Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " ilgalaikis turtas" rezultatai: (246)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Politologijos įvadas
Čia gi svarbu pažymėti, kad liberalizmas ypač intensyviai vystėsi Anglijoje. Ypatinga reikšmę formuluojant liberalizmo doktriną turėjo teisininko Jeremy Benthamo Fragmentas apie valdžia (Fragment on Government), kuriame išsakoma mintis, kad valdžios pagrindas yra ne susitarimas, o žmonių poreikiai, pirmiausia jų laimės siekimas, ekonomistų Adamo Smitho Tautų turtas (Wealth of nations), Davido Ricardo Politinės ekonomijos principas (Principles of Political Economy, ), suformulavusių principą laissez faire - valstybės nesikišimo į rinkos ekonomiką normą. Pirmiausia dėl šios priežasties autoritariniai režimai užleido vietą atstovaujamoms valdymo sistemoms kai kuriose Lotynų Amerikos šalyse,
konspektas (95 pus.)

Valdymo apskaita
TURINYS. TURINYS Įvadas ĮMONĖS VEIKLOS MODELIAVIMAS Įmonės apibūdinimas Vertės grandinė produktams Procesų modelis parduodamiems produktams Tiekėjai Pagrindiniai veiklų centrai Administraciniai veiklų centrai KAŠTŲ APSKAITOS SISTEMOS MODELIAVIMAS Kaštų objektai ir jų apskaitos tikslai Produktų tiesioginių (kintamų) kaštų struktūra Kaštų centrų hierarchinė schema Ilgalaikis turtas, jo vertė ir nusidėvėjimo apskaita veikų centruose Pastoviųjų (laikotarpio) kaštų struktūra kaštų centruose Veikų kaštų struktūra Veikų kaštų veiksniai. Veiklos biudžetų modeliavimas Produktų pardavimo programa ir kainodara Įmonės departamentų atskaitomybė ir pajėgumų
kursinis darbas (33 pus.)

Istorijos egzamino konspektai
karą su Egiptu pradeda Persija. Kserkso I valdymo laikotarpiu amatininkai išvaromi į Persiją, konfiskuojamas šventyklų turtas, vyksta sukilimai prieš persus; A.Makedoniečio užkariavimas-m.pr.Kr. Infliacija - ilgalaikis kapitalo įdėjimas į kokią nors ūkio šaką arba vertybių popierių pirkimas siekiant pelno ERA - nacionalistinė organizacija, susikūrusi m.
konspektas (88 pus.)

Inžinerinė ekonomika
Įmonių turtas skirstomas į:. investicijų dydį ir metines pajamas, kai projektas bus įgyvendintas ir pradės veikti Įmonei priimant kapitalo investicijų sprendimus, ypač jei jie susiję su paskolų ir obligacijų padengimu, būtina įvertinti ilgalaikes paskolas, privilegijuotąsias ir paprastąsias akcijas bei nepaskirstytą pelną KAPITALO FINANSAVIMO ŠALTINIAI. Įmonių finansavimo šaltiniai ir metodai: ilgalaikis ar trumpalaikis finansavimas, galimas dalies turto išsinuomavimas, kartais gali būti skirti asignavimai iš šalies Ilgalaikis finansavimas - terminuotos ilgalaikės paskolos, gaunamos iš banko arba draudimo kompanijų, garantuotos ir negarantuotos paskolos, vertybiniai popieriai,
konspektas (5 pus.)

Finansų valdymo strategija
. A. Ilgalaikis turtas , , I. FORMAVIMO SAVIKAINA II. NEMATERIALUS TURTAS III. ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS , , , III. Žemė III. Pastatai , -, III. Kitas ilgalaikis materialus turtas , , III. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai IV. ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS V. PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS , , -, B. Trumpalaikis turtas , , -, I. ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS , , I. Atsargos I. Žaliavos
kursinis darbas (27 pus.)

Investicijos
g-ba , Medienos ir medinių dirbinių g-ba , Kasybos pramonė ir karjerų eksploatavimas , Kitų nemetalinių mineralinių dirbinių gamyba , Nekilnojamasis turtas, nuoma ir komercinė veikla , Transporto priemonių g-ba , Guminių ir plastmasinių dirbinių g-ba , Viešbučiai ir restoranai , Statyba , Baldų g-ba , Drabužiai, kailiai ir jų dažymas , Transportas ir sandėliavimas , Pagrindinių metalų ir metalo dirbinių gamyba , Poilsis, pramogos, kultūra, sportas , Sveikata ir socialinis darbas , Celiuliozės, popieriaus , Kokso, valytos naftos produktų , Žemės ūkis, medžioklė , Mašinų ir įreng g-ba , Leidyba, spausdinimas , Kitos , Cheminių preparatų, produktų ir dirbtinio pluošto ,
kursinis darbas (21 pus.)

Konstitucinė teisė (1)
IV.Kaip sutartines funkcijas sav.gali atlikti kitas įstatyme numatytas valstybės funkcijas pagal su valstybės inst.ar įstaigomis sudarytas sutartis. Šių sutarčių sudarymui turi pritarti taryba.Sutartinės funkcijos paprastai yra trumpalaikės ar sezoninio pobūdžio Savivaldybių ekonominės veiklos pagrindą sudaro sav.nuosavybė.Sav.sudaro ir tvirtina savo biudžetą, turi teisę nustatyti vietines rinkliavas, mokesčių bei rinkliavų lengvatas.Sav.turtas yra keturių rūšių.Tai:I.ilgalaikis materialusis:sav.pastatai ir statiniai, įrengimai ir kt.nekilnojamojo turto objektai; sav.nuosavybėn perduoti ne žemės ūkio paskirties žemės sklypai; vietinės reikšmės kilnojamosios ir nekilnojamosios kultūros
konspektas (85 pus.)

Restorano marketingo analizė
Tai reiškia, kad visi ūkiniai faktai gali pakeisti arba tik turto struktūrą, arba turto ir nuosavybės apimtį (balanso sumą), arba tik nuosavybės struktūrą Restorane "Seni vartai" buhalterinė apskaita vykdoma kompiuteriu. Naudojama kompiuterinė programa - "Pragma " Analizuojamo restorano ilgalaikis turtas yra:. Įrengimai;.
kursinis darbas (22 pus.)

Skalbyklos verslo planas
Iš jų tūkstančiai litų yra nuosavos lėšos, būtinos personalinei įmonei, tačiau reikalingas ir ilgalaikis banko kreditas tūkstančiams litų. Turtas Suma, tūkst. Nuosavybė ir Suma, tūkst. Lt. įsipareigojimai Ilgalaikis turtas: Kapitalas: pastatai įstatinis įrengimai nepaskirst.
kursinis darbas (9 pus.)

Ekonominės srovės
A. Smitas pirmasis sujungė visas savo laiko ekonomines žinias į visumą - teorinę sistemą, kurią išdėstė veikale "Tautų turtas". Šios idėjos rėmėsi nerealiomis prielaidomis, kad kiekvienas ilgalaikis pusiausvyros tarp pasiūlos ir paklausos pažeidimas yra negalimas, kad gaivališkas laisvosios konkurencijos mechanizmas pats likviduoja visus ekonominius prieštaravimus bei sunkumus, sudaro sąlygas visiškam materialinių ir darbo išteklių panaudojimui.
referatas (28 pus.)

Kiti lankytojai ieško:
automatizavimas, patyčios, globalizacija, gelezinkeliai, pardavimu skatinimas, intelektas, draugyste, informacines sistemos, gamyba, darbo uzmokestis

Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.