Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " praktikos ataskaita" rezultatai: (200)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Ruginės duonos cechas
. ĮVADAS LITERATŪROS ŠALTINIŲ APŽVALGA GAMYBOS PAJĖGUMO IR PROGRAMOS NUSTATYMAS TECHNINIS EKONOMINIS PAGRINDIMAS Esama padętis įmonėje Miesto gyvenvietės, įmonės teritorijos sharakteristika Žaliavų zonos charakteristika ir materialinio aprūpinimo pagrindimas Gamybinio pajėgumo ir gamybinės programos pagrindimas TECHNOLOGINĖ DALIS Gaminių aprašymas ir unifikuotos receptūros Pagrindinių ir pagalbinių žaliavų aprašymas Technologinio proceso schema ir aprašymas Išeigų skaičiavimas Gamybinių receptūrų skaičiavimas Žaliavų poreikių skaičiavimas Įpakavimo medžiagų ir taros poreikių skaičiavimas Maisto saugos ir kokybės reikalavimai
diplominis darbas (110 pus.)

AB „Klaipėdos mediena“ finansinės veiklos analizė ir vertinimas
AB "KLAIPĖDOS MEDIENA" FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ IR VERTINIMAS. MOKOMOSIOS PRAKTIKOS ATASKAITA. Pagal šias pateiktas išsmulkintas balanso formas padariau išvadas, kad balansas yra labai smulkiai detalizuotas, kad įmonėje, kuo paprasčiau būtų galima vesti finansinę atskaitomybę Pelno (nuostolio) ataskaita yra nieko nepakitusi nuo įprastinės verslo apskaitos standarte pateiktos formos Kapitalo pokyčių ataskaita yra nieko nepakitusi nuo įprastinės verslo apskaitos standarte pateiktos formos Pinigų srautų ataskaita yra sudaroma tiesioginiu būdu ir yra nepakitusi nuo įprastinės verslo apskaitos standarte pateiktos formos Aiškinamasis raštas yra sudarytas pagal verslo apskaitos
ataskaita (15 pus.)

Tarptautinių krovinių vežimai
Šį leidimą reikia laikyti transporto priemonėje tarp pakrovimo ir iškrovimo punktų. Kas du mėnesius vežėjai, turintys ETMK leidimus, per dvi savaites pateikia Valstybinei kelių transporto inspekcijai ETMK leidimų panaudojimo ataskaitą.Už išduodamus ETMK leidimus mokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava. Iš praktikos matome, ribotas galimybes pritraukiant savo privatų bei užsienio stambų kapitalą.Todėl dabartiniu metu atrodytų tikslinga plėtoti multimodalinius vežimus šiais etapais: Pirmasis etapas.
referatas (16 pus.)

Administracinės teisės konspektas
Atsižvelgiant į nuolatinę didelio nedarbo problemą, Lietuvoje ESF parama mokymui iš esmės bus sutelkta į dvi sritis: a) parama bedarbiams apskritai ir ilgalaikiams bedarbiams siekiant grąžinti juos į darbą; b) dirbančių asmenų įgūdžių bazės tobulinimas - profesinio mokymo sektoriuje jau vyksta reforma, kuria siekiama užtikrinti atitiktį tarp profesinių kvalifikacijų ir darbo rinkos poreikių - tačiau būtina dirbti toliau. Kalbant apie novatoriškas mokymo priemones, skirtas jau dirbantiems asmenims, yra nemažai pažangios praktikos pavyzdžių, kuriais galima remtis - pvz., įvairioms programos smulkių ir vidutinių įmonių (toliau - SVĮ) vadovams, skirtos gilinti jų vadybos, teisės ir rinkodaros
konspektas (121 pus.)

Auditas
Pirmąją kategoriją sudaro etikos kodeksas ir vidaus audito profesinės praktikos standartai. Yra skiriamos trys audito rūšys:. Finansinės atskaitomybės Atitikimo auditas Veiklos auditas Atliekant finansinės atskaitomybės auditą, tikrinamas balansas, pelno-nuostolio ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir su jomis susijusios pažymos.
konspektas (15 pus.)

Vidaus audito tarnybos įkūrimas ir jos darbo organizavimas įmonėje „N“
. Vidaus audito atlikimo principai išdėstyti "Vidaus audito profesinės praktikos standartuose", Profesinės vidaus audito praktikos rekomendacijose ir etikos kodekse. Vidaus audito ataskaitą patikslinanti pažyma išdalijama visiems gavusiems galutinę ataskaitą.
kursinis darbas (24 pus.)

Ligos problema: filosofiniai aspektai
Jis nurodo , kad negalavimo esmė tai kai pacientas jaučia tam tikrus neįprastus jutimus bei pakitusias funkcijas. Negalavimo simptomai yra lyg paciento ataskaita už tai ką jis patyrė, o tiesioginis patyrimas leidžia suvokti žalojimo eigą. Daugelis žmonių, sergančių chroniškomis , nepagydomomis ligomis sugeba prisitaikyti prie pasikeitimų Fenomenologinis reikšmių suformavimo tyrinėjimas parodo keletą svarbių medicinos praktikos dalykų.
referatas (16 pus.)

Smulkaus ir vidutinio verslo internacionalizacijos procesai
Įmonės, skverbdamosi į vis naujas rinkas, įgyja didesnį veiklos internacionalizavimo patyrimą. Šiame procese išbandžiusios kelis skirtingus skverbimosi į užsienio rinką būdus, įmonės iš savo praktikos gali nustatyti jų pasirinkimo prioritetus atskirais stereotipiniais atvejais. - ISSN - Ūkio ministerijos metų veiklos ataskaita interaktyvus.
kursinis darbas (22 pus.)

Socialinis draudimas ir jo apskaita
Nelaimingų atsitikimų darbe draudimo rūšis grindžiama solidarumo principu: darbdavys moka nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo įmoką už visus darbuotojus, o išmoka tenka tik asmenims, kuriems atsitiko nelaimingas atsitikimas. Įstatyme įteisinta, kad šia draudimo rūšimi draudžiami samdomi darbuotojai, profesinių mokyklų moksleiviai, aukštųjų mokyklų studentai jų profesinio mokymo (praktikos) mokymo įstaigoje ar įmonėje metu bei asmenys darbo biržų nukreipti persikvalifikuoti įmonėse, taip pat asmenys, esantys socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigose jų darbo metu bei nuteistieji laisvės atėmimu asmenys jų darbo metu Darbdavio ir darbuotojo įmokos apskaičiuojamos kaip
kursinis darbas (21 pus.)

Civilinė teisė. Atstovavimas
Savanoriškam įgalinimui reikia įgaliojimo. Kitais atvejais pakanka akivaizdžios padėties (pavyzdžiui, parduotuvės pardavėjo) Atstovas privalo pateikti atstovaujamajam ataskaitą apie savo veiklą ir atsiskaityti jam už viską, ką yra gavęs vykdydamas pavedimą. Tada jo atlyginimas turi būti apskaičiuojamas remiantis tuo, kokie atlyginimai yra mokam i prekybos agentams, paskirtiems tokio agento veiklos vietoje ar prekėms, numatytoms prekybos agento sutartyje, o jei tokios praktikos nėra - remiantis protingumo kriterijais ir atsižvelgiant į visus sandorio ypatumus.
referatas (30 pus.)

Kiti lankytojai ieško:
verslo etika, europos sajunga, ivaizdis, filosofija, vanduo, balys sruoga, valstybes tarnyba, etika, tautosaka, architektūra

Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.