Referatai Kursiniai Diplominiai


Paieškos " verslo planas" rezultatai: (480)IEŠKOTI ŠIOSE KATEGORIJOSE

Visose
Administravimas
Anglų kalba
Aplinka
Apskaita
Astronomija
Biologija
Chemija
Dailė
Ekologija
Ekonomika
Elektronika
Elektrotechnika
Ergonomika
Etika
Filosofija
Finansai
Fizika
Geodezija
Geografija
Informatika
Istorija
Kalbotyra
Kultūra
Lietuvių kalba
Logistika
Lotynų kalba
Marketingas
Matematika
Mechanika
Medicina
Muzika
Pedagogika
Politologija
Psichologija
Raštvedyba
Religija
Sauga
Socialinis darbas
Sociologija
Sportas
Statyba
Statistika
Tautosaka
Technologijos
Teisė
Telekomunikacijos
Turizmas
Užsienio literatūra
Vadyba
Veterinarija
Vokiečių kalba

Planuojamos pagaminti produkcijos pelningumo prognozė
Vieno darbininko naudingas darbo laikas. Darbo laiko sudėtis Planas Kalendorinės dienos Poilsio ir švenčių dienos Nominalusis (režiminis) darbo laikas, dienos Neatvykimai į darbą, dienos:. "Verslo ekonomika" paskaitų konspektas, Vilnius, ;.
kursinis darbas (40 pus.)

UAB Rintis rinkodaros planas
Dovilės Naujokaitytės ir Vaidos Zapasnikaitės UAB "RIMTIS" RINKODAROS PLANAS. Pagrindinis verslo plano tikslas - pagrįsti numatomų investicinių ar įmonės verslo plėtros projektų ekonominį gyvybingumą. Verslo planas sukuria aiškų ir išsamų verslo perspektyvos uždirbti pelną vaizdą, padeda sekti, kontroliuoti ir vertinti veiklos progresą. Plano įgyvendinimui reikalingi keturi etapai:.
kursinis darbas (33 pus.)

Organizacinių valdymo struktūrų formavimo principai
Išnagrinėti organizacinių valdymo struktūrų tipai ir jų parinkimas trejose organizacijose (dvejose verslo ir vienoje viešojo administravimo), palyginti valdymo principai šiose organizacijose ir galimybės juos patobulinti, įvertintas teorijų taikymas praktikoje ir padarytos išvados, pateikti pasiūlymai, kaip tobulinti organizacines valdymo struktūras atskirose nagrinėjamose organizacijose . Padalinių parengtus metinius planus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. Pagal patvirtintus metinius padalinių planus yra rengiamas administracijos bendras planas Šiuo metu yra rengiamas Klaipėdos rajono savivaldybės bendrasis teritorijos planavimo dokumentas ir strateginis plėtros
diplominis darbas (58 pus.)

DARBUOTOJŲ MOKYMO IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMO ĮTAKA KARJERAI TEORINIU ASPEKTU
Gebėti rinkti, apdoroti ir panaudoti informaciją Gebėti priimti sprendimus. Gebėti įvertinti verslo įmonės veiklą Gebėti suvokti darbuotojų vaidmenį verslo įmonėje. Atsakingo vykdytojo paruoštas renginio scenarijus Perspektyvinių įmonės karjeros įgyvendinimo galimybių nustatymas Perspektyvinio personalo poreikio planavimas Pavadavimo planas Personalo (individo) įvertinimas Masinio įvertinimo priemonės.
diplominis darbas (47 pus.)

Automobilių kėbulų dengimas antikorozinėmis dangomis
Verslo planas - tai pagalbinis įrankis, kurio pagalba galima numatyti įmonės gyvybingumą konkurencijos sąlygomis, ar sugebės būti ar išlikti numatomomis sąlygomis šiandieninėje rinkoje. Verslo planas - tai dokumentas kuriame išdėstyta esama įmonės padėtis, verslo sumanymo esmė, numatoma būsima strategija ir ateities perspektyvos Plečiant įmonės veiklą, labai svarbu rasti neišplėtotą veiklos sritį ir joje kiek galima geriau įsitvirtinti Šiuo verslo planu yra planuojama praplėsti UAB "Kemi" paslaugų spektrą. Planuojama įsigyti visą reikalingą įrangą automobilių kėbulų dengimui antikorozinėmis dangomis, bei pritaikyti turimas patalpas.
kursinis darbas (29 pus.)

Rinkos tyrimai
Todėl gali būti atliekami žvalgomieji tyrimai, siekiant gauti duomenis, leidžiančius patikslinti tiriamą problemą ir tikslus. Antrasis etapas: tyrimų projekto rengimas Tyrinėtojui aiškiai identifikavus tyrimų problemą, tikslą ir objektą, kitas žingsnis - sukurti formalų tyrimų projektą Tyrimų projektas - tai generalinis planas, kuriame įvardijama technika bei procedūros, kurios bus naudojamos renkant bei analizuojant tyrimų problemai svarbius duomenis. Rinkos informacija gali būti įvairiapusė - bendros ekonominės verslo srities situacijos apibūdinimas, klientų tyrimas, konkurentų bei tiekėjų tyrimai. .
kursinis darbas (21 pus.)

