Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " praktikos ataskaita" rezultatai: (200)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Pervežimo paslaugų vertinimas
Analizuojant įmonės vežimų savikainą atlikti matematiniai skaičiavimai. Vežimų savikainos nustatymas leido giliau susipažinti su taikoma kainodaros sistema įmonėje Praktinėje dalyje pritaikyta ne tik teorinėje dalyje sukaupta informacija ar iš įmonės gauta įvairių tyrimų statistinė bei veiklos ataskaitų medžiaga, bet ir praktikos metu, bendraujant su įmonės vadovu bei darbininkais gauta išsami informacija apie transporto politiką, jos sistemą. Pagal pateiktą bendrovės vadovo ataskaitą matosi, kad didžiausius leidžiamus higienos normose nurodytus kenksmingų veiksnių lygius vairuotojų darbuotojų darbo vietose viršijo triukšmas, vibracija, švinas, suvirinimo aerozolis, vaitspiritas, anglies
diplominis darbas (67 pus.)

Statutinių pareigūnų ir kitų valstybės tarnautojų atsakomybė
Istorinis lyginamasis metodas leido nagrinėti tyrimo dalyką kaip sistemos dalį, parodyti kaip keitėsi tyriamo dalyko samprata per tam tikrą laiko tarpą Taikant dokumentų analizės metodą, tyrimo metu buvo išanalizuoti Lietuvos Respublikos įstatymai reglamentuojantys valstybės tarnybą, tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarką ir sąlygas, valstybės tarnautojų paskatinimų tvarką. Ši analizė leido išskirti nagrinėjamų įstatymų dėsningumus ir reglamentavimo tvarką Tyrimo pagrindiniai šaltiniai yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, LR administracinis, LR baudžiamasis ir LR baudžiamojo proceso kodeksai, Lietuvos Respublikos administracinių bylų
diplominis darbas (56 pus.)

Organizacijos kultūros samprata
Pasirinktas atrankos patikimumas - procentai, paklaida - , Pavyzdžiui, A kolegijoje baigtinę generalinę visumą sudaro studentas (Aukštosios mokyklos m. ataskaita, ), todėl atrankinės visumos dydis yra respondentai. Detali visų studentų atrankos analizė pateikiama tyrimo imties pagrindime ( poskyris) Įvairios nuo tyrėjos nepriklausomos priežastys ( praktikos laikas, paskaitų nelankymas ir kt.) įtakojo proc.
diplominis darbas (69 pus.)

Tarptautinės teisės konspektai
) teikia išvadą dėl tarybos rengiamų ekonominės politikos gairių,. ) svarsto Europos centrinio banko metinę ataskaitą . tarptautinės konvencijos, tiek bendrąsias tiek specialiąsias, nustatančias normas, kurias aiškiai pripažįsta valstybės - ginčo dalyvės tarptautinį paprotį, kaip bendros praktikos, kuri pripažįstama teise, įrodymą bendrus teisės principus, kuriuos pripažįsta civilizuotos tautos Taip pat formos prasme prie šaltinių priskirtini ir teismo sprendimai, tarptautinė doktrina TT šaltinius galima skirti į pagrindinius ir pagalbinius.
konspektas (54 pus.)

Priėmimo į ES sąlygos ir Lietuvos pasirengimo lygis
Įtvirtinta Valstybės investicijų programa, patvirtinusi Strateginio planavimo metodikos priedus, biudžeto planavimo dokumentus dar labiau priartino prie EB finansų planavimo praktikos normų. Lietuva didžiaja dalimi atitinka visus "Acquis communautaire" skyrius, todėl galima sakyti, kad ji yra pajėgi prisiimti Europos Sąjungos keliamus įsipareigojimus, turint galvoje Lietuvos dabartinį ir tolesnį tobulėjimą Literatūros sąrašas. "Aktualūs klausimai ir atsakymai apie Lietuvos stojimą į Europos Sąjungą", Vilnius "Europos Komisijos reguliarioji ataskaita ", Vilnius "Europos Komisijos reguliarioji ataskaita ", Vilnius Mayhew A., "Europos Sąjungos
referatas (16 pus.)

