Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " mokesčiai" rezultatai: (514)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Mokesčiai ir jų rūšys
Šiuo atveju ryšys tarp mokėtojo (vartotojo) ir valstybės reiškiasi per apmokestinimo objektą Pagal tai, kas ima ir tvarko mokesčius, yra:. Valstybiniai mokesčiai, kuriuos ima centrinė valdžia, remdamasi šalies įstatymais, ir nukreipia į valstybės biudžetą (pajamų, pelno, muitų mokesčiai) Vietiniai mokesčiai, kuriuos ima vietos valdymo organai atitinkamoje teritorijoje ir skiria į vietos biudžetus Proporciniai, progresiniai ir regresiniai mokesčiai. Esant proporciniam mokesčiui žmonės moka pagal tą patį tarifą.
referatas (17 pus.)

Žyminis ir konsulinis mokesčiai
k. Ban studentė Žyminis ir konsulinis mokesčiai. Užduotys.
namų darbas (9 pus.)

Mokesčiai Lietuvoje
.  Visi mokesčiai įgyvendinami pagal tam tikrą apmokestinimo instrumentarijų, kuris apima mokesčio elementus (subjektą, objektą, šaltinį, apmokestinimo vienetą, lengvatas, mokesčio sumą), mokesčio ėmimo būdą bei nustatymo metodą. Vėliau bus aptarta atskirai kiekvieno mokesčio apmokestinimo instrumentarijus.
kursinis darbas (12 pus.)

Verslas ir mokesčiai. UAB ,,Aringa"
TURINYS. SANTRAUKA ĮVADAS MOKESČIŲ ESMĖ Fizinių ir juridinių asmenų mokami mokesčiai Lietuvoje Lietuvos mokesčių sistemą sudarantys mokesčiai VERSLO PLĖTRAI PALANKESNĖS MOKESČIŲ POLITIKOS FORMAVIMO EKONOMINĖS - SOCIALINĖS PRIELAIDOS Mokesčių neigiamo poveikio verslo plėtrai problema Dideli mokesčiai - grėsmė verslo plėtrai VERSLINIKŲ POŽIŪRIS Į MOKESČIUS IR PADARINIŲ VERTINIMAS Tiesioginių ir netiesioginių mokesčių santykis UAB "AIRINGA" VEIKLOS PRISTATYMAS UAB "AIRINGA" MOKAMŲ MOKESČIŲ LYGIO ĮVERTINIMAS Pelno mokestis Įmokos į garantinį fondą Valstybinis socialinis mokestis Gyventojų pajamų mokestis Pridėtinės vertės mokestis Nekilnojamo turto mokestis
kursinis darbas (24 pus.)

LR mokesčiai
Vietinės rinkliavos dydis nustatomas litais be centų vietinės rinkliavos nuostatuose. Kai kuriais atvejais Savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali vietinės rinkliavos dydį kartą per metus indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą Šis mokestis (mokesčiai) pakeitė iki tol galiojusius žyminius mokesčius (žyminiai mokesčiai dabar taikomi tik teikiant pareiškimus ir prašymus teismams ir pan.). Valstybės rinkliava priimama kaip savaime suprantamas dalykas ir tik retkarčiais išreiškiamas nepasitenkinimas jų dydžiu ar atskiru taikymu, nors iš pradžių kai kurios vietos savivaldos institucijos (rajonų tarybos) bandė juo naudotis norėdamos papildyti savivaldybių biudžetus.
referatas (12 pus.)

Mokesčiai. Mokesčių teisė
Pgl LT sistemą, turėtų priklausyti naftos mokestis, mokestis už valstybinius gamtos išteklius, už aplinkos teršimą, visos rinkliavos Pagal apmokestinimo būdą:. )tiesioginiai mokesčiai - tai tie mokesčiai, kuriuos moka betarpiškai asmenys, kurie gauna pajamas ar pelną, ar kurie turi atitinkamą turtą;. )netiesioginiai mokesčiai - būdinga tai, kad netiesioginio mokesčio suma įskaitoma į prekės ar paslaugos kainą ir tokius mokesčius sumoka prekių vartotojai, o prekių gamintojai perveda surinktas lėšas į biudžetą.
konspektas (17 pus.)

ADMINISTRACINĖS TEISĖS ESMĖ
) Valstybės;. ) Savivaldybės Europos vietos savivaldos chartija Vietos savivalda irgi vykdo viešojo valdymo f-jas (rinkliavos, mokesčiai, lengvatos). Administracinės teisės samprata.
konspektas (32 pus.)

Ekonomikos koliokviumas
QS=f(PA, PB"PZ, PK, PL, K, L, N). A-prekės pasiūlos kiekis, PA - prekės kaina, PBPZ -kitų prekių kainos, PK, PL - gamybos veiksnių kainos, K -naudojama technologija , L - mokesčiai ir dotacijos, valstybinis reguliavimas, N - gamtinės sąlygos Pasiūlos dėsnis - teigia kad kai prekės kaina didėja esant kitoms vienodoms sąlygoms, pasiūlos kaina didėja, o kai kaina mažėja, pasiūlos kiekis mažėja Pasiūlos kreivė - grafinis ryšio tarp prekės kainos ir pasiūlos kiekio per tam tikrą laikotarpį vaizdas. Ekonominė politka ir pagrindiniai jos uždaviniai Ekonominės teorijos buvo kuriamos ieškant atsakymų į ūkinės politikos kausimus, tų teorijų yra labai daug ir įvairių, jos iš esmės yra įrankis
špera/ paruoštukė (2 pus.)

Vadybos paruoštukė
Tai valstybės sudaryta sistema, pagal kurią turi mokėti juridinis arba fizinis asmuo Apmokestinimo principas - tai skirtingų apmokestinimo metodų panaudojimo loginis pagrindas. Mokesčių politika labai susijusi su valstybės biudžetine ir socialine politika, todėl rengiant mokesčių sistemą, reikia atsižvelgti į: ) neutralumą ( mokesčių neutralumas - situacija, kai mokesčiai neveikia santykinių kainų ir todėl kuo mažiau trikdo rinkos jėgas), ) neutralumo ignoravimas (tikslingas poveikis, siekiant tam tikrų socialinių tikslų, kai mokesčiai užkerta kelią mokesčių požiūriu nepageidaujamiems veiksniams, ) teisingumas (dauguma sutinka dėl mokesčių, tačiau kokio dydžio jie turi būti? Kas turi
špera/ paruoštukė (3 pus.)

Vadybos paruoštukė
AUD turi būti ne tik teisingas ir reikšmingas, nes darbuotojams lanbai svarbu palyginti tai ką jie gavo už savo darbą ir tai ką jie tikėjosi už jį gauti. Darbuotojai visuomet stengiasi, kai žino, kad už jo pastangas bus atlyginta, todėl atlyginimas už darbą organizacijoje turi būti aiškiai ir suprantamai parodytas darbinio aktyvumo atlyginimo mechanizmas Darbo mokesčiai - tai piniginė forma išreikštas pajamų šaltinisč tai išmokos darbuotojams už jų darbo jėgos kaip gamybos veiksnio panaudojimą Wages - darbo užmokestis. Salary - alga.
špera/ paruoštukė (3 pus.)

Kiti lankytojai ieško:


Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.