Interneto projekto kūrimas
Lukoševičienė Kaunas, TURINYS. TURINYS LENTELĖS PAVEIKSLAI ĮVADAS MERKETINGAS ĮVADAS ĮMONĖS CHEREKTERISTIKA BENDRA INFORMACIJA ĮMONĖS VEIKLA IR TIKSLAI PASLAUGOS APRAŠYMAS VEIKLOS NAUDA IR VERSLO RAIDA PASLAUGOS VERTĖ MAKRO IR MIKROAPLINOS ANALIZĖ RINKOS APŽVALGA MAKROAPLINKA KONKURENCIJOS ANALIZĖ TIEKĖJŲ PATIKIMUMAS RIZIKOS ĮVERTINIMAS RĖMIMAS REKLAMA ASMENINIS PARDAVIMAS POPULIARINIMAS PARDAVIMŲ SKTINIMAS INTERNETO PROJEKTO EKONOMINĖ DALIS TECHNOLOGINIAI IŠTEKLIAI Programinės įrangos pasirinkimas Techminės irangos pasirinkimas IP patalpinimo, bei svetainės patalpinimo įkainių parinkimas ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI BENDRAS PROJEKTO IŠLAIDŲ BIŲDŽETAS. INTERNETO
diplominis darbas (34 pus.)

Indvidualios įmonės plėtros perspektyvos
Veiklos sritis Profesinės kompetencijos Puslapiai Įmonės kūrimas Gebėti įvertinti verslo aplinką ir savo galimybes. , , Gebėti suprasti verslą kaip struktūrą. , , Rinkos tyrimas. Mokėti naudotis informacijos šaltiniais - Gebėti analizuoti, susisteminti ir vertinti tyrimų duomenis - Gebėti priimti sprendimus , Įmonės (padalinio) veiklos planavimas Gebėti įvertinti esamą įmonės (padalinio)veiklą , , Mokėti parengti įmonės (padalinio) veiklos plėtros strategiją ir taktiką , Įmonės (padalinio) veiklos organizavimas pagal verslo pobūdį Gebėti organizuoti nenutrūkstamą darbo procesą verslo įmonėje ar jos padaliniuose , Gebėti užtikrinti verslo kokybę , Vadovavimas
kursinis darbas (53 pus.)

Kulinarinio paveldo tradicijos ir kaimo turizmo verslo plėtra
Sodybos šeimininkas šalia kitų darbų turi mokėti pateikti informaciją apie savo sodyboje teikiamas poilsio paslaugas potencialiems klientams, juos sudominti ir paskatinti atvykti juos ilsėtis. Reklama yra viena iš verslo sėkmės prielaidų ir vienas svarbiausių ir neatskiriamų verslo vadybos elementų. Visi naujai kuriamos ar rekonstruojamos, plečiamos, pertvarkomos kaimo turizmo sodybos statybos darbai turi būti vykdomi sutinkamai su šio įstatymo ir statybos reglamentų reikalavimais Pradedant rengti kaimo turizmo sodybos projektą, pirmiausia parengiamas sodybos teritorijos užstatymo planas Statiniai turi būti išdėstomi sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar
diplominis darbas (53 pus.)

Valstybės archyvų įvaizdis visuomenėje
Įvaizdžio kūrimo ir valdymo strategija - tai veiklos planas, kuris įvertina organizacijos padėtį aplinkos atžvilgiu bei nusako pagrindinius veiklos tikslus, kryptis ir galimus būdus minėtiems tikslams pasiekti. Vizualusis įvaizdis . Architektūra, interjero dizainas Personalo išvaizda Firminio stiliaus elementai Verslo įvaizdis Verslo reputacija Verslo aktyvumo rodikliai Socialinis įvaizdis Socialiniai organizacijos veiklos aspektai .
diplominis darbas (47 pus.)

Kiti lankytojai ieško:


Puslapiai:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

Kaip ieškoti?

Kaip vykdoma paieška e-referatai.lt puslapyje?

Sistema ieško jūsų suformuotos užklausos tarp visų www.e-referatai.lt duomenų bazėje esančių darbų. Jei paieška randa daug rezultatų pagal jūsų ieškomą frazę, reiškia kiekviename   paieškos rezultate rastame dokumente yra jūsų ieškomi žodžiai, kurie nebūtinai yra darbo aprašyme. Įveskite daugiau ieškomų žodžių norėdami sumažinti paieškos rezultatų kiekį. Sistema neieško žodžių, kurie trumpesni už 4 simbolius.