Neįgaliųjų su proto negalia užimtumas
Anot tyrimo, kaip "praktinių įgūdžių stoką" neįgaliųjų darbe paminėjo bendradarbis ( N= ), darbdaviai ( N=), artimųjų ( N= ) ir darbo biržos specialistų ( N= ). Per mažai laiko skiriama praktikai, ministerija nuolat keičia ugdymo turinį, tačiau darbinės praktikos valandų skaičiaus nedidina ar net mažina, darbas praktiškai vyksta tik dirbtuvėse, per mažai bendradarbiaujama su potencialiais darbdaviais dėl galimos praktikos jų įmonėje atlikimo Kaip teigiamą pavyzdį galima paminėti tik Radviliškio profesinės reabilitacijos centrą. ) Sutrikusio intelekto asmenų teisės, Teisės į mokslą ir darbą įgyvendinimas, Ataskaita/ Atviros visuomenės institutas, ) Lygių galimybių įstatymas, ,
diplominis darbas (74 pus.)

Įmonių finasinė analizė
nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;. paaiškinamasis raštas Finansinės ataskaitos Apibūdinimas Balansas Finansinė ataskaita, kurioje parodomas visas įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną Pelno (nuostolių) ataskaita Finansinė ataskaita, kurioje parodomos visos per ataskaitinį laikotarpį įmonės uždirbtos pajamos, patirtos sąnaudos ir gauti veiklos rezultatai Pinigų srautų ataskaita Finansinė ataskaita, kurioje parodomos įmonės ataskaitinio laikotarpio pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukos bei išmokos Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita Finansinė ataskaita, kurioje patekiama informacija apie nuosavo kapitalo pasikeitimus per ataskaitinį
konspektas (54 pus.)

Interneto kriminalistika
Bet tai - tik smulkiųjų darbas, yra kietų hakerių, kurie Internetą ir kompiuterį moka nuo A iki Z, kurie sugeba įsilaužti į tokias sistemas, kur apsauga maksimali, jie sugeba ištraukti iš ten duomenis ar net juos pakeisti. O ką kalbėti, kad pasaulyje yra milijonai vargšų "Internautų", po kurių kompiuterius knaisiojasi vos metus ar du praktikos turintys "hakeriukai" Absoliuti dauguma "įsilaužimų" į kompiuterius iš pasaulinio tinklo lieka nepastebėti. Viena iš konkurentinių firmų duotų Jums didelę sumą pinigų, kad sužinotumėte jos konkurentės pašto dėžutės slaptažodį ar finansinę ataskaitą Virusai.
referatas (4 pus.)

Bankroto procedūrų teisinis reguliavimas
Trečiąja eile tenkinami visi kiti kreditorių reikalavimai Jeigu sanavimo projekto nepavyksta įgyvendinti, teismas kreditorių susirinkimo teikimu gali nutraukti įmonės sanavimą. Tada kreditoriai turi apsispręsti, ar toliau vykdys bankroto procedūras, ar siūlys įmonę likviduoti Jeigu sanavimo projektą pavyksta įgyvendinti, administratorius parengia ir pateikia teismui sanavimo ataskaitą. Tikėtis, kad padėtis pagerės, galima tik tuo atveju, jeigu Seimas, Vyriausybė sudarys geresnes sąlygas ūkiui, ypač gamybai, plėtotis Negalima pamiršti ir teisėtvarkos praktikos bei verslo etikos problemų: palankesnis bankroto procedūrų režimas duos reikiamą efektą tik tada, kai lengvatomis nebus
kursinis darbas (35 pus.)

Socialinė apsauga ir visuomenės konfliktas
Susižalojimas darbe. Dirbantiesiems labai svarbius draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe, gamyboje klausimus reglamentuoja Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų įstatymas, pagal kurį draudžiami asmenys dirbantys darbo sutarčių pagrindu, studentai ir moksleiviai atliekamos praktikos metu, nuteistieji asmenys dirbantys pataisos darbų įstaigose. Tyrimo analitinė ataskaita spalis - gruodis / Interneto puslapio lrinka.lt medžiaga;.
referatas (25 pus.)

Kiti lankytojai ieško:
verslo etika, europos sajunga, ivaizdis, filosofija, vanduo, balys sruoga, valstybes tarnyba, etika, tautosaka, architektūra

Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.