Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " paslaugu marketingo komplekso elementu analize" rezultatai: (89)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

X įmonės marketingo kompleksų analizė
Literatūros (antrinių duomenų) analizė Situacinė analizė. Paslaugų marketingo kompleksas Paslaugų marketingo tyrimo teorija Paslaugų marketingo mastas ir reikšmė Paslaugų marketingo tyrimo procesas PRAKTINĖ DALIS UAB X pristatymas Įmonės istorija Teikiamos paslaugos Organizacinė struktūra Misija ir tikslai Rinkos apžvalga Įmonės teisinė aplinka Tiekėjai Rėmimo politika SWOT analizė . Patarti ir padėti kontroliuoti bei valdyti paslaugų marketingo veiklą Palyginti sudėtingame paslaugų marketingo valdymo procese marketingo tyrimai yra marketingo informacijos sistemos sudedamoji dalis Paslaugų marketingo mastas ir reikšmė.
kursinis darbas (38 pus.)

RĖMIMO POLITIKA PREKYBOS CENTRE RIMI HYPERMARKET
Reklama - per tam tikras jos perdavimo priemones skleidžia įmonės pageidaujamą informaciją, kuri skatina prekių bei paslaugų pardavimą. Marketingo tyrimai - tai informacijos ir duomenų, kurie reikalingi priimant marketingo sprendimus, rinkimas, apdorojimas bei analizė Marketingo duomenys - tai specialiai marketingo problemai spręsti renkami duomenys. ĮVADAS RĖMIMO POLITIKA IR JOS FUNKCIJOS Komunikacinis procesas ir rėmimo politika Reklamos reikšmė ir ypatumai Pardavimo skatinimas Asmeninio pardavimo reikšme Ryšiai su visuomene Įmonės rėmimo politikos tyrimas RĖMIMO POLITIKA PREKYBOS CENTRE "HYPERMARKET" Prekybos centro pristatymas Reklamos efektyvumo tyrimas
diplominis darbas (38 pus.)

Verslo ekonomika (1)
Dabartiniu metu žinios ir informacija tampa vienu iš svarbiausių verslo elementų. Marketingo planavimą sudaro padėties analizė, prognozavimas, strateginių ir taktinių uždavinių sprendimas ir kitos funkcijos. Jis dažniausiai apima pardavimo metu ir po jo paslaugų teikimo organizavimą, garantinio ir po garantinio techninio aptarnavimo bei įvairių kitokių aptarnavimo įpareigojimų vykdymą.
konspektas (18 pus.)

Viešbučio marketingo tyrimas
Tai objektas, apie kurį reikia sistemingai surinkti duomenis, surašyti, analizuoti ir pateikti išvadas ir pasiūlymus problemai spręsti atlikus marketingo tyrimą Darbo tikslas - įvertinti įmonės marketingo kompleksą, susipažinti ir aprašyti maketingo padalinį įmonėje, atlikti rinkos tyrimą ir įvertinimą, parengti tyrimo ataskaitą ir įmonės marketingo planą Pagrindinis darbo uždavinys yra atsakyti į iškeltą marketingo tyrimo problemos klausimą: kodėl pastaruoju metu viešbučio "Auksinės kopos" klientų apyvarta daugiausia formuojasi iš nuolatinių pirkėjų - klientų, o naujų beveik nėra? Ir atsakyti į antrą svarbų klausimą: kokias parinkti tinkamas priemones įmonės žinomumui
kursinis darbas (39 pus.)

Marketingo pradmenys
Siekimas gauti naudų mainais patenkinant kilo subjekto poreikius - toks būtų bene trumpiausias marketingo apibūdinimas Marketingas yra suprantamas ir kaip prekių, paslaugų ir idėjų mainų. Tačiau tai yra tik sudėtinė marketingo komplekso dalis, ir ji turi būti derinama su kitomis Rėmimas - komunikacinė marketingo dalis, kurią sudaro keturi pagrindiniai poveikio būdai: reklama, pardavimo skatinimas, populiarinimas, pardavimas Reklama suprantama kaip aiškiai įvardyto užsakovo neasmeninis pardavimą skatinančios mokamos informacijos apie prekes, paslaugas arba idėjas perdavimas Pardavimo skatinimas - trumpalaikiai prekių pardavimą ar paslaugų teikimą skatinantys veiksmai ir metodai
konspektas (16 pus.)

