Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " refleksija" rezultatai: (58)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Pedagogikos konspektai
Tradicinė: žinių iš nagrinėjamos temos atgaminimas Kūrybinė: mokinių kūrybiško darbo rezultatų pristatymas ir ginimas PAMKOS UŽBAIGIMAS. Tradicinė: svarbiausių žinių, idėjų susumavimas Kūrybiška: refleksija, savo veiklos, jos reikšmės ir prasmės suvokimas. Refleksija - kreipti sąmonę į save, mąstyti apie savo psichinę būklę .
konspektas (17 pus.)

Filosofijos istorija
Vienas ryškiausių pikantiškojo periodo filosofų, absoliučiojo idealizmo plėtotojas - G.W.F. Hegelis, pasinaudodamas savo amžininkų, mokytojų ir švietimo epochos filosofų mintimis ir sava moksline-filosofine refleksija sukūrė tokią sistemą, kuriai pavyko aprėpti nepalyginamai platesnę sritį, negu kada nors anksčiau. Hegelio filosofijoje skiriami du dalykai - idealistinė sistema ir dialektinis metodas.
referatas (10 pus.)

Filosofijos įvadas
tinės bendruomenės, realizuojamas vienatvėje Koks gali būti tokio susimąstymo turinys?. Pirma, tai refleksija. Aš prisimenu, ką per.
konspektas (83 pus.)

Socialinė filosofija
Kitu atveju taikymas atliekamas kaip svarstymas arba konstatavimas, ar veiksmas moraliniu požiūriu yra teisingas, ar neteisingas. Šiuo atveju klabama apie refleksiją, kai veiksmas vertinamas moraliniu požiūriu. Tas taikymas atitinka tai, ką mes vadiname "sąžine".
špera/ paruoštukė (6 pus.)

Dydžio vaizdinių formavimas
Formuojasi mokėjimas sąmoningai kelti savo veiksmų tikslus bei rasti priemones jiems pasiekti. Taigi jei pirmoje klasėje pedagogas organizuoja matematinį mokymą (ir ne tik) taip, kad mokinys nežino ar nesupranta, kam reikalingi vienokie ar kitokie veiksmai, kurių jis verčiamas mokytis, tai baigdamas ar klasę, jis jau tampa apatiškas ar net priešiškas mokymuisi Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų sąmonėje plėtojasi tokie svarbūs visam tolesniam jo visapusiškam vystymuisi ir gyvenimui procesai, kaip refleksija, vidinis veiksmų planas. Tuo pat metu sparčiai formuojasi vaikų pažintiniai sugebėjimai, mokėjimas stebėti, valingas dėmesys, vaizduotė, atmintis Tačiau nereikėtų pamiršti, kad visi
diplominis darbas (38 pus.)

Daikto samprata Dž Berklio Traktate apie žmogiškojo pažinimo principus
Dž. Berklis sako, kad "savo egzistavimą mes pažįstame vidiniu jutimu arba refleksija" ("Traktatas apie žmogiškojo pažinimo principus", - ). Be mūsų pačių egzistuoja ir kitos dvasios, t.y.
diplominis darbas (28 pus.)

Senovės graikų mąstytojai apie pasaulio pradą
Aristotelio sako, jog filosofijos pradžia yra nuostaba; taip ir graikų požiūris į gamtą išauga iš tokios nuostabos. Tuo nenorima pasakyti, kad dvasia susiduria su kažkuo nepaprastu ir tai lygina su įprastiniais dalykais; juk intelektinis požiūris į gamtos reiškinių reguliarumą ir lyginamoją refleksiją dar neegzistuoja; priešingai, judri graikų dvasia stebisi gamtos natūralumu; ji su juo santykiauja ne abejingai, kaip su kažkuo, kas savaime suprantama, bet kaip su tai, kas dvasiai yra svetima, tačiau šia svetimybe ji pasitiki ir tiki, kad toje svetimybėje glūdi tai, kas dvasios atžvilgiu yra draugiška, su kuo ji gali sueiti į pozityvų santykį. Šita nuostaba ir šita nuojauta yra pamatinės
referatas (13 pus.)

SIORENAS KJIRKEGORO
Savo darbe "Dabarties kritika" S. Kjirkegoras konstatavo, jog "ne tironai ir slaptoji policija, ne dvasininkai ir aristokratai", bet abstrakti ir nuasmeninta refleksija laiko individą tarsi kalėjime. "Anonimiškumas, — anot jo, — mūsų epochoje turi, gal būt, daug esmingesnę reikšmę, negu manoma, jis turi beveik epigramatinę reikšmę.
referatas (5 pus.)

Papildomojo ugdymo ir etikos specialybės praktikos ataskaita
Tyrimo "Mokinių užimtumas po pamokų" duomenų apdorojimas. Refleksija Atėjusi į mokyklą pirmą dieną, jaučiausi puikiai, nes būtent šioje mokykloje aš įgyjau vidurinį išsilavinimą, taigi ir mokyklos direktorė, ir mokytojai, ir pavaduotojai jau buvo pažįstami, tiesa šįkart turėjau galimybę į visą mokymo(si) organizavimą, salygas ir galimybes pažvelgti iš kitos pusės. Mokykla man buvo gerai pažįstama, jos tradicijos, istorija, vidaus tvarkos taisyklės, tačiau dabar aš jau galėjau viską vertinti kitu aspektu.
ataskaita (47 pus.)

Laisvalaikio tyrimas
Laisvalaikio veiklos pasirinkimas dažnai atitinka stereotipinius tipiško ar "tinkamo" elgesio įvaizdžius, įsigalėjusius masinėje sąmonėje. Vis didėjantis laisvalaikio instrumentalizmas, būdamas šiuolaikinės visuomenės modernizacijos refleksija, vietoj "kūrybos kultūros" diegia "vartojimo kultūrą", juolab kad J. L.
kursinis darbas (34 pus.)

Kiti lankytojai ieško:


Puslapiai:   1  2  3  4  5  6

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.