Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " valstybes tarnyba" rezultatai: (389)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Valstybės tarnyba
Valstybės tarnybos įstatymas be išlygų taikomas valstybės tarnautojams, išskyrus statutinius valstybės tarnautojus, kurių tarnybą reglamentuoja įstatymo patvirtintas statutas (pvz., VRM vidaus tarnybos statutas) arba Diplomatinės tarnybos įstatymas, nustatantys specialias priėmimo į tarnybą, jos atlikimo, atsakomybės ir kitas su tarnybos ypatumais susijusias sąlygas. Viešasis administravimas - įstatymų reglamentuota veikla, skirta valstybės ar vietos savivaldos institucijų aktams įgyvendinti bei numatytoms viešosioms paslaugoms administruoti Karjeros valstybės tarnautojas - viešojo administravimo valstybės tarnautojas, konkurso būdu priimtas į tarnybą neribotam laikui, prisiekęs
referatas (11 pus.)

ADMINISTRACINĖS TEISĖS ESMĖ
Ministras duoda pavedimus įstaigoms prie ministerijų, tarnybinės nuobaudos. Organizacinis pavaldumas reiškia tarnybinius ryšius (nebūtinai susiję su valstybės tarnyba). ) Tarnybos (viešųjų pirkimų tarnyba, valstybinė alkoholio ir tabako kontrolės tarnyba);. "Valstybės kontrolės įst" paveda valstybės kontrolei atlikti valstybinį ir finansinį auditą (tikrinama objektų finansinės veiklos būklė, kur naudojamas valstybės turtas) Valstybės paminklosaugos komisija.
konspektas (32 pus.)

Lietuvos socialdemokratų partija
Partijos vadovas nuo m. - Algirdas Brazauskas Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) yra politinė partija, jungianti socialdemokratinių pažiūrų Lietuvos Respublikos piliečius, siekiančius įgyvendinti Lietuvoje laisvę, demokratiją, socialinį teisingumą ir solidarumą LSDP dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo, Prezidento, Europos Parlamento bei savivaldybių tarybų rinkimuose, siekia įgyvendinti politines programas per savo atstovus Lietuvos Respublikos Seime ir savivaldybių tarybose bei vykdomosios valdžios institucijose LSDP skleidžia socialdemokratijos idėjas, aiškina jos principus, leisdama spaudą, organizuodama politinį švietimą savo nariams bei rėmėjams, ugdydama valstybės ir
referatas (11 pus.)

Vadybos paruoštukė
EŪ paprastai vadovauja įmonės energetikos skyrius. Jei įmonė didelė, į energetinę tarnybą įeina: ) energetikos skyrius su įvairiais padaliniais, ) šiluminis ūkis su katilinėmis ir kompresorinėmis, ) garo ir suslėgto oro tinklas, ) vandens tiekimas, kanalizacija, ) naftos produktų tiekimo tinklas, ) dujų ūkis su dujų tinklais, ) šaldymo įrenginiai, ) elektros stotys su pastotėmis bei elektros tinklai, ) ryšiai MEDŽIAGŲ IR TRANSPORTO ŪKIO ORGANIZAVIMAS. Statistikos pagrindas - valstybės ekonominių subjektų apskaitos ir atskaitomybės duomenys.
špera/ paruoštukė (3 pus.)

Baudžiamosios teisės paskaitų konspektai
priemonės: gydymas, auklėjimas . Šiuolaikinės BT apibrėžimas - tai valstybės nustatytų TN sistema, reglamentuojančių kokios veikos yra nusikalstamos, nustatančius bendrosios BA pagrindus, valstybės prievartos priemonių turinį, sąlygas, kurioms esant bausmės gali būt pakeistos kitomis poveikio priemonėmis, atleidimą nuo BA. NV ir kiti teisės pažeidimai atribojami pagal jų pavojingumą nuo ATP (vagystė, turto sunaikinimas, sugadinimas), drausminių pažeidimų (piktnaudžiavimo tarnyba), kai kuriais atvejais nuo civilinių dalykų.
konspektas (11 pus.)

Teisės teorijos paruoštukė 1dalis
Kitokio piliečių teisių ribojimo nereikia, išskyrus bendras pareigas, kurios reikalingso bendro gyvenimo organizacijai palaikyti (pareiga mokėti mokesčius, eiti karo tarnybą ir pan.) Demokratizacija reikalauja imperatyviojo metodo pirmavimą keisti dispozityviojo metodo pirmavimu. Referendumai gali būti skirstomi: į sprendžiamuosius, patariamuosius ir rafitikacinius. Sprendžiamieji - tai tokia tautos valios pareiškimo teisėkūros forma, kai tauta visuotiniu balsavimu priima įstatymus ar jų nuostatas Patariamieji - kai teikiami svarstyti svarbiausi šalies gyvenimo klausimai, kai valdžios institucijos siekia sužinoti tautos nuomonę konkrečiu klausimu Rafitikaciniai - tai teisėkūros forma, kai
špera/ paruoštukė (13 pus.)

Teisės teorijos paruoštukė 2dalis
Formalieji teisinės valstybės požymiai:. Valdžia padalijama į tris šakas (įstatymų leidžiamąją, vykdomąją ir teismus), siekiant neleisti valstybės valdžiai susitelkti vienos valstybės institucijos ar vienos socialinės grupės rankose ir paversti valstybės valdžios nekontroliuojama grėsme. - faktai , kuriais remiantis nutrūksta, baigiasi teisiniai santykiai)darbuotojo mirtis, atleidimas iš darbo, skolos gražinimas) - Trunkamosios teisinės būklės(karinė tarnyba, santuoka, giminystę, asmens pripažinimas paiešomu.).
špera/ paruoštukė (9 pus.)

Saugos paruoštukė
Kontrolės formos: valstybinė; vidinė. Valstybinę kontrolę vykdo tokios valstybės institucijos: )valstybinė darbo inspekcija prie socialinės saugos ir darbo ministerijos. )valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie sveikatos apsaugos ministerijos.
špera/ paruoštukė (3 pus.)

VILNIAUS ASTRONOMIJOS OBSTERVATORIJOS ISTORIJA
Observatorija a m. užbaigus Lenkijos-Lietuvos valstybės padalijimą, Lietuva buvo įjungta į Rusijos imperijos sudėtį. pradėjo veikti pirmoji pasaulyje fotografinė Saulės tarnyba.
referatas (9 pus.)

Lietuvos respublikos seimas
( Mums, deja, nepavyko rasti, kurioje vietoje Seimo rinkimų įstatymas tai apibrėžia) Seimo nariais negali būti renkami piliečiai, kurie, likus dienoms iki rinkimų, yra nebaigę atlikti bausmės, teismo pripažinti neveiksniais arba nepakaltinamais, be to, rinkimų dieną atliekantys karo arba alternatyviąją tarnybą, taip pat likus dienoms iki rinkimų neišėję į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos darbuotojai ir saugumo tarnybų apmokami pareigūnai. ) tiesiogiai ar per padėjėją gauti užregistruotų įstatymų projektų, įstatymų ir kitų Seimo priimtų aktų, Seimo valdybos ir Seniūnų sueigos sprendimų, taip pat kitų valstybės valdžios ir valdymo institucijų priimtų nutarimų
referatas (21 pus.)

Kiti lankytojai ieško:


Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
  38  39

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.