiagų sunaudojimas mažėja. Nuo opi problema - pesticidų sandėlių gaisrai. Pasekmės:.
konspektas (61 pus.)

Pagrindinės ekologinės problemos. Miestų problemos. Alternatyvūs energijos šaltiniai
Didėjant organinio kuro deginimo mastams ir į aplinką patenkant vis daugiau anglies dioksido bei kitų su žmogaus veikla susijusių šiltnamio reiškinį skatinančių dujų, klimatas Žemėje po truputį pradėjo šilti. Tam tikra prasme galima laikyti, kad antrinis šiltnamio reiškinį skatinančių dujų poveikis yra pasaulinio masto šiluminė (terminė) tarša, tačiau pasaulinio klimato atšilimo priežastys ir pasekmės yra jau kitas - atskiras - klausimas. Ekosistemoje mažėja augalų ir gyvūnų rūšių skaičius taip pat išnyksta atskiros jų populiacijos, tai sukelia miškų gaisrai, miško kirtimas ir kitos priežastys.
referatas (35 pus.)

Saugos konspektai
vaikus moterims, taip pat kuriems darbas draudžiamas pagal medicinines išvadas. Švenčių dienomis leidžiama dirbti tokius darbus, kurių sustabdyti negalima dėl gamybinio ir techninių sąlygų Išimtinais atvejais gali būti atliekamas viršvalandinis darbas (darbai užkertantys kelią nelaimėms pavojams, šalinant avarijų ir nelaimingų atsitikimų pasekmes, kai neatvyksta pamaininkas ir kt atvejais) Viršvalandiniai darbai kiekvienam darbuotojui neturi viršyti val/dienas iš eilės. Sprogstamosiomis medž gesinami dujų ir dujų-naftos atvirų fontanų gaisrai.
špera/ paruoštukė (6 pus.)

Administracinė teisė (3)
) dalyvavimas su valstybės tarnyba nesuderinamoje veikloje;. ) pareigų neatlikimas ar netinkamas atlikimas, sukėlęs sunkias pasekmes;. Kita ypatybė - jos naudojamos ypatingomis aplinkybėmis - stichinės nelaimės, gaisrai, epidemijos.
špera/ paruoštukė (49 pus.)

Kiti lankytojai ieško:


Puslapiai:   1  2  3

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.