Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " tarptautine prekyba" rezultatai: (209)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Tarptautinė prekyba
Pasiektas kompromisinis susitarimas dėl prekybos paslaugomis - jos buvo išskirtos iš bendro susitarimo apie prekybą ir paslaugas. Antidempingo muito tarifai būna didesni palyginti su kitais *Absoliutus ir santykinis pranašumas tarptautinėje prekyboje. A.Smitas suformulavo absoliutaus pranašumo teoriją, kurioje sakoma, jog šalys suinteresuotos laisvai vystyti tarptautinę prekybą, nes iš prekių eksporto ir importo gali turėti naudos.
konspektas (6 pus.)

Tarptautinė prekyba ir prekybos politika
Tarptautinės ekonomikos ir prekybos katedra NAMŲ DARBAS Nr. TARPTAUTINĖ PREKYBA IR PREKYBOS POLITIKA -- PALYGINAMOJO PRANAŠUMO DĖSNIO ESMĖ IR PASEKMĖS. Laisvoji prekyba - tai valstybės ekonominė politika, kai be jokių muitų mokesčių ir suvaržymų visos šalys naudojasi tarptautinio teritorinio gamybos specializavimo privalumais Laisvoji prekyba šalims suteikia papildomos naudos dėl šių priežasčių:.
referatas (26 pus.)

Tarptautinė prekyba (2)
Tarptautinės prekybos teorijos. Tarptautinė prekyba auga sparčiau negu tarptautinė gamyba (pasaulinis BVP augimas), tačiau krizės metu krenta irgi kur kas sparčiau. Taip atsitinka, nes sąjungos narės kuria bendrus išorinius barjerus, dėl kurių prekyba sutelkiama į šalių tarpusavio prekybą, nors šalis ne narė gali būti ir efektyvesnis gamintojas.
analizė (41 pus.)

Makroekonomikos egzamino klausimai
Ekonomikos stabilizavimo politika. Tarptautinė prekyba. Kodėl šalys prekiauja.
špera/ paruoštukė (3 pus.)

Infliacija bei jos priežastys
litų. metinė infliacija - proc FACE="TimesLT" SIZE=>lio ekonomiką per sėkmingai plėtojamą prekybą. BŠP pridėjus tos šalies gyventojų tarptautinę veiklą gaunamas išsamesnis visos.
referatas (26 pus.)

STAMBIAUSI TARPTAUTINĖS VALIUTŲ RINKOS CENTRAI
Europos Sąjungoje sukūrus vieningą vidaus rinką, buvo žengtas sekantis žingsnis palengvinantis prekybą ir tarpusavio atsiskatymus, t.y. Tarptautinė finansų korporacija (TFK) - International Finance Corporation (IFC) Tarptautinė vystymo asociacija (TVA) - International Development Association (IDA) Daugiašalių investicijų garantijų agentūra (DJGA) - Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) Tarptautinis investicinių ginčų sprendimų centras (TIGSC) - International Center for Settlement of Investments Disputes (ICSID) Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) - European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Azijos plėtros bankas (APB) - Asian Development Bank
referatas (15 pus.)

Europos Sąjungos kompetensijos sritys
EB atžvilgiu muitų sąjunga buvo laikoma ne savaiminiu tikslu, bet vienu iš etapų įgyvendinant bendrąją rinką. " Sąjunga apima visą prekybą prekėmis apimančia muitų sąjunga, kurioje tarp valstybių narių uždraudžiami importo ir eksporto muitai bei visi jiems lygiaverčiai mokesčiai, o jų santykiams su trečiosiomis šalimis nustatomas Bendrasis muitų tarifas Iš trečiosios šalies įvežti produktai laikomi valstybėje narėje išleistais į laisvą apyvartą, jei toje valstybėje narėje yra atlikti importo formalumai ir sumokėti mokėtini muitai arba jiems lygiaverčiai mokesčiai ir jei visi šie muitai ir mokesčiai ar jų dalis nebuvo grąžinti Valstybių narių tarpusavio prekyboje uždraudžiami importo
konspektas (25 pus.)

Politologijos įvadas
Leidžiama apribota asmeninė nuosavybė, tačiau piliečiams draudžiama užsiimti amatais ir prekyba, kurie turi būti palikti užsieniečių rankose, ir žemdirbyste, rezervuota vergams. XIX a. susikūrė dar keliolika TVO: Tarptautinė sanitarinė konvencija (), Tarptautinė telegrafo sąjunga (), Pasaulinė pašto sąjunga ().
konspektas (95 pus.)

ES ir Lietuvos politika dėl oro taršos
m. tarptautinė bendrija sutarė dėl šio protokolo, skirto stiprinti ir įgyvendinti Jungtinių Tautų pamatinę konvenciją dėl klimato pokyčių. Kas daroma, kad būtų sustabdytas klimato šilimas? Jau rimtai kalbama apie kvotų, kiek galima išmesti tam tikrų teršalų į atmosferą, nustatymą ir jų prekybą.
referatas (40 pus.)

Istorijos egzamino konspektai
Faraonui priklausė Egipto žemė ir visi jos turtai. Vadovavo drėkinimo darbams, kariuomenei, leido įstatymus, sudarinėjo sutartis, kontroliavo prekybą, vadovavo teismui; hieroglifas - figūrinis ženklas, žymintis ištisas sąvokas ir žodžius, skiemenis ir garsus. Kongresas - valstybių, organizacijų suvažiavimas, tarptautine konferencija.
konspektas (88 pus.)

Kiti lankytojai ieško:


Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.