Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " organizavimas" rezultatai: (789)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Įmonės kainodaros strategijos formulavimas
Toms firmoms, kur kainodara smarkiai veikia realizaciją, kainų politika būtina tiek pat kiek reklama, naujos produkcijos kūrimas, paskirstymas ir kitos rinkos politikos rūšys. Rengiant kainų politiką, vienodai svarbūs tiek vidiniai veiksniai, kuriuos gali sureguliuoti pati firma (savos gamybos bendrosios politikos tikslai, kainų nustatymo firmoje organizavimas, išleidžiamų prekių charakteristikos, gamybos kaštai ir t.t.), tiek ir išoriniai (prekių paklausa, konkurencija, preekių diferencijavimo mastas ir t.t.) Kiekviena kainų politika yra dviejų etepų. Pirmasis - tai užsibrėžto tikslo (arba kelių) pasirinkimas, antrasis - kainos nustatymas arba jos suderinimas su pirkėju, t.y.
referatas (15 pus.)

Chemiškai pavojingų objektų avarijos
Saugaus darbo zonų nustatymas likviduojant avarijos pasekmes pavojingame objekte. Avarijų chemiškai pavojinguose objektuose priežasčių likvidavimo pagrindas yra darbuotoju ir gyventojų pakliuvusiu į užterštas tokiu avarijų metų pavojingomis cheminėmis medžiagomis teritorijas, apsauga ir gelbėjimo pajėgu likviduojančiu šias avarijas saugaus darbo organizavimas. Saugaus darbo zonų likviduojant chemines avarijas nustatymo metodika taikoma: pramonės avarijoms, avarijoms transporte, buityje likviduoti, kai kilo pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai.
referatas (12 pus.)

Argyrio mokslinės idėjos ir jų taikymas šiuolaikinėse organizacijose
užduočių tarpusavio sąryšį ir priklausomybę. Geriausias to pavyzdys - darbo organizavimas Fordo automobilių gamyklose. Darbininkai suprato, kad, norint gauti didesnį atlyginimą, reikia susitaikyti su tam tikrais apribojimais - darbo monotonija ir sparčiu tempu.
referatas (21 pus.)

Socialogijos konspektai
* Stebėjimas turi konkretų tikslą, atliekamas pagal iš anksto parengtą planą. Jo rezultatai tam tikru būdu fiksuojami * Stebėjimas dažniausia derinamas su kitais tyrimo metodais: anketine apklausa, testavimu ir pan * Stebėjimo plane numatoma: stebėjimo objektas (respondentų grupė, aplinka, kurioje vyksta jų veikla) ir dalykas (kalbinis ir nekalbinis, tarpusavio santykių raiška ir kt.) bendravimas, tikslas ir uždaviniai, duomenų registravimo forma (dienoraščiai, protokolai, stebėjimo kortelės) ir kt * Stebėjimo duomenų palyginimas su kitais metodais surinkta medžiaga, pakartotinių stebėjimų organizavimas, siekiant patikslinti anksčiau gautus duomenis. * Stebėjimas gali būti atviras
konspektas (16 pus.)

Automobilių techninės stoties projektavimas
Bare aptarnaujamų automobilių skaičius Metinė savitarnos darbų apimtis Darbininkų skaičiaus skaičiavimas Darbininkų skaičiaus paskirstymas. pagal darbų rūšis Automobilių vietų skaičiavimas Pagalbinių patalpų plotų skaičiavimas Pagrindiniai baro rodikliai Organizacinė dalis Technologinio proceso schema Serviso valdymas . Darbo organizavimas Automobilių remonto paslaugų teikimo tvarka DARBUOTOJŲ SAUGA Reikalavimai darbo vietoms Priešgaisrinė sauga IŠVADOS NAUDOTA LITERATŪRA PRIEDAI ĮVADAS. Dėl Lietuvoje spartaus automobilių augimo atsiranda naujo galimybės kurti naujas automobilių priežiūros stotis ir tobulinti senąsias automobilių techninės priežiūros stotis.
kursinis darbas (25 pus.)

