Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " imones veiklos analize" rezultatai: (888)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Įmonės veiklos analizė (1)
Šią paslaugų įmonę aš pasirinkau dėl to, kad aerobika - viena iš šiuolaikinių ir moterims priimtinų, platų poveikio spektrą turinčių fizinio aktyvumo formų, taip pat, kad esu puikiai susipažinusi su jos veikla, teikiamomis paslaugomis, be to, čia aš sportuoju jau trečius metus Darbo objektas: kūno kultūros klubo "Mums gerai" veikla Darbo tikslas - remiantis paslaugų marketingo komplekso elementais, išskirtais lietuvių ir užsienio literatūroje išanalizuoti kūno kultūros klubo "Mums gerai" veiklą Darbo uždaviniai:. Apibrėžti, kas yra sporto paslauga Išnagrinėti KKK "Mums gerai" teikiamas paslaugas remiantis paslaugų marketingo komplekso elementais
kursinis darbas (12 pus.)

Gamybinės praktikos ataskaita. Įmonės veiklos analizė (1)
ĮMONĖS VEIKLOS ANALIZĖ. ĮMONĖS VEIKLOS ANALIZĖ. Įmonės veiklos analizė Įmonės valdymas Darbo santykiai Konkurencija . Įmonės ryšiai su išorinė aplinka Įmonės teisinė aplinka Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka .
kursinis darbas (10 pus.)

Įmonės veiklos analizė (2)
ĮVADAS NAMŲ ŪKIO "ARVILPA" CHARAKTERISTIKA NAMŪ ŪKIO "ARVILPA" IŠLAIDŲ IR PAJAMŲ ANALIZĖ Išlaidų struktūros įvertinimas - metais Pajamų struktūros įvertinimas NAMŪ ŪKIO "ARVILPA" TURTO ANALIZĖ NAMŲ ŪKIO "ARVILPA" SKOLŲ ANALIZĖ IŠVADOS LITERATŪRA ĮVADAS. Pirmaisiais veiklos metais atlyginimai tiek iš pirmosios, tiek iš antrosios įmonės buvo vienodi, o paskutiniaisiais veiklos metais atlyginimai iš antrosios įmonės buvo šiek tiek didesni (žr. Finansinis turtas metai metai metai metai metai Banko sąskaita Ilgalaikiai indėliai įmonės akcijos įmonės akcijos įmonės akcijos įmonės akcijos Viso
kursinis darbas (27 pus.)

Įmonės marketingo veiklos analizė
TURINYS. ĮVADAS AB "UMEGA" VEIKLOS APIBŪDINIMAS AB "UMEGA" MAKRO IR MIKRO APLINKOS TYRIMAS AB "Umega" makroaplinkos tyrimas AB "Umega" mikroaplinkos tyrimas AB "UMEGA" SWOT ANALIZĖ RINKOS TYRIMAS Rinkos apibūdinimas, dydis, augimo tempai Įmonės prognozės Tikslinė rinka Vartotojų apklausa KONKURENTŲ ANALIZĖ AB "Umega" pagrindiniai konkurentai Konkurentų siūlomos prekės Konkurentų vartotojai Konkurentų privalumai ir trūkumai lyginant su įmone AB"Umega" Sritys, keliančios daugiausia rūpesčių ĮMONĖS MARKETINGO KOMPLEKSO ELEMENTŲ ANALIZĖ Prekių asortimento formavimas
kursinis darbas (29 pus.)

Įmonės veiklos analizė: UAB "Langas"
UAB "LANGAS" TRUMPAS APIBŪDINIMAS DARBAS SU PERSONALU Personalo skyriaus analizė Darbuotojų sudėtis Darbuotojų kaita Darbuotojų pareigos, jų pareiginiai nuostatai Darbuotojų paieškos ir atrankos organizavimas Darbuotojų atestavimas Darbuotojų mokymas Personalo karjeros planavimas ORGANIZACIJOS KULTŪROS APIBŪDINIMAS IŠVADOS IR PASIŪLYMAI LITERATŪRA. . Įmonės "LANGAS" veiklos kryptį ir filosofiją apibūdina du pagrindiniai veiklos principai: patikimumas ir aukščiausia kokybė. Įmonės "Langai" darbuotojų pareigos ir teisės įpareigoja sąžiningai dirbti, laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus įmonės vadovybės nurodymus,
analizė (18 pus.)

