Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " praktikos ataskaita" rezultatai: (200)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Mokinių gebėjimų, laisvalaikio ir nelaimingų atsitikimų sąsajos Kaišiadorių ir Prienų rajone HBSC tyrimas
* papildomojo ugdymo renginiuose poilsio, švenčių ir atostogų dienomis, jeigu šiems renginiams vadovavo švietimo įstaigos darbuotojas arba asmuo, paskirtas švietimo įstaigos vadovo įsakymu;. * mokymo planuose (programose) numatyto darbinio mokymo ir profesinio rengimo, gamybinės praktikos metu švietimo įstaigoje arba jai priklausančioje teritorijoje;. Traumatizmo ataskaita už - m.
diplominis darbas (63 pus.)

UAB "Fazer" atsakingo verslo ataskaita
APSKAITOS IR FINANSŲ KATEDRA Įmonių socialinės atsakomybės savarankiškas darbas. UAB "FAZER" ATSAKINGO VERSLO ATASKAITA Kaunas, TURINYS. Socialinė atsakomybė visuomenėje - tai įsiklausymas į vietinės bendruomenės poreikius, bendruomenės ir įmonės interesų derinimas abipusiai palankiu būdu; filantropija ir savanoriškas dalyvavimas bendruomenės ir visuomenės veikloje bei iniciatyvose; jaunimo įsitraukimo į verslą ir profesinę veiklą skatinimas, žinių perdavimas ir praktikos galimybių sudarymas Paramos teikimas yra viena iš Fazer veiklos principų, kuriais formuojamas įmonės indentitetas.
kursinis darbas (16 pus.)

Olandijos mokesčių apskaitos sistemos analizė
Pati reguliuojanti aplinka numato profesionalių sprendimų ugdymą, nes Metinės ataskaitos tarybos rekomendacijos sudarytos interpretuojant įstatymus ir remiantis "geros praktikos" pavyzdžiais. Užsienio valiutos vertinimas buvo labai lankstus, tačiau tarptautinėms kompanijoms pavyko sukurti nacionalinių valiutų keitimo modelį. Įmonės naudojosi uždarymo vertės metodu tam, kad išvengtų keitimo kursų svyravimų, kurie atsispindėtų pelno (nuostolių) ataskaitoje Kalbant apie dukterinių kompanijų valiutos vertimą į užsienio valiutą finansinėse ataskaitose, TAS nurodo atskirti užsienio operacijas, kurios yra integruotos į ataskaitą pateikiančios įmonės operacijas, ir operacijas, kurios
referatas (23 pus.)

Komercinės teisės konspektas
Iki sprendimo pertvarkyti individualią įmonę į akcinę bendrovę arba uždarąją akcinę bendrovę priėmimo individualios įmonės turtas, perduodamas už bendrovės akcijas, turi būti įvertintas nepriklausomo turto vertintojo teisės aktų, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka. Turto vertinimo ataskaita turi atitikti Akcinių bendrovių įstatymo nustatytus nepiniginio įnašo vertinimo ataskaitos reikalavimus ir ne vėliau kaip likus dienų iki sprendimo pertvarkyti individualią įmonę priėmimo turi būti pateikta individualiai įmonei bei juridinių asmenų registrui. Teismų praktikos suformuoti kriterijai, į kuriuos turi atsižvelgti teismas, skirdamas adrmnistratorių:.
konspektas (61 pus.)

Elektroninė komercija
jos priemonės gali būti nuobodžios, įkyrios ir erzinančios,. reklamos priemonės gali sukelti nelauktą priešingą efektą Apibendrinant pagrindinius reklamos teorijos ir praktikos teiginius, galima prieiti tokias išvadas:. ●tinklapis kaip reklaminis lankstinukas ar visas katalogas, metinė finansinė ataskaita, skirti potencialiems vartotojams, akcininkams, investuotojams;.
konspektas (83 pus.)

Viešieji pirkimai
Pirkimo pradžia ir pabaiga:. Pirkimas prasideda Viešųjų pirkimų tarnybai gavus perkančiosios organizacijos pateiktą skelbimą apie pirkimą ar perkančiosios organizacijos, veikiančios vandentvarkos, energetikos, transporto ar telekomunikacijų srityje, pateiktą išankstinį skelbimą apie numatomą pirkimą, kuriuo jau kviečiama varžytis dėl pirkimo sutarties; kai pirkimas atliekamas neskelbiamų derybų arba supaprastintų neskelbiamų derybų būdu - pateikus kandidatui (kandidatams) kvietimą dalyvauti derybose; perkant laikantis įprastos komercinės praktikos - kai perkančioji organizacija kreipiasi į tiekėją (tiekėjus) prašydama pateikti perkamų prekių ar paslaugų ar darbų kainas ir sąlygas
kursinis darbas (14 pus.)

Mokomoji profesinės veiklos praktika
MOKOMOJI PROFESINĖS VEIKLOS PRAKTIKA. Praktikos ataskaita . Praktikos savaitės Praktikos data.
ataskaita (15 pus.)

Lietuvos bankas, jo pagrindinis tikslas, funkcijos bei jų raida
- aiškiai įvardyti Centrinio banko tikslai bei veiklos strategija;. - vieša veiklos finansinė atskaitomybė Laikydamasis skaidrumo praktikos, kiekvienais metais Lietuvos bankas skelbia metinę finansinę ataskaitą kartu su auditoriaus išvada. Viešai skelbia ir atskiru leidiniu leidžia metinę ataskaitą, kurioje pateikia informaciją apie pagrindinius pinigų politikos uždavinius ir jų vykdymą, pinigų politikos operacijas, veiklą vykdant kredito įstaigų priežiūrą ir kitas įstatymų numatytas funkcijas bei apie šalies makroekonominę padėtį - pokyčių šalies ekonomikoje ir finansų rinkoje analizę, taip pat apie banko finansinę būklę ir veiklos rezultatus.
kursinis darbas (26 pus.)

Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo organizuojant teikiant socialines paslaugas vaikams ir socialinės rizikos šeimoms
(). Socialinis darbas Lietuvoje: raidos, praktikos ir akademinis aspektai. Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro metų ataskaita ().
kursinis darbas (23 pus.)

Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects vaizdo pamokų kūrimas
VAIZDO PAMOKŲ KŪRIMAS. Baigiamosios praktikos ataskaita Vadovas dėst. Vidas Vainoras.
ataskaita (27 pus.)

Kiti lankytojai ieško:
verslo etika, europos sajunga, ivaizdis, filosofija, vanduo, balys sruoga, valstybes tarnyba, etika, tautosaka, architektūra

Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.