Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " verslo planas" rezultatai: (480)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Europos Sąjungos teisė (1)
Ne mažiau buvo nerimaujama dėl Vokietijos atsigavimo, jos galių sustiprėjimo ir dėl to galimų naujo karo grėsmių Europoje Pokario Europos šalių atgaivinimu bei vienijimuisi buvo suinteresuotos ir JAV, kurios teikė didelę materialinę paramą, skatinamos ne vien tik dosnumo, bet ir dėl galimos gyvybiškai svarbių šalių žlugimo grėsmės šaltojo karo sąlygomis. Maršalo planas ( m.) buvo svarbiausias veiksnys, nulėmęs itin sparčius Vakarų Europos valstybių materialinio atstatymo ir dvasinio atsigavimo tempus. Jų tarpe buvo privataus verslo vadybininkų, privačių teisininkų.
konspektas (61 pus.)

VALSTYBĖS GENEZĖS IR RAIDOS AIŠKINIMAI POLITKOS SOCIOLOGIJOJE
Kitą vertus, tokio modelio kritikai argumentuoja, jog gerovės valstybė dėl savo didelių mokesčių (Švedijoje m. jie sudarė , % pajamų, Danijoje - , %) riboja verslo iniciatyvumą, neskatina konkurencingumo didėjimo. Kaip jau minėta, vienas kertinių marksizmo postulatų teigia, jog valstybė yra viešpataujančios klasės prievartos įrankis, todėl tiek marksizmo filosofija, tiek ir lapkričio perversmas vyko su lozungais dėl tokios valstybės panaikinimo Apskritai, komunistinio eksperimento esme buvo į mokslinius pretenduojančiais, filosofijos lygmeniu - nuo Platono ar T.Campanellos laikų vystomais argumentais paremtas planas iš pradžių (- m.) nedelsiant, vėliau - palaipsniui panaikinti valstybę bei
referatas (21 pus.)

Visuotiniai gyventojų surašymai
. VILNIAUS TEISĖS IR VERSLO KOLEGIJA. Tai padaryta remiantis miestų scheminiais planais (parengė žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė, Vilniuje - savivaldybės įmonė "Vilniaus planas", Šiauliuose - Šiaulių miesto savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyrius) ir rajonų žemėlapiais (parengė Valstybinis žemėtvarkos institutas) Buvo sudaryti gyvenamųjų namų ir kitų pastatų, kuriuose galėjo būti būstų, sąrašai.
referatas (17 pus.)

Informacinės sistemos
vartotojai kuria savo specializuotą programinę įrangą;. vartotojai analizuoja informaciją, gautą kompiuteriu, kad galėtų priimti efektyvius verslo sprendimus;. Projekto planas yra hierarchijos struktūros, kuriame sistemos kūrimo etapai detalizuojami, numatant jų turinį ir atliekamus darbus, gaunamus rezultatus, reikalavimus kokybei ir būdus (taškus) INFORMACINĖS SISTEMOS REIKALAVIMŲ ĮGIJIMO PASKIRTIS IR METODAI.
referatas (12 pus.)

Kompiuterių architektūra
. ĮVADAS ANALITINĖ DALIS Trumpa ISO  standarto apžvalga Saugumo auditas Tęstinumas Nenumatytų situacijų valdymo planas PROJEKTINĖ DALIS Informacijos apsaugos sistemų diegimo organizacijose parinkimo principai Apsaugos sistemų diegimo įmonėse plano rengimo principai Konkrečios technikos parinkimo ir įdiegimo tipinis projektas Infastruktūrinės priemonės Pastatai Techninė įranga Darbo organizavimas Personalas Netikėtumų planavimas Techninės priemonės Techninė įranga Programinė įranga Telekomunikacinės priemonės Techninė įranga Programinė įranga IŠVADOS IR SIŪLYMAI LITERATŪROS SĄRAŠAS ĮVADAS. Atsiranda naujos verslo, viešojo administravimo, darbo, mokymosi ir kultūros
kursinis darbas (29 pus.)

Indvidualių įmonių ir ūkinių bendrijų veiklos problemos
Biznio įvadas - Mažos ir vidutinės įmonės kūrimo etapai dažniausiai yra šie:. Verslo kūrimo idėjos sukonkretinimas Įmonės kūrėjo asmeninių savybių įvertinimas Verslo organizavimo formų įvertinimas Įmonės juridinės formos parinkimas Verslo organizavimo projekto parengimas. Pavyzdinis buhalterinės apskaitos sąskaitų planas yra patvirtinamas Vyriausybės, tačiau , įmonės, vadovaudamosios šiuo pavyzdiniu planu ir atsižvelgdamos į savo veiklos specifiką, sudaro savo individualų sąskaitų planą, kuris turi būti patvirtintas.
kursinis darbas (17 pus.)

infliacijos ir nedarbo įvertinimas socialiniu bei ekonominiu aspektu
Tai turi kelias priežastis:. Daug darbininkų ir specialistų, atleistų iš valstybinių įmonių ar organizacijų, aplenkdami darbo biržas, savarankiškai įsteigė savo verslą arba įsidarbino į jau veikiančias, šešėlinėse ekonomikos įmonėse, teisiškai neįforminę darbo santykių Netobuli mokesčių ir verslo įstatymai, dažnai prieštaraujantys verslo logikai ir gamybos interesams. Tačiau dažnai finansavimo planas neįvykdomas, ir todėl dėl nepakankamo finansavimo teritorinės darbo biržos negali įvykdyti visų planuoto užimtumo programų, t.y.
diplominis darbas (38 pus.)

Pardavimai
Todėl logiška ir nuoseklu, kad rengiant Pardavimų" segtuvą, dalyvauja Vilniaus universiteto ir Kauno technologijos universiteto marketingo katedrų mokslininkai. Tose katedrose yra sukaupta ne tik mokslo ir studijų, bet ir verslo konsultavimo, verslo tyrimo bei strategijų ir sprendimų paieškos projektų rengimo patirtis. Tikslinis planas (target plan) - pardavimų planas, kuriame numatoma, kokių pardavimų įmonė siekia per konkretų laikotarpį.
konspektas (99 pus.)

Projekto valdymas
Aplinka čia suprantama kaip valdžios, gamybiniai, verslo, viešieji ir visuomeniniai objektai bei subjektai, vartotojai - suinteresuotos projekto vykdymu šalys (subjektyvūs veiksniai), fizinė aplinka (objektyvūs veiksniai). Įvairūs aplinkos veiksniai, pavyzdžiui, vadovaujančių politinių jėgų ir vyriausybės pasikeitimas, viešoji nuomonė, įstatymų ir reglamentuojančių teisės aktų pataisos, ekonominiai pokyčiai organizacijoje, šalyje ar užsienyje, pokyčiai verslo aplinkoje, novatoriškų metodų ir technologijų naudojimas, verslo krypties pasikeitimai, konkurentų veikla ir pan. Bet kuriuo atveju, baigus šį etapą, turime parengtą rizikos valdymo planą, kuriame yra nustatyti rizikos lygmenys,
konspektas (91 pus.)

Marketingo pagrindai
MARKETINGO TURINYS. MARKETINGAS- VERSLO SAMPRATA. MARKETINGO PLANAS.
konspektas (147 pus.)

Kiti lankytojai ieško:
verslo etika, europos sajunga, ivaizdis, filosofija, vanduo, balys sruoga, valstybes tarnyba, etika, tautosaka, architektūra

Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.