Automobilių autoserviso projektavimas
TURINYS. ĮVADAS INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA ANALITINĖ DALIS Automobilių serviso teikiamų paslaugų analizė Rinkos analizė TECHNOLOGINĖ DALIS Pradiniai duomenys Metinė darbų apimtis Darbininkų kiekio skaičiavimas Darbo vietų skaičiavimas Technologinių įrenginių parinkimas Vieno servise naudojamo technologinio įrenginio išsamus aprašymas Patalpų plotų skaičiavimas ORGANIZACINĖ DALIS Automobilių serviso struktūra ir valdymas Darbo vietų organizavimas automobilių servise DARBŲ SAUGA IŠVADOS LITERATŪRA PRIEDAI ĮVADAS. Žmogus, atidžiai stebėdamas įvairiausius fizikinius reiškinius, kūrė vis sudėtingesnius mechanizmus.
kursinis darbas (22 pus.)

Nuostatų formavimas ir jų įtaka neįgaliųjų integravimuisi į visuomenę socialinio darbo aspektu
Respondentų nuomonė apie tai, kas stabdo pilnavertį gyvenimą, esant negaliai. Kad integruotis į visuomenę neįgaliesiems padėtų lygios teisės su sveikaisiais, mano K respondentų, kitiems respondentams ( ) padėtų pritaikyta aplinka, ) - švietimas, - laisvalaikio organizavimas, - dalyvavimas kartu su sveikaisiais, priimant įvairius sprendimus. Rezultatai pateikiamii paveiksle.
diplominis darbas (73 pus.)

Socialinių pedagogų bendradarbiavimas su rizikos šeimomis, mažinant vaikų nusikalstamumą
Tyrimas išryškino, kad jaunuoliams, vykdantiems nusikalstamas veikas, tikslinga teikti pagalbą: materialinę, socialinę, psichologinę, sveikatos apsaugos, teisinę, užimtumo organizavimo. Tyrimu nustatyta, kad paauglių netinkamą elgesį determinuoja šie faktoriai: draugų daromas poveikis, pinigų stoka, blogi santykiai šeimoje, užimtumo stoka, noras lyderiauti, žiniasklaidos įtaka bei žalingi įpročiai Visapusiškas (materialinės, socialinės, psichologinės, sveikatos apsaugos, teisinės, užimtumo organizavimo) pagalbos teikimas yra reikšmingas tiek jaunuoliams, vykdantiems nusikalstamas veikas, tiek jų šeimoms Tyrimu nustatyta, kad pagalbos (materialinės, socialinės, psichologinės, sveikatos
diplominis darbas (87 pus.)

Kiaulių reprodukcinio ciklo ypatumai ir būdingi sutrikimai
Kiaulių bandos reprodukcija. Kiaulių bandos reprodukcijos organizavimas Paršavedžių reprodukcinių funkcijų fiziologija Kiauliu lytinį ciklą veikiantys faktoriai ir jų įtaka sveikatingumui Literatūros sąrašas Kiaulių bandos reprodukcija. Reprodukcija arba veisimasis yra biologinis procesas, užtikrinantis gyvūnų rūšies tęstinumą, tėvų ir protėvių atkartojimą.
referatas (10 pus.)

Konsultavimo teorija
* Žiniasklaidos priemonių teikiamos informacijos analizė. KONSULTANTŲ DARBO ORGANIZAVIMAS. ORGANIZAVIMO SAMPRATA.
konspektas (31 pus.)

Kiti lankytojai ieško:
tolerancija, vedinimas, ataskaitos, fotografija, celiulitas, ikimokyklinis ugdymas, klimato kaita įtakojantys veiksniai, spss, baltymai, seneka

Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56
  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75
  76  77  78  79

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.