Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " lizingo sutartis" rezultatai: (81)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Vadybos paruoštukė
Įrengimų serviso įdiegimas turi tokius privalumus: ) didėja specializacija, o tai atpigina patarnavimų kainą , ) galima taikyti pažangias remonto formas, ) užtikrina grižtamąjį ryšį su vartotoju: ištiriama rinka, nuolat žinomi poreikiai, išryškėja defektai. Jei įrengimai brangūs - jie neparduodami, o tik nuomojami (lizingo sąlygomis). Medžiagų ūkis gali būti organizuojamas: ) funkcinis (užtikrinamas nustatant poreikį, sudarant sutartis, terminus ir kitas funkcijas), ) objektinis (įgyvendinamas išskiriant gaunamus objektus).
špera/ paruoštukė (3 pus.)

Finansų valdymo strategija
Pastatų įsigijimą ir pritaikymą, transporto priemonių, įrangos ir kito materialaus turto įsigijimą reikėtų finansuoti iš ilgalaikio finansavimo šaltinių, o apyvartinį kapitalą ir PVM (jeigu įmonė yra PVM mokėtoja) galima finansuoti iš trumpalaikio finansavimo šaltinių. Finansavimo pritraukimo galimybių analizė - pirmiausia įvertinamas įmonės balansas, apskaičiuojami paskutinio balanso rodikliai: likvidumo koeficientas (trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų santykis), greitojo likvidumo koeficientas (trumpalaikio turto atėmus atsargas ir nebaigtas vykdyti sutartis bei trumpalaikių įsipareigojimų santykis), nuosavo kapitalo ir turto santykis (akcininkų nuosavybės ir viso turto
kursinis darbas (27 pus.)

Vilniaus banko klientų aptarnavimas
m. įsteigti du banko padaliniai, teikiantys naujas paslaugas Lietuvoje: Finansų maklerio departamentas ir Lizingo kompanija. kovą pasirašyta strateginio bendradarbiavimo sutartis tarp trijų Baltijos šalių bankų: Eesti Uhispank, Latvijas Unibanka ir Vilniaus banko.
referatas (21 pus.)

Užsienio investicijos Lietuvoje
) sukurdami, įsigydami ilgalaikį turtą arba didindami jo vertę;. ) skolindami lėšas ar kitą turtą ūkio subjektams, kuriuose investuotojui priklauso kapitalo dalis, suteikianti jam galimybę kontroliuoti arba daryti nemažą įtaką ūkio subjektui;.) vykdydami koncesijų bei išperkamosios nuomos (lizingo) sutartis Investuotojų teisės. Lietuvos ir užsienio investuotojams pagal šį ir kitus įstatymus užtikrinamos vienodos veiklos sąlygos.
referatas (25 pus.)

Lizingas
Sudaręs su lizingo gavėju lizingo sutartį, lizingo davėjas perka įrengimą, mašinas, kitą nekilnojamąjį turtą ir išnuomoja lizingo gavėjui už tam tikrą mokėjimų sumą, kurią šis moka per visą sutarties laiką Ekonominiu požiūriu lizingas - tai ilgalaikis prekinės formos kreditas, kai išnuomotos priemonės savininkas už suteiktą daiktinę paskolą gauna palūkanas Lizingas paplitęs išsivysčiusiose Vakarų šalyse ir yra vienas iš labiausiai paplitusių mechanizmų, naudojamų šalies finansų rinkoje, nes suteikia naujų galimybių ir privalumų tiek lizingo davėjui, tiek lizingo gavėjui Lizingo objektas ir subjektas. Klasikiniam lizingui būdinga trišalė sutartis, t.y. nuomininkas moka lizingo
referatas (22 pus.)

