Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " policija" rezultatai: (180)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Policija visuomenės akyse
Tačiau svarbiausia, kad policija tarnauja visuomenei, ir visuomenė nori, kad jos teikiamos paslaugos būtų kokybiškos ir efektyvios. Todėl šio darbo tikslas ir bus išsiaiškint nepasitikėjimo Lietuvos policija problemos sprendimo būdus Tikslą padės įgyvendinti šie uždaviniai: išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie policijos vykdomą veiklą, apibrėžtit visuomenės pasitikėjimą policija, pateikti policijos dabartinius veiklos prioritetus bei kryptis, pasiūlyti visuomenės pasitikėjimo policija didinimo būdus Darbo šaltiniai - INTERNET’e publikuoti straipsniai, kritika, komentarai ir atsiliepimai apie Lietuvos policiją bei pasiūlyai, kaip gerinti šios institucijos darbą. Visuomenės nuomonė apie
referatas (11 pus.)

ADMINISTRACINĖS TEISĖS ESMĖ
priežiūra. Policijos pareigūnai bet kuriuo metu gali įeiti į jų patalpas, kviesti tokį asmenį į policiją, pristatyti į policiją, kontroliuoja kaip laikosi apribojimų. Rusų literatūroje laikoma, kad kontrolė yra griežtesnė už priežiūrą, nes priežiūros atveju negalima taikyti papildomų priemonių, o LT atv.
konspektas (32 pus.)

Baudžiamosios teisės egzamino konspektai
prokuroras (jo įgaliotas pavad.) Jeigu, veikdamas pagal NV imituojančio elgesio modelį ar vykdydamas kitą TI užduotį, asmuo peržengė šios užduoties ribas, jis atsako pagal BĮ, tačiau bausmė b.g. švelninama TI- policija, kt. ikiteisminio tyrimo ir prokuratūros įstaigos, taip pat operatyvinės veiklos subjektai.
konspektas (63 pus.)

Teisės teorijos paruoštukė 2dalis
Baudž. Dar yra: paprastos, sudėtinės, alternatyvios - Administracinės- taiko tam įgaliotos valstybėsinstitucijos(teismai, policija, mokesčių ir kt.), pareigūnai. Tai:įspėjimas, bauda, viešieji darbai, praradimas teises vairuoti transp.
špera/ paruoštukė (9 pus.)

Netradicinės religijos Lietuvoje
Dar jėgainės darbuotojai priklausė Visagino Jėzaus Kristaus cerkvei. Į valstybės institucijas — pirmiausia "jėgos struktūras": Krašto apsaugos ministeriją, policiją, privačias saugos tarnybas — Valstybės saugumo departamento vertinimu, skverbiasi ir Susivienijimo bažnyčia (munitai). Aukštas pareigas "Lietuvos telekome" ilgai užėmė labai uždaro religinio judėjimo — "Laisvųjų ir ištikimųjų dienos adventistų" narys Nors galima spėti, kad kai kurie religiniai judėjimai sąmoningai mėgina įtraukti į savo veiklą aukštus postus užimančius valstybės pareigūnus, abejotina, ar visais minėtais atvejais atstovavimas sektoms aiškintinas jų mėginimais įgyvendinti savo
referatas (21 pus.)

ETIKOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAS
Kaip pasakoja nukentėjusieji, jiem ant galvos buvo dedamas celofaninis maišelis, jie buvo dusinami, spardomi kojomis ir mušami rankomis. Pagal sociologinius tyrimus, iš institucijų žmonės labiausiai nepasitiki Seimu ir policija. Netgi teigiama, kad po Lietuvos nepriklausomybės policija ėmė "kontroliuoti nusikalstamumą".
referatas (7 pus.)

Politologijos įvadas
Pagrindinis įplaukų šaltinis yra mokesčiai, kuriuos moka piliečiai, korporacijos, firmos, licenzijų išdavimas, muitas, daugelyje šalių taip pat pelnas, kurį uždirba valstybinės įmonės ar ūkio šakos (pav., atominė energetika, geležinkelio transportas, komunikacijos). Iš visų šitų pajamų sudaromas valstybinis biudžetas, kuriame tiksliai nurodoma, kaip bus panaudojamos surinktos lėšos ) Jėgos resursai: armija, policija, teismai, kalėjimai ) Socialiniai resursai: prestižingos ir/arba gerai apmokamos pareigos valstybiniame aparate, lengvatų ir privilegijų sistema, darbo vietos. Net JAV, kur nėra valstybinių įmonių, federalinė ir valstijų valdžia yra didžiausias darbdavys šalyje: valstybinėje
konspektas (95 pus.)

Istorijos egzamino konspektai
Italijoje, taikanti terorą politiniams priešams. Gestapas - fašistinės Vokietijos slaptoji politinė policija, kurią m. Įkūrė H.
konspektas (88 pus.)

Teisės socialogija
Jos organiškai susijusios su kitomis visuomenės funkcionavimo dalimis ir dėl to jų nuosmukį nulemia viso organizmo sugedimas: "Jei žmonių klasė, užsiimanti gamyba, nutrauktų veiklą. kontroliuojanti valdžia - vyriausybė, valstybinės įstaigos, teismai, policija - nustotų būti pajėgios palaikyti tvarką". Apybraižoje " Įstatymų leidėjų nuodėmės" Spenseris rašo apie didžiulę įstatymų leidėjų socialinę atsakomybę.
konspektas (102 pus.)

Konstitucinė teisė (1)
L-je užs.turi tas teises ir laisves, kurias numato K-ja, įstatymai bei TS.Užs.LR yra lygūs pagal įstatymus neatsižvelgiant į jų rasę, lytį, odos slapvą, kalbą, religiją, politinius ar kitokius įsitikinimus, nacionalinę ir socialinę kilmę, priklausymą tautinei mažumai, nuosavybę, gimimo vietą ar kokią nors kitokią padėtį.Jiems garantuojamos pagrindinės žmogaus teisės: teisė į gyvybę, žmogaus asmens neliečiamumą, žmogaus laisvės neliečiamybę, privataus gyvenimo neliečiamumas, asmens susirašinėjimo, telefoninių pokalbių ir kt.susirašinėjimo neliečiamumas, būsto ir turto neliečiamybė. Užs.piliciją gali sulaikyti: jeigu jis atsisako patvirtinti arba negali įrodyti asmens tapatybės; jeigu yra
konspektas (85 pus.)

Kiti lankytojai ieško:


Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.