Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " gyvenimo prasme" rezultatai: (894)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Gyvenimo prasmė. Kas padaro žmogų laimingą.
Koks yra pagrindinis mąstymo ir gyvenimo tikslas, paskirtis, pagrindas? Vis nauji akimirkos džiaugsmai ir pilnutinės laimės siekimas, nepastovūs ir dužlūs, ar patvarūs ir amžini dalykai? Tą vidinį gyvenimo turinį ir pamatą įprasta vadinti žmogaus gyvenimo prasme. Iškilus tokiems klausimams, savaime kyla ir kiti: o kas gi iš viso yra žmogus? Iš kur atsiranda visa tai, kas žmones daro žmonėmis? Ir kokia gi jų egzistavimo prasmė? Visa tai glaudžiai tarpusavyje susiję, nes, tik supratus, kas yra žmogus, galima sau ir kitiems paaiškinti, kodėl jis gyvena, kokia jo būties prasmė Atrodo, nieko sudėtinga čia nėra: siek laimės, laisvės, visų savo poreikių patenkinimo ir šitų tikslų vardan aktyviai
referatas (11 pus.)

Gyvenimo prasmė ir tikslas
LITERATŪRA Įvadas. Nuo senų laikų žmogų kamuoja amžinas esminis klausimas: "Koks gyvenimo tikslas?Kodėl žemiškasis gyvenimas nėra amžinas, kodėl jis artėja į mirtį? Ar mirtis tai mūsų gyvenimo tragiškumas, ar tai reiškia sielos nemirtingumą ir amžinybės būtinumą. Nemirtingumą pasiekia tik tie, kurie, praktikuodami antimaterialią veiklą pasiekia aukščiausiąją būtį, sugrįžta pas Dievą Žinoma, žmogus apdovanotas laisva valia, ir jeigu ją turėdamas jis nenori išsivaduoti iš materialaus pasaulio, tai gali pasidžiaugti gyvenimu aukščiausioje materialaus pasaulio planetoje, bei aplankyti planetas, kuriose viešpatauja materialia prasme tobulos būtybės, turinčios gebėjimą visiškai valdyti
referatas (8 pus.)

Žmogaus gyvenimo prasmė
Galima būtų pridurti, jog būtent gimimo ir mirties suvokimas atskleidžia pagrindinius gyvenimo klausimus, nes juk gimimas ir mirtis yra vienas kitam atvirkšti veiksmai: iš kur ateini, ten ir sugrįžti. O ar rimtai pagalvojus neatrodo, kad tai yra tiesa? Ar neatrodytų keista, jei mes čia gyventume be jokio pagrindo ir be jokio tikslo? Juk kur tik pažiūrėjus gamtoje viskas turi prasmę, o jei mes prasmės nematome, reiškia jos nežinome. Laiškai Lucilijui - Vilnius, Šteinpach, R. Kodėl gyvename po mirties ir kokia mūsų gyvenimo prasmė - Stuttgard, .
referatas (8 pus.)

Gyvenimo tikslas ir prasmė
Gyvenimo tikslas Gyvenimo filosofija Sielos atradimas, kaip gyvenimo tikslas Požiūris į gyvenimą, per apaštalo Petro asmenybę Atradęs tiesą atrasi net tik save Išvados Literatūros sąrašas Įvadas. Apie gyvenimo prasmę ir savo likimą susimąsto kiekvienas. Kas aš esu? Koks mano gyvenimo tikslas? Kokia gyvenimo prasmė? Ar gyvenimas vertas pastangų gyventi? Šiuos klausimus pažadina pati žmogaus esybė, ir bandymai juos ignoruoti nepadeda. Jeigu žmogaus gyvenimas turi prasmę kaip didesnės visumos dalis, kokią prasmę turi toji visuma? Atsakymas priklauso nuo to, ar egzistuoja dar platesnė visuma, kurios kontekste galima kalbėti apie jos prasmę.
referatas (12 pus.)

Psichologija egzaminas
amžiuje atsirado sąlygos psichologijai tapti mokslu PSICHOLOGIJOS ŠAKOS. Šiuolaikinė psichologija apima daugelį gyvenimo sričių. Tokios sąvokos kaip protas, sąmonę, pergyvenimai (emocijos) prarado bet kokia prasmę.
špera/ paruoštukė (2 pus.)

Ekonomikos koliokviumas
Makroek. Padeda suvokti, nuo ko priklauso šalies ekonominis augimas, ką reikia daryti, kad būtų pasiekti stabilūs gyvenimo lygio augimo tempai Ekonomimė teorija, ir ekonomikos tikrovė. ) visiško užimtumo užtikrinimas ta prasme, kad darbo vieta suteikiama kiekvienam norinčiam dirbti ) Ekonominis stabilumas ir augimas ) Aplinkos apsauga.
špera/ paruoštukė (2 pus.)

Bendravimo vieta ir reikšmė valdymo sistemoje
Todėl galima teigti, kad vadovu tampama tik išmokus bendrauti su pavaldiniais, priešingu atveju vadovas - tik varovas. Bendravimą galima suprasti ir plačiąja, ir siaurąja prasme. Kas jis, mes bandome pasakyti pagal išvaizdą, iš jos galima šiek tiek spręsti apie gyvenimo būdą, darbo pobūdį ir panašiai Pirmajam įspūdžiui įtakos turi daug veiksnių.
referatas (31 pus.)

Meilės esmė ir prasmė
. “Tas, kas nieko nieko nežino, nieko nemyli.” Meilė - pamatinis gyvenimo akmuo. Meilės esmė ir prasmė.
referatas (12 pus.)

Pokalbis, asmens psichologija
Norint Įsitikinti, ar tiriamasis kalba tiesà, ar stengiasi npagražintii atskiras vietas ir detales, nepakanka apsiriboti bendro pobūdžio atsakymais. Reikia papraðyti tiriamojo, kad jis pateigtų kuo daugiau faktų ið realaus gyvenimo ir papasakotų apie konkreèius savo poelgius. Juk kiekvienas žmogus laimę, gerumą ir kitas sąvokas paprastai supranta savaip, suteikia joms ypatingą prasmę.
referatas (16 pus.)

Bendravimas referatas
Asmuo, bendraujantis su kitu, siekdamas geriau suprasti pašnekovą ir svarstomą problemą, pats atsiveria, net ir rizikuodamas. Tik esant tokiam atsivėrimui, bendravimas turi prasmę Bendraujant gerai būtų prisiminti tris principus Pirmiausia - empatija - gebėjimas įsijausti į kito vidinį pasaulį, "pagyventi" jo emocijomis, pažvelgti jo akimis į aplinką ir į save. Manoma, kad moterų kūno kalba labiau išlavėjusi todėl, kad joms tenka didžiausias vaidmuo auginant vaikus, ypač pirmaisiais jų gyvenimo metais.
referatas (29 pus.)

Kiti lankytojai ieško:


Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56
  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75
  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.