Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " sauga" rezultatai: (254)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Darbo sauga chemijos laboratorijoje
.  Darbo sauga . .
konspektas (26 pus.)

Darbų ir civilinė sauga
Viena iš svarbiausių darbo saugos uždavinių sprendžia darbuotojų saugos ir sveikatos mokslas ir praktika. Darbuotojų sauga ir sveikata - tai visuma profesinės rizikos mažinimo priemonių, skirtų žmonių gyvybei, sveikatai ir darbingumui išsaugoti darbe Darbuotojų sveikatos ir saugos tikslas žmonių sauga darbe, o uždaviniai - gyvybės, sveikatos ir darbingumo išsaugojimas. NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ PREVENCIJA.
konspektas (19 pus.)

Darbuotojų sauga ir sveikata
Įvadas Įmonės gamybinė veikla Įmonėje egzistuojantys rizikos faktoriai Darbuotojų saugaus ir sveiko darbo organizavimas Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai įmonėje Darbo ir poilsio organizavimas įmonėje Darbo laiko trukmė Poilsio laikas Įvertinti ar darbo aplinka atitinka DSS teisės aktų nustatytus reikalavimus Elektrosauga įmonėje Priešgaisrinė sauga įmonėje LR institucijų dokumentai reglamentuojantys saugų ir sveiką darbą Išvados ir pasiūlymai Literatūra Priedai Įvadas. Mechanizavus ir automatizavus sunkius ir pavojingus darbus, darbininkams belieka tik tikrinti mašinų darbą Taigi DSS tikslas garantuoti saugų darbą, sudaryti žmogui saugias ir sveikas darbo sąlygas
referatas (15 pus.)

Darbo sauga, ergonomika ir gaisrinė sauga
spalio d. pakeitė ir papildė Žmonių saugos darbe įstatymą ir priėmė naują LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą Darbuotojų sauga ir sveikata - visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ir planuojamos visuose įmonės veiklos etapuose, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta Šiam tikslui įgyvendinti sprendžiami tokie uždaviniai:. darbuotojų saugos ir sveikatos, gamybinės buities gerinimas, darbo vietų tobulinimas techniniu ir organizaciniu požiūriu;.
kursinis darbas (24 pus.)

Darbo sauga (3)
sąlygomis. Sauga turi būti vykdoma laikantis šių principų: pateisinamos veiklos principas. Jo esmė: veikla draudžiama jei jos padaryta žala žmogui ir aplinkai didesnė nei nauda.
špera/ paruoštukė (4 pus.)

Darbuotojų sauga ir sveikata statyboje
Įvadas Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys darbuotojų saugą ir sveikatą LR Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų sistema Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos įmonėse Darbuotojų ir darbdavių pareigos ir teisės Darbo ir poilsio laikas Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vertinimas Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos ir socialinis draudimas Ekonominės priemonės ir atsakomybė Saugaus darbo organizavimas įmonėse Darbuotojų mokymas ir atestavimas Darbų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimas Asmeninės apsaugos priemonės Profesinės rizikos vertinimas Potencialiai pavojingi įrenginiai.
konspektas (105 pus.)

Darbo sauga (1)
bendradarbiavimas; DSS mokslo plėtojimas; ekonominių priemonių taikymas; vienoda valstybinė DSS kontrolė. Darbų sauga - visos prevencinės priemonės skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei išsaugoti, kad darbininkai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ši rizika turi būti kiek įmanoma sumažinta. Tam tikslui įgyvendinti sprendžiami tokie klausimai: DSS gamybinės buities gerinimas, darbo vietų tobulinimas organizaciniu, techniniu požiūriu; darbų saugos teisinio reguliavimo sistemos kūrimas; darbų saugos mokymo sistemos kūrimas; darbų saugos valdymo sistemos kūrimas.
konspektas (3 pus.)

Darbo sauga (4)
 Pagrindinės sąvokos. darbdaviui atstovaujantis asmuo - įmonės vadovas darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai - padalinio vadovas ar kitas administracijos pareigūnas, kuriam darbdavys pavedė įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus įmonėje, struktūriniame padalinyje darbuotojų sauga ir sveikata - visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ar planuojamos visuose įmonės veiklos etapuose, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta darbuotojų saugos ir sveikatos norminiai teisės aktai - norminiai teisės aktai, kuriose
konspektas (9 pus.)

Darbų sauga ir darbo vietos įrengimas
Darbų saugos darbo elementai yra šie; darbdavys, darbuotojas, darbo priemonės ir objektas, gamybinė aplinka, psichologinė įtampa, pastatai kuriuose dirbame. Darbų sauga skirstoma į dalis: darbų saugos įstatymai; gamybinė sanitarija (darbo higiena); saugumo technika; priešgaisrinė sauga. Darbų sauga darbe t.y.
špera/ paruoštukė (3 pus.)

Priešgaisrinė sauga
. Priešgaisrinė sauga. KAS YRA GAISRAS?.
referatas (4 pus.)

Kiti lankytojai ieško:
tolerancija, vedinimas, ataskaitos, fotografija, celiulitas, ikimokyklinis ugdymas, klimato kaita įtakojantys veiksniai, spss, baltymai, seneka

Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25  26

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.