Hansa bankas finansinės būklės analizė
metų pabaigoje internetinės bankininkystės klientai jau turėjo galimybę sudaryti pensijų kaupimo sutartis per hanza.net. Paskolų ir BVP santykis padidėjo procentiniais punktais iki , procentų. Tačiau reikia pažymėti, kad lizingas tapo rimta alternatyva tradicinėms bankų paskoloms, kadangi jau antri metai lizingo kompanijų lizingo portfelio padidėjimas sudarė daugiau kaip procentų bankų paskolų portfelio prieaugio, o lizingo portfelis m.
kursinis darbas (92 pus.)

Pajamų auditas
) gaunant statybų veiklos pajamas, atskaitymai į Programos finansavimo sąskaitą mokami nuo pajamų, gautų už pačių juridinių asmenų atliktus statybos ir montavimo darbus - patikrinama: Ar teisingai registruojamos pajamos? Ar teisingai išrašomos sąskaitos faktūros? Ar teisingi statybos ir montavimo darbų dokumentai? Ar tokie iš viso yra?. ) gaunant tarpininkavimo veiklos pajamas, atskaitymai į Programos finansavimo sąskaitą mokami nuo pagal sutartį apskaičiuoto ir (arba) apskaitos dokumente nustatyto atlyginimo - auditorius privalo patikrinti: Ar sutartis yra galiojanti? Ar apskaitos dokumentas yra surašymas pagal įstatymų reglamentuojamus reikalavimus? Ar pajamos buvo užregistruotos
kursinis darbas (12 pus.)

Pervežimo paslaugų vertinimas
Priklausomai nuo aplinkybių, ekspeditorius gali be perspėjimo perduoti, nukenksminti arba sunaikinti krovinį, kuris gali tapti beverčiu arba jo vertė sumažėjo, arba jei jis sukelia neišvengiamą pavojų. Ekspeditorius privalo informuoti užsakovą ir pasitarti su juo dėl žingsnių, kurių reikėtų imtis, kad būtų garantuotos užsakovo teisės gauti kompensaciją, iš tos šalies dėl kurios veiksmų padaryti nuostoliai arba kuri yra už tai atsakinga, ir jei iš jo tai pareikalauta, privalo padėti užsakovui palaikyti ryšius su trečiąja šalimi Krovinių ekspedijavimo sutartimi ekspeditorius įsipareigoja už atlyginimą užsakovo vardu ir sąskaita vykdyti krovinių vežimą ar ekspedijavimą arba organizuoti jų
diplominis darbas (67 pus.)

Hipoteka dabarties problemos
Pastaruoju metu Lietuvoje sėkmingai plėtojantis finansų rinkai, bankininkystei, pamažu kuriantis Europoje paplitusiems hipotekos bankams, dėl privatizavimo ir rinkos konsolidacijos jungiantis atskiriems bankams ir lizingo bendrovėms, vis aktualiau tampa perleisti reikalavimus pagal pinigines prievoles, kurių vykdymas užtikrintas hipoteka. Pakeitimas turėjo būti įformintas kaip atskiras lakšto priedas, pasirašytas visų sandorio šalių ( ir skolininko) , patvirtintas notaro, susiūtas kartu su lakštu ir laikomas neatskiriama lakšto dalimi( apie tai pažymint lakšto pakeitimo punkte " Pastabos") Hipotekos reikalavimo perleidimo forma. Pagal Civilinio kodekso straipsnį,
diplominis darbas (43 pus.)

Tarptautinių investicijų reikšmė ir tendencijos pasaulio ekonomikoje
Remiantis protekcionizmu iš vienos pusės, liberalizavimu iš kitos, buvo daromi žingsniai sukurti vieningą vidaus rinką, tokią kaip Europos Sąjunga, Kanados-JAV laisvos prekybos sutartis bei Kinijos Liaudies Respublika. Skolinant lėšas ar kitą turtą ūkio subjektams;. Vykdant koncesijų bei išperkamosios nuomos (lizingo) sutartis.
kursinis darbas (36 pus.)

Kiti lankytojai ieško:


Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.