Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " strategija" rezultatai: (822)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Finansų valdymo strategija
Įmonės finansinė strategija traktuojama kaip ekonominė kategorija, apibūdinanti įvairius santykius tarp rinkos subjektų finansinėje srityje. Ši kategorija apibrėžia įmonės elgseną rinkoje, jos rinkos pozicijos formavimą, susiejant su finansinių išteklių būkle, panaudojimu aktyviai dalyvaujant piniginiams - kreditiniams instrumentams Strateginių ir finansinių įmonės tikslų turinio analizė rodo, kad jie glaudžiai susiję ir dažnai vieni kitus sąlygojantys Finansinė strategija turi įsilieti į bendrą įmonės strategiją, turi būti adekvati jai pagal savo tikslus ir uždavinius. Būdingas finansinės strategijos bruožas yra jos ryšys su bendravalstybiniais finansais makrolygyje ir įmonių
kursinis darbas (27 pus.)

TARPTAUTINIO TERORIZMO PREVENCIJA STRATEGIJA IR PRAKTIKA
Vadovaujamasi agresyvia strategija, kuria siekiama esamus ir potencialius priešus sunaikinti anksčiau, nei šie bus pajėgūs užpulti JAV. Prevencinio karo strategija yra paremta ir metų JAV "Kovos su terorizmu Nacionaline strategija". Joje kalbama apie agresyvios puolamosios strategijos naudojimą kovoje su terorizmu.
diplominis darbas (72 pus.)

Viešbučio marketingo strategija
Ir tai pasiteisina, nes sezono metu ( birželį, liepą, rugpjūtį ) viešbutis būna pilnai užimtas ir prieš konkurentus išlošiama papildomų paslaugų vartojimu Visi šiuo metu esantys konkurentai stengiasi plėsti savo pozicijas rinkoje, augti bei vystytis, greitai reaguoja į įvairius pasikeitimus. Dauguma konkurentų taiko aukštų kainų strategiją bei orientuojasi į masinį vartotojų segmentą. Šis segmentas rinkoje yra vienas iš svarbiausių, todėl konkurentų yra daug ir galingų.
kursinis darbas (10 pus.)

Marketingo strategija
Marketingo strategija yra funkcinė strategija, susijusi su kainų nustatymų, organizacijos produktų rėmimu ir paskirstymų, tai įmonės galimybių išsiaiškinimas, tikslų ir uždavinių nustatymas, bei strategijos parengimas. Sudarydami rinkos strategiją, vadovai turi apsvarstyti organizacijos tikslinę rinką, produkto įvaizdį, kainų nustatymą, produktų politiką ir pardavimo strategiją Marketingo strategija yra organizacijos vadybos planas, reikalingas pasirinktiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Jame pateikiamos priemonės ir būdai, reikalingi organizacijos paskirčiai ir tikslam pasiekti.
referatas (12 pus.)

Personalo valdymo strategija įmonėje
Įmonės vadovė į personalo valdymą žiūri kaip į strateginį partnerį formuluojant ir įgyvendinant verslo strategiją, kuri grindžiama tarpusavyje suderintomis personalo valdymo veiklos dalimis, apimančiomis personalo poreikio planavimą, paiešką, atranką, mokymą ir tobulinimą, vertinimą ir atsilyginimą. UAB "Femina Bona" vadovė įmonės strategiją apibrėžia taip - "novatoriškumas, išlaikant produkto kokybę - visa tai pasiekiama pasitelkiant profesionalią darbuotojų komandą." Personalo strategiją įmonės vadovė apibūdina kaip siekimą sukurti atsidavusių ir profesionalių darbuotojų komandą, užtikrinant kiek galima teisingesnį elgesį, įgyvendinant įvairias paaukštinimo formas,
referatas (16 pus.)

Strategiją sąlygojantys veiksniai. Strategijos parinkimas
Vilnius, m Turinys. Strategija Strateginis planavimas Strateginio valdymo modeliai Organizacijų strategija Strategija <> Strategija - (lot. strategia -vadovavimas) - ilgalaikis planas, sukurtas siekaint tam tikro apsibrėžto tikslo.
referatas (14 pus.)

Naujų prekių kūrimas, jo strategija bei pagrindiniai etapai
Tikrinant prekės idėją reikia prisiminti, kad tai nėra realus pirkimas, o tik testas, todėl į gautus rezultatus derėtų žiūrėti atsargiai Marketingo strategijos parengimas. Rengiant marketingo strategiją, pirmiausia atliekamas perspektyvų tyrimas (vidiniai įmonės privalumai ir trūkumai, išorinės galimybės ir grėsmės) Atlikus tyrimą suformuluojami marketingo tikslai, kuriais remiantis parengiama marketingo strategija. Ji rengiama pagal tikslinę rinką, pagal marketingo komplekso elementus ir pozicionavimo būdą Gamybos ir pardavimų analizė.
referatas (10 pus.)

Virintų ežero kurortinių išteklių plėtros strategija
REKREACIJOS IR TURIZMO SPECIALYBĖS SAVARANKIŠKAS DARBAS. VIRINTŲ KURORTINIŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS STRATEGIJA. Darbo autoriai:.
namų darbas (16 pus.)

Įmonės "a" finansinė strategija
TARPTAUTINĖS EKONOMIKOS IR VADYBOS KATEDRA. ĮMONĖS "A" FINANSINĖ STRATEGIJA. Kursinis darbas.
kursinis darbas (37 pus.)

Skatinimo strategija. Naujos prekės įvedimas į rinką
rinką naujam produktui Loginė darbo struktūra: Pirmoje dalyje bus nagrinėjama literatūroje pateikiama medžiaga apie naujo produkto rėmimo būdus ir strategijos sudarymo principus. Antroje darbo dalyje bus nagrinėjama konkreti organizacija, kuriai bus kuriama strategija, o trečioje dalyje remiantis pirmomis dalimis bus kuriama rėmimo strategija naujam nagrinėjamos organizacijos produktui į rinką įvesti Tyrimo metodologija:. Mokslinės literatūros sisteminė analizė ir apibendrinimas;.
konspektas (61 pus.)

Kiti lankytojai ieško:
tolerancija, vedinimas, ataskaitos, fotografija, celiulitas, ikimokyklinis ugdymas, klimato kaita įtakojantys veiksniai, spss, baltymai, seneka

Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56
  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75
  76  77  78  79  80  81  82  83

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.