Pardavimai
Konkurentai toje pačioje gamybos sferoje - rinka netenka patrauklumo, kai yra daug agresyvių ir sparčiai stiprėjančių konkurentų Penkių Porterio jėgų analizė padeda priimti sprendimus dėl investicijų, įvertinti riziką, jos plėtros galimybes Lyginamoji analizė. Pagrindinės sąvokos Marketingas, kaip įmonės vadybos funkcija Kas yra marketingas Marketingo kompleksas ir jo elementai Marketingo kompleksas Prekė Kaina Rėmimas Paskirstymas Žmonės Procesai Marketingo ir pardavimų ryšiai Užduočių skirstymas marketingui ir pardavimams Pagrindiniai marketingo uždaviniai Marketingo tyrimų tikslai Prekės plėtros būtinumo nustatymas Pirkimų ir pardavimų sąlygos Skirstymo
konspektas (99 pus.)

Marketingo pagrindai
PASLAUGŲ;. PAGRINDINIS VISŲ MARKETINGO KOMPLEKSO ELEMENTŲ BRUOŽAS- PRIKLAUSYMAS FIRMOS KOMPETENCIJAI. Tačiau tokia detali analizė reikalauja daug darbo sąnaudų ir jos negalima atlikti greitai ANALIZĖ TURI DUOTI REALIZAVIMO VAIZDĄ KIEKYBINIAIS RODIKLIAIS IR IŠ TO PLAUKIANČIOMIS IŠVADOMIS REZULTATAI SKIRSTOMI Į DVI GRUPES:.
konspektas (147 pus.)

PASLAUGŲ MARKETINGO KOMUNIKACIJOS PRAKTIKOS ANALIZĖ VIEŠBUTYJE
Paslaugų marketingo komunikacijos komplekso elementų išsamesnis apibūdinimas atskleidžia jų struktūros savitumą, lyginant su tradicinio marketingo komunikacijos komplekso struktūra Analizuojamo viešbučio "Linėja" (Taikos g. ĮVADAS SITUACIJOS ANALIZĖ PASLAUGŲ MARKETINGO KOMUNIKACIJOS PRAKTIKOS ANALIZĖ VIEŠBUTYJE "LINEJA" Nagrinėjamos įmonės tikslinė orientacija Vartotojų analizė PASLAUGOS DIFERENCIACIJA IR KOMUNIKACINIS PROCESAS VIEŠBUČIO "LINĖJA" STRATEGINĖ POZICIJA RINKOJE Alternatyvios rinkodaros komunikacijos strategijos Komunikavimo strategija PROJEKTINIAI SPRENDIMAI VIEŠBUČIO PASLAUGŲ PRAKTINĖ ANALIZĖ Nagrinėjamos įmonės tikslinė
diplominis darbas (72 pus.)

DARBUOTOJŲ MOKYMO IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMO ĮTAKA KARJERAI TEORINIU ASPEKTU
Desslerio, darbuotojų elgesys ypač svarbus paslaugų sferoje. Viešbučio vadovui tiesiogiai pavaldūs visi darbuotojai, taip pat visi darbuotojai privalo vykdyti vyriausiojo finansininko, pardavimų ir marketingo skyriaus vadovų, rezervacijų vadovo, maitinimo padalinio vadovo nurodymus Viešbutyje yra šie padaliniai: administracija (vadovas, ofiso administratorė, finansų skyrius, pardavimų ir marketingo skyrius, IT vadybininkas, rezervacijų skyrius), viešbučio padalinys (vadovas, vyr.administratorius, administratoriai, portjė, ūkvedys, ekonomas), maitinimo padalinys (vadovas, virtuvės šefas, administratoriai, barmenai, padavėjai, virėjai, pagalbiniai darbuotojai) Bendrovės organizacinę
diplominis darbas (47 pus.)

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Tendencijų analizė
Įvertinus patogią geografinę padėtį, galima daryti išvadą, kad didelė dalis tiesioginių užsienio investicijų gamybos sektoriuje bus skirta eksportui plėtoti, kas padėtų mažinti šiuo metu itin padidėjusį užsienio prekybos deficitą Naujų darbo vietų kūrimą ir esamų darbo vietų efektyvų išnaudojimą, kartu ir visuomenės pragyvenimo lygio kėlimą Pažangių, rinkos ekonomikos valstybėse priimtų valdymo ir marketingo metodų, kuriuos neišvengiamai kartu su kapitalu "atsineša" užsienio investuotojai, diegimą Įvertinant šiuos tiesioginių užsienio investicijų privalumus, galima daryti išvadą, kad ankščiau išvardintų faktorių visuma suteikia geras perspektyvas įmonėms sėkmingai
kursinis darbas (51 pus.)

Kiti lankytojai ieško:
tolerancija, vedinimas, ataskaitos, fotografija, celiulitas, ikimokyklinis ugdymas, klimato kaita įtakojantys veiksniai, spss, baltymai, seneka

Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.