Įmonės veiklos analizė: drabužių parduotuvių tinklas AB "Apranga"
Kaunas. TURINYS Įvadas Įmonės veiklos pristatymas Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė Horizontalioji analizė Vertikalioji analizė Santykinių rodiklių analizė pagal nagrinėjamas finansinės ir ūkinės veiklos analizės rodiklių grupes Mokumo rodikliai Pelningumo rodikliai Veiklos efektyvumo rodikliai Įmonės veiklos vertinimas išorinės aplinkos atžvilgiu SSGG analizė C analizė Įmonės rizikos įžvalga ir bankroto galimybės diagnostika (Altmano indeksas) Apibendrintas įmonės būklės vertinimas, veiklos tobulinimo galimybių išryškinimas bei pasiūlymų formavimas Naudota literatūra PRIEDAI . .
kursinis darbas (52 pus.)

Įmonės veiklos analizė: UAB "Biovela"
ĮVADAS. Įmonės "Biovela" verslo analizė Įmonės vystymąsis, jos gaminama produkcija, asortimentas Marketingo orientacija įmonėje Įmonę įtakojantys mikro ir makroaplinkos elementai Įmonės rinką Lietuvoje Stambiausios mėsos perdirbimo įmonės Lietuvoje Įmonių išdėstymas geografiniu principu Įmonių konkurenčių užimamos rinkos dalys Įmonės prekės vartotojų rinkoje segmentavimas Vartotojo elgesio faktoriai darantys įtaką produkcijos pirkimui Gaminamos produkcijos (prekės) apibūdinimas Kainų nustatymas, jų strategijos Gaminio pateikimo strategija Gaminių rėmimo strategija Rėmimo biudžeto sudarymo metodas Reklaminis pranešimas IŠVADOS
kursinis darbas (25 pus.)

Praktikos ataskaita: įmonės veiklos analizė
Organizacinė struktūra reiškia veiklų padalijimą, sugrupavimą tarp atskirų vadovų bei darbuotojų ir jų koordinavimo būdą Įmonės struktūros tikslas - nustatyti aiškią įmonės valdymo hierarchiją, kad būtų užtikrintas įmonės kokybės tikslų pasiekimas. Todėl labai svarbus yra firmos veiklos analizavimas, įvairių finansinių rezultatų vertinimas. Finansinė analizė gali padėti atrasti silpnąsias veiklos puses, pasirinkti tinkamą veiklos strategiją Įmonės finansinius rodiklius sudaro: turtas, paskolos, pajamos, veiklos išlaidos, grynasis pelnas, kapitalas.
ataskaita (13 pus.)

Įmonės "Detalių pasaulis" ūkinės veiklos analizė
pr. III kurso ištęstinių st stud Klaipėda, TURINYS ĮVADAS ĮMONIŲ ŪKINĖS VEIKLOS TEORINĖ ANALIZĖ Įmonės ūkinės veiklos analizės objektas, uždaviniai ir metodas Ūkinės veiklos analizės būdai Ūkinės veiklos analizės šaltiniai ĮMONĖS "DETALIŲ PASAULIS‘‘ ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ. Gamybos plano įvykdymo analizė Tiesioginių ir netiesioginių gamybos išlaidų analizė Įmonės pelno (nuotolio) analizė IŠVADOS. Įmonių darbe daug trūkumų pasitaiko dėl to, kad dalis vadovaujančių darbuotojų nuodugniai neanalizuoja ūkinės finansinės įmonės veiklos rezultatų, taiko ydingą praktiką ir veiklos planą vykdo bet kuria kaina, neatsižvelgdami į darbo ir materialinius išteklių sąnaudas Darbo objektas - Įmonės
kursinis darbas (26 pus.)

X įmonės trumpa veiklos analizė
Babrauskienės įmonės misija - siekiama įmonės veiklą orentuoti į klientą ir jo poreikių tenkinimą. Babrauskienės įmonės misija - siekiama įmonės veiklą orentuoti į klientą ir jo poreikių tenkinimą. SWOT analizė. Didelės reklamos išlaidos. Organizacijos kultūros analizė Įmonėje sukurtos palankios darbo salygos Tarp įmonės darbuyotojų geri santykiai. Nevisiškai iki galo aprūpinti darbuotojai darbo įrankiais. Finansiniu aspektu Įmonė finansiškai stabili.
kursinis darbas (5 pus.)

Kiti lankytojai ieško:


Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56
  